Facebook

Uchvátit - synonyma

Celkem nalezeno 19 synonym ke slovu uchvátit.

Význam: Uchvátit znamená silně zaujmout, okouzlit nebo fascinovat.

vzít <co>

Vzít: převzít, získat nebo uchvátit něco.

chytit

Chytit znamená uchopit, sevřít, zachytit, ulovit nebo zmocnit se čeho.

uchopit

Uchopit znamená převzít kontrolu nebo se něčím zabývat; rozumět tomu, vyhodnotit to a následně provést odpovídající akce.

zmocnit se <čeho>

Zmocnit se: získat moc nebo kontrolu nad čím.

podmanit si <co>

Podmanit si něco znamená nabýt nad ním kontrolu, ovládat ho a udržovat si jeho poslušnost.

ovládnout

Uchopit a zvládnout; dosáhnout úplné kontroly nebo moci nad něčím nebo někým.

okouzlit <koho>

Okouzlit znamená zaujmout nebo oslnit svým chováním nebo vzhledem.

očarovat

Ohromit něčím kouzelným, začarovat, obdařit něco nadpřirozenou krásou nebo kouzlem.

oslnit

Oslnit znamená udivit, ohromit nebo udělat dojem.

unést

Unést znamená fyzicky odnést nebo odvézt někoho či něco bez jeho svolení.

fascinovat

Fascinovat znamená ohromit nebo současně přitahovat a odpuzovat; velmi uchvacovat.

nadchnout

Silně motivovat a vzbudit velké nadšení; nadchnout.

uzurpovat <co>

Uzurpovat znamená bez právního oprávnění přebírat moc nebo práva.

rozžehnout (oheň)

Rozžehnout oheň znamená zapálit ho a udržovat ho, dokud nedosáhne požadované intenzity.

roznítit

Roznítit znamená zapálení svíčky, oheň, ohně, případně i jiného zdroje světla či tepla.

zapálit

Zapálit znamená způsobit rozsvícení nebo vznícení čehokoliv, obvykle ohně.

uhasit

Uhasit znamená přerušit hoření nebo zmírnit intenzitu plamene.

zaujmout

Zaujmout znamená přitáhnout pozornost, upoutat pozornost a získat zájem.

rozohnit

Rozohnit znamená vyvolat zlost, rozrušit či rozčílit.

Podobná synonyma

uhodit <koho>

Uhodit: fyzicky napadnout nebo zasáhnout někoho silou, aby to vyvolalo bolest nebo zraňování.

ovládnout <koho n. co>

Ovládnout znamená získat nad něčím moc nebo kontrolu.

propouštět <koho>

Propouštět znamená ukončit pracovní poměr a odvolat někoho z práce.

ukojovat <koho>

Ukojovat znamená uspokojit něčí potřeby, přání nebo touhy. Kojit znamená pomoci někomu, aby se cítil dobře nebo se zotavil.

utrápit <koho>

Utrápit znamená fyzicky či psychicky mu ublížit, trápit ho, způsobit mu bolest a utrpení.

oheň

Ohněm je přirozené jev, který produkuje teplo a světlo. Ohněm může být vytvářen elektrickým proudem, chemickou reakcí nebo třením.

nevšímat si <čeho>

Nevšímat si čeho znamená ignorovat to, nedávat pozor, nevnímat to.

donutit <koho k čemu>

Donutit: násilím, vynucením nebo tlakem vyžadovat od někoho, aby učinil něco, co nechce.

pustit <koho kam>

Pustit = propustit někoho někam; nechat někoho opustit místo nebo prostor; volně propustit.

osvobodit se <z čeho>

Zbavit se něčeho, co omezuje nebo brání, a získat svobodu.

domáhat se <čeho>

Domáhat se: usilovat o něco (nárokovat, požadovat, vyžadovat).

vyhnat <koho>

Vyhnat: odstranit násilím/silou, vyžadovat odchod, vyvést z nějakého místa.

vyzouvat se <z čeho>

Odstranit obuv, boty, oděv nebo jinou část oděvu z těla.

vyhnat <koho odkud>

Vyhnat znamená vyžadovat, aby se někdo odešel z určitých míst, aby se zbavil místa nebo situace.

přemlouvat <koho>

Přemlouvat: usilovat o to, aby člověk učinil něco, co by jinak neudělal, přesvědčováním.

uklidnit <koho>

Uklidnit znamená zmírnit jeho strach, vyrovnat jeho emoce a zklidnit jeho myšlenky.

přitahovat <co koho>

Přitahovat je vyvíjet přitažlivost směrem k někomu nebo něčemu; znamená vyvolávat silnou touhu nebo chuť.

orodovat <za koho>

Orodovat znamená hájit někoho, bránit jeho jméno, čest a práva.

vyobrazit <koho n. co>

Vyobrazit: vyjádřit nějakou myšlenku/ideu/pocit pomocí obrazu/kresby/fotografie.

dělat <co pro koho>

Udělat něco pro někoho: provádět činnosti, které pomáhají druhému.

odvézt <koho n. co kam>

Odvézt je slovo, které se používá k označení přepravy osob nebo věcí někam jinam.

zabudovat <co do čeho>

Zabudovat znamená začlenit, vložit nebo zainstalovat nějakou věc do jiného systému nebo produktu.

vykázat <koho odkud>

Vykázat znamená donutit někoho odejít z určitého místa.

vyhubovat <koho>

Vyhubovat znamená propustit jeho z pracovního poměru z důvodu neplnění pracovních povinností nebo porušení pracovních pravidel.

oblíbit si <koho>

Oblíbit si znamená mít k němu pozitivní vztah a přát mu dobře.

osvobodit <koho>

Uvolnit koho z pout, vysvobodit ho z nevolnictví, násilí a jiných form otroctví.

zneklidnit <koho>

Zneklidnit znamená vzbudit ve vnímající osobě úzkost, neklid nebo strach.

ukrýt <koho>

Ukrýt znamená schovat člověka nebo věc před zrakem jiných lidí.

uvěznit <koho>

Uvěznit znamená omezit jeho svobodu pohybu a vzít jeho práva.

obejít se <bez koho>

Vyhnout se komukoli/něčemu; obcházet; vyvarovat se.