Facebook

Uchvátit - synonyma

Celkem nalezeno 19 synonym ke slovu uchvátit.

Význam: Uchvátit znamená silně zaujmout, okouzlit nebo fascinovat.

vzít <co>

Vzít: převzít, získat nebo uchvátit něco.

chytit

Chytit znamená uchopit, sevřít, zachytit, ulovit nebo zmocnit se čeho.

uchopit

Uchopit znamená převzít kontrolu nebo se něčím zabývat; rozumět tomu, vyhodnotit to a následně provést odpovídající akce.

zmocnit se <čeho>

Zmocnit se: získat moc nebo kontrolu nad čím.

podmanit si <co>

Podmanit si něco znamená nabýt nad ním kontrolu, ovládat ho a udržovat si jeho poslušnost.

ovládnout

Uchopit a zvládnout; dosáhnout úplné kontroly nebo moci nad něčím nebo někým.

okouzlit <koho>

Okouzlit znamená zaujmout nebo oslnit svým chováním nebo vzhledem.

očarovat

Ohromit něčím kouzelným, začarovat, obdařit něco nadpřirozenou krásou nebo kouzlem.

oslnit

Oslnit znamená udivit, ohromit nebo udělat dojem.

unést

Unést znamená fyzicky odnést nebo odvézt někoho či něco bez jeho svolení.

fascinovat

Fascinovat znamená ohromit nebo současně přitahovat a odpuzovat; velmi uchvacovat.

nadchnout

Silně motivovat a vzbudit velké nadšení; nadchnout.

uzurpovat <co>

Uzurpovat znamená bez právního oprávnění přebírat moc nebo práva.

rozžehnout (oheň)

Rozžehnout oheň znamená zapálit ho a udržovat ho, dokud nedosáhne požadované intenzity.

roznítit

Roznítit znamená zapálení svíčky, oheň, ohně, případně i jiného zdroje světla či tepla.

zapálit

Zapálit znamená způsobit rozsvícení nebo vznícení čehokoliv, obvykle ohně.

uhasit

Uhasit znamená přerušit hoření nebo zmírnit intenzitu plamene.

zaujmout

Zaujmout znamená přitáhnout pozornost, upoutat pozornost a získat zájem.

rozohnit

Rozohnit znamená vyvolat zlost, rozrušit či rozčílit.

Podobná synonyma

předčit <koho>

Předčit : dosáhnout vyššího úspěchu, než je komu jinému dosaženo.

uškrtit <koho>

Uškrtit znamená fyzicky zabít člověka tím, že se mu zaškrtí krk.

oddělit se <od koho>

Odejít, rozejít se; přerušit vzájemné vztahy nebo spojení.

zatáhnout <koho do čeho>

Zatáhnout: přitáhnout někoho do čehosi, přimět někoho, aby se zapojil do něčeho.

šidit <koho>

Šidit: projevovat nespravedlivost, úmyslně uškodit jinému člověku, zneužít jeho slabosti nebo situace.

uvidět <koho n. co>

Uvidět: spatřit, objevit, zaznamenat, pozorovat; znamená vidět něco/někoho nebo něco pozorovat.

zmocnit se (města)

Zmocnit se znamená dovolit si nebo udělat něco, co ještě předtím nebylo povoleno, například zmocnit se města.

dolehnout <na koho>

Dolehnout na někoho znamená vyvíjet na něj tlak a uvalovat na něj nějakou formu nátlaku či manipulace.

vzít útokem

Zaútočit na něco, čímž se snaží dosáhnout cíle během krátké doby.

zbavit <čeho>

Odstranit, vyřadit, zbavit čeho.

vyřadit <koho n. co>

Vyřadit: odejmout, odstranit, vyjmout z hry.

hledět si <čeho>

Hledět si čeho: pečovat o něco, dbát na to, přihlížet k tomu, být zodpovědný za něco.

dozírat <na koho>

Dozírat na někoho znamená bedlivě sledovat jeho činy a pohyby.

pokazit si to <u koho>

Pokazit si to znamená provést něco, co se nepovede a následně způsobit škodu nebo ostudu dotyčné osobě.

odpadnout <od čeho>

Zbavit se čeho; vzdát to; vzdát to s bojem; vzdát to bez boje; opustit to.

líbat <koho>

Líbat někoho znamená polibek na tvář či rty, často projevení lásky, přátelství nebo náklonosti.

získat <koho pro co>

Získat: vyhrát, dosáhnout, získat něco (např. informace, práva, zkušenosti, dovednosti).

vymámit <co z koho>

Vymámit: donutit někoho, aby se vzdal něčeho.

vystrašit <koho>

Vystrašit znamená vyvolat u někoho strach a úzkost.

vrtat <do koho>

Vrtat (do koho/čeho) znamená buďto fyzicky vrtat do materiálu, nebo figurativně dotazovat se, dotazovat se někoho na něco.

domáhat se <čeho>

Usilovat o něco s úsilím, odhodláním a vytrvalostí.

zapálit se <pro co>

Zapálit se: dosáhnout úspěchu, dosáhnout cíle nebo se dostat do situace, ve které máte výhodu.

upouštět (od čeho)

Odcházet, opouštět, vzdávat se; přestat s něčím/někým spojeným, zanevřít na to.

vypudit <koho>

Vypudit znamená násilně a nenávratně odstranit nebo vyhnat.

přimět <koho k čemu>

Přimět: donutit k něčemu, vynutit si (čin, poslušnost).

podpořit <koho>

Podpořit znamená pomoci jim v něčem, co dělají, aby dosáhli úspěchu.

osvobodit <koho>

Osvobodit: uvolnit někoho z vězení, z otroctví, z nějakého omezujícího prostředí nebo postavení.

dostat <koho kam>

Dostat znamená přivést někoho do určitého místa nebo situace.

užít <co n. čeho>

Užít: využít, vychutnat, prožít naplno.

chytit (myš)

Chytit myš znamená uchopit ji a držet v ruce.