Facebook

Rozohnit - synonyma

Celkem nalezeno 11 synonym ke slovu rozohnit.

Význam: Rozohnit znamená vyvolat zlost, rozrušit či rozčílit.

rozvášnit

Rozvášnit znamená vyvolat šílenost, bouřlivost nebo vzrušení.

uchvátit

Uchvátit znamená silně okouzlit, ohromit, zaujmout či upoutat pozornost.

nadchnout

Nadchnout znamená velmi silně přitahovat nebo inspirovat, a to s velkou nadšením a fascinací.

uklidnit

Uklidnit znamená snížit úroveň napětí nebo napětí, zmírnit strach, klidnost nebo klidnou mysl.

rozpálit

Rozpálit znamená zapálit, zahřát, rozžhavit, rozdmýchat.

rozžhavit

Rozžhavit znamená zvýšit teplotu až do bodu hoření nebo do stavu, kdy se materiál začne roztavovat.

rozžehnout (oheň)

Rozžehnout oheň znamená zapálit ho a udržovat ho, dokud nedosáhne požadované intenzity.

roznítit

Roznítit znamená zapálení svíčky, oheň, ohně, případně i jiného zdroje světla či tepla.

zapálit

Zapálit znamená způsobit rozsvícení nebo vznícení čehokoliv, obvykle ohně.

uhasit

Uhasit znamená přerušit hoření nebo zmírnit intenzitu plamene.

zaujmout

Zaujmout znamená přitáhnout pozornost, upoutat pozornost a získat zájem.

Podobná synonyma

zaujmout jiné stanovisko

Změnit názor, přijmout nové stanovisko.

zadusit (oheň)

Zadusit oheň znamená přikrýt ho nebo ho utlumit tak, aby se nešířil a uhasil.

udusit (oheň)

Udusit oheň znamená rychle zastavit hoření, přikrýt ho a zamezit mu přístup k kyslíku.

roznítit (nálož)

Roznítit (nálož) znamená odpálit nebo vyvolat explozi nálože.

zaujmout <koho čím>

Zaujmout: Vzbudit pozornost; získat pozornost.

zapálit se <pro co>

Zapálit se: dosáhnout úspěchu, dosáhnout cíle nebo se dostat do situace, ve které máte výhodu.

uklidnit se

Zklidnit se, uvolnit se a najít vnitřní mír.

rozdělat (oheň)

Rozdělat oheň znamená začít oheň tím, že se sesype palivo, nastříkají se zápalky a postupně se přidává kůže nebo dřevo.

zapalovat (oheň)

Zapalovat znamená zapálit oheň, či vzniknoutí ho pomocí jiného zdroje.

zapálit (v kamnech)

Zapálit: zapnout oheň v kamnech, aby se vydávalo teplo.

zapálit se

Zapálit se znamená dosáhnout intenzivního zážitku, například při hudbě nebo sportu. Znamená to být plně soustředěný a nadšený.

rozžehnout

Zapálit, rozpálit, rozžhavit; rozžehnout také znamená začít činnost nebo proces.

uklidnit se (situace)

Uklidnit se znamená uvolnit napětí, uklidnit emoce a soustředit se na pozitivní stránky situace.

oheň (ničivý)

Ohnivá síla, schopná ničit, způsobující destrukci, zničující životy a věci.

rozžhavit se

Přivést do takového stavu, ve kterém je něco horké až do ohnivého plamenu.

uhasit žízeň

Uhasit žízeň znamená doplnit tekutinu, aby přestala být žízeň pociťována.

uklidnit <koho>

Uklidnit: umírnit emoce, usmířit, uvolnit napětí, učinit klidnějším.

rozhořívat se (oheň)

Zapalovat oheň a držet ho při síle.

zaujmout (prostor)

Zaujmout prostor znamená vyplnit ho, učinit ho zajímavým a vytvořit v něm pozitivní dojem.

zaujmout se <pro co>

Zaujmout se pro co: zaujímat se, starat se o něco, věnovat pozornost, přiklánět se/přihlásit se k něčemu.