Facebook

Rozohnit - synonyma

Celkem nalezeno 11 synonym ke slovu rozohnit.

Význam: Rozohnit znamená vyvolat zlost, rozrušit či rozčílit.

rozvášnit

Rozvášnit znamená vyvolat šílenost, bouřlivost nebo vzrušení.

uchvátit

Uchvátit znamená silně okouzlit, ohromit, zaujmout či upoutat pozornost.

nadchnout

Nadchnout znamená velmi silně přitahovat nebo inspirovat, a to s velkou nadšením a fascinací.

uklidnit

Uklidnit znamená snížit úroveň napětí nebo napětí, zmírnit strach, klidnost nebo klidnou mysl.

rozpálit

Rozpálit znamená zapálit, zahřát, rozžhavit, rozdmýchat.

rozžhavit

Rozžhavit znamená zvýšit teplotu až do bodu hoření nebo do stavu, kdy se materiál začne roztavovat.

rozžehnout (oheň)

Rozžehnout oheň znamená zapálit ho a udržovat ho, dokud nedosáhne požadované intenzity.

roznítit

Roznítit znamená zapálení svíčky, oheň, ohně, případně i jiného zdroje světla či tepla.

zapálit

Zapálit znamená způsobit rozsvícení nebo vznícení čehokoliv, obvykle ohně.

uhasit

Uhasit znamená přerušit hoření nebo zmírnit intenzitu plamene.

zaujmout

Zaujmout znamená přitáhnout pozornost, upoutat pozornost a získat zájem.

Podobná synonyma

uklidnit se (situace)

Uklidnit se znamená uvolnit napětí, uklidnit emoce a soustředit se na pozitivní stránky situace.

uklidnit se

Uklidnit se znamená uvolnit napětí a stres, vyrovnat se s náročnou situací a dosáhnout fyzické i psychické pohody.

zapálit (v kamnech)

Zapálit: zapnout oheň v kamnech, aby se vydávalo teplo.

zapálit (svíčku)

Zapálit znamená zapnout plamen nebo oheň, jako například zapálení svíčky.

zhasnout (oheň)

Uhasit, zastavit hoření, zničit oheň.

nadchnout se <čím>

Nadchnout se <čím> znamená projevit velkou radost, nadšení a inspiraci.

uhasit (oheň)

Uhasit znamená zastavit hoření a zbavit se oheň, aby nedošlo k dalšímu šíření.

rozžehnout

Zapálit, rozpálit, rozžhavit; rozžehnout také znamená začít činnost nebo proces.

zaujmout <koho čím>

Zaujmout: Vzbudit pozornost; získat pozornost.

stravovat (oheň)

Udržovat a uchovávat oheň po celou dobu, kdy je potřeba.

tlumit (oheň)

Tlumit znamená snížit intenzitu, v tomto případě oheň, a omezit jeho šíření.

uchvátit <co>

Uchvátit: silně oslnit nebo okouzlit .

rozpálit se

Rozpálit se znamená vyvolat silné emoce, například vztek či vášeň.

rozdělat (oheň)

Rozdělat oheň znamená rozvířit hořící uhlíky, aby bylo možné přidávat dříví a získat silnější a trvalejší plamen.

hasit (oheň)

Hasit znamená uhasit, zastavit šíření oheň prostřednictvím použití vody nebo jiných prostředků.

zaujmout se <pro co>

Zaujmout se pro co znamená projevit zájem a důraz ve věci, která je pro vás důležitá.

rozžhavit se

Přivést do takového stavu, ve kterém je něco horké až do ohnivého plamenu.

rozžehnout <co>

Rozžehnout znamená rozpálit či naředit, aby bylo možné použít k ohřevu, svícení nebo jiným účelům.

roznítit (cit)

Roznítit znamená vyvolat silnou emoci nebo vášnivou reakci.

zapalovat (oheň)

Zapalovat znamená zapálit oheň, či vzniknoutí ho pomocí jiného zdroje.

zaujmout jiné stanovisko

Změnit názor, přijmout nové stanovisko.

zapálit se <pro co>

Zapálit se: dosáhnout úspěchu, dosáhnout cíle nebo se dostat do situace, ve které máte výhodu.

oheň

Oheň je přirozený fenomén, který je produkován chemickou reakcí mezi vzduchem a palivem a může být použit k osvětlení, teplu, vaření a vytápění.

uklidnit <koho>

Usmířit, ukonejšit, uvolnit napětí, uklidnit člověka, který je ve stresu nebo rozrušený.

nadchnout se

Nadchnout se znamená prožívat silné emoce, být nadšený, uvědomit si důležitost něčeho a mít pro to pozitivní postoj.

opatrovat (oheň)

Udržovat hoženou a starat se o něj, aby neškodil okolí; dbát na to, aby byl správně založen, uhlídán a uhasen.