Facebook

Rozohnit - synonyma

Celkem nalezeno 11 synonym ke slovu rozohnit.

Význam: Rozohnit znamená vyvolat zlost, rozrušit či rozčílit.

rozvášnit

Rozvášnit znamená vyvolat šílenost, bouřlivost nebo vzrušení.

uchvátit

Uchvátit znamená silně okouzlit, ohromit, zaujmout či upoutat pozornost.

nadchnout

Nadchnout znamená velmi silně přitahovat nebo inspirovat, a to s velkou nadšením a fascinací.

uklidnit

Uklidnit znamená snížit úroveň napětí nebo napětí, zmírnit strach, klidnost nebo klidnou mysl.

rozpálit

Rozpálit znamená zapálit, zahřát, rozžhavit, rozdmýchat.

rozžhavit

Rozžhavit znamená zvýšit teplotu až do bodu hoření nebo do stavu, kdy se materiál začne roztavovat.

rozžehnout (oheň)

Rozžehnout oheň znamená zapálit ho a udržovat ho, dokud nedosáhne požadované intenzity.

roznítit

Roznítit znamená zapálení svíčky, oheň, ohně, případně i jiného zdroje světla či tepla.

zapálit

Zapálit znamená způsobit rozsvícení nebo vznícení čehokoliv, obvykle ohně.

uhasit

Uhasit znamená přerušit hoření nebo zmírnit intenzitu plamene.

zaujmout

Zaujmout znamená přitáhnout pozornost, upoutat pozornost a získat zájem.

Podobná synonyma

uhasit (oheň)

Uhasit znamená zcela vypnout oheň, vyhasit ho, zlikvidovat.

roznítit (nálož)

Roznítit (nálož) znamená odpálit nebo vyvolat explozi nálože.

uklidnit <koho>

Uklidnit znamená zmírnit jeho strach, vyrovnat jeho emoce a zklidnit jeho myšlenky.

zapálit (v kamnech)

Zapálit: zapnout oheň v kamnech, aby se vydávalo teplo.

stravovat (oheň)

Udržovat a uchovávat oheň po celou dobu, kdy je potřeba.

uhasit žízeň

Uhasit žízeň znamená doplnit tekutinu, aby přestala být žízeň pociťována.

uklidnit se

Uklidnit se znamená vyrovnat emoce, snížit úroveň stresu a dosáhnout duševní pohody.

udusit (oheň)

Udusit oheň znamená rychle zastavit hoření, přikrýt ho a zamezit mu přístup k kyslíku.

uklidnit <koho n. co>

Uklidnit znamená zmírnit napětí a stres, kterým člověk či věc čelí.

nadchnout se <čím>

Nadchnout se <čím> znamená projevit velkou radost, nadšení a inspiraci.

zaujmout stanovisko

Vyjádřit svůj názor, stanovit si svůj postoj k něčemu.

opatrovat (oheň)

Udržovat hoženou a starat se o něj, aby neškodil okolí; dbát na to, aby byl správně založen, uhlídán a uhasen.

zapálit se

Zapálit se znamená dosáhnout něčeho vynikajícího, vyčnívat z davu.

zhasnout (oheň)

Uhasit, zastavit hoření, zničit oheň.

oheň (ničivý)

Ohnivá síla, schopná ničit, způsobující destrukci, zničující životy a věci.

zaujmout se <pro co>

Zaujmout se pro něco znamená projevit vůči tomu zájem a pečlivě se tím zabývat.

vzplanout (oheň)

Vzplanout je rychlé a intenzivní rozhoření oheň, které produkuje vysokou teplotu a světlo.

uhasit (žízeň)

Uhasit (žízeň): zkrotit nebo ztlumit žízeň pitím vody, nápoje nebo jiných tekutin.

uchvátit <koho čím>

Uchvátit: uspokojit silnou touhou, ovládnout, získat nad něčím kontrolu.

rozžehnout <co>

Rozžehnout znamená rozpálit či naředit, aby bylo možné použít k ohřevu, svícení nebo jiným účelům.

zaujmout se <čím>

Zaujmout se čím: vyjádřit zájem o něco, zvednout pozornost, vzbudit zájem.

zaujmout jiné stanovisko

Změnit názor, přijmout nové stanovisko.