Facebook

Zapálit - synonyma

Celkem nalezeno 12 synonym ke slovu zapálit.

Význam: Zapálit znamená způsobit rozsvícení nebo vznícení čehokoliv, obvykle ohně.

rozžehnout (oheň)

Rozžehnout oheň znamená zapálit ho a udržovat ho, dokud nedosáhne požadované intenzity.

roznítit

Roznítit znamená zapálení svíčky, oheň, ohně, případně i jiného zdroje světla či tepla.

uhasit

Uhasit znamená přerušit hoření nebo zmírnit intenzitu plamene.

zaujmout

Zaujmout znamená přitáhnout pozornost, upoutat pozornost a získat zájem.

uchvátit

Uchvátit znamená silně zaujmout, okouzlit nebo fascinovat.

nadchnout

Zaujmout, ohromit; dojmout, obdivovat, okouzlit; vzrušit, vzbudit zájem.

rozohnit

Rozohnit znamená vyvolat zlost, rozrušit či rozčílit.

rozžehnout <co>

Rozžehnout znamená rozpálit či naředit, aby bylo možné použít k ohřevu, svícení nebo jiným účelům.

zažehnout

Zažehnout znamená "urobit čin, aby byla nějaká situace vyřešena nebo se zabránilo jejímu vzniku".

zhasit

Zhasit znamená vypnout nebo ztlumit světlo, hořící svíčku nebo jiný zdroj světla.

podpálit (dům)

Podpálit znamená zapálit dům, často úmyslně, aby se způsobil požár.

zanítit <koho>

Zanítit znamená vyvolat zánět nebo infekci v těle člověka nebo zvířete.

Podobná synonyma

využít <koho>

Využít znamená využít jeho schopností, znalostí a dovedností ve prospěch sebe nebo jiného subjektu.

znetvořit <koho n. co>

Znetvořit: deformovat, poškodit vzhled něčího/čeho.

oddělit se <od koho>

Odejít, rozejít se; přerušit vzájemné vztahy nebo spojení.

kousnout <koho>

Kousnout znamená úmyslně ohnout čelisti a nehty na rtech, aby se způsobil bolestivý zranění.

poslat pryč <koho n. co>

Odeslat někoho nebo něco pryč; ukončit jejich přítomnost.

nazývat <koho jak>

Nazývat je vyjádření jména, titulu nebo označení přiřazeného k osobě, věci nebo skupině.

opatrovat (oheň)

Udržovat hoženou a starat se o něj, aby neškodil okolí; dbát na to, aby byl správně založen, uhlídán a uhasen.

kárat <koho>

Kárat znamená dát někomu najevo, že jeho chování nebylo vhodné a upozornit ho na jeho chybu.

pobavit <koho>

Pobavit znamená dát mu radost a vtipem ho rozveselit.

upřednostnit <koho n. co>

Upřednostnit znamená vybrat si něco nebo někoho jako prioritu a dát mu přednost před ostatními.

získávat si <koho>

Získávat si někoho znamená budovat trvalé důvěrné vztahy, vytvářet si společné vzpomínky a vytrvale udržovat kontakt.

zesměšňovat <koho>

Zesměšňovat je činit výsměch něčemu nebo někomu, dělat si z něčeho nebo někoho legraci.

zabít <koho>

Zabít znamená fyzicky usmrtit nebo způsobit smrt někomu.

pohřbít <koho n. co>

Pohřbít znamená provést rituál, kterým se symbolicky uzavírá život člověka nebo zvířete.

zapsat <koho kam>

Zapsat je vyjádřením příkazu nebo přání někomu něco zapsat, například do seznamu, do knihy nebo do počítače.

nakopávat <koho>

Nakopávat znamená verbálně či fyzicky napadat, urážet nebo obtěžovat někoho.

vážit si <koho n. čeho>

Uctívat někoho či něco; vyjádřit úctu a ocenění.

podporovat <koho>

Pomáhat druhým, dávat jim sílu a útěchu; podporovat je, aby dosáhli svých cílů a plnili své sny.

vytrénovat <koho>

Vytrénovat: získat, rozvíjet a zdokonalovat určité dovednosti, schopnosti nebo znalosti cvičením a tréninkem.

oheň

Oheň je přirozený fenomén, který je produkován chemickou reakcí mezi vzduchem a palivem a může být použit k osvětlení, teplu, vaření a vytápění.

odbýt <koho> (vtipně)

Odbýt = odepřít někomu pozornost a respekt a předstírat, že nejsi doma.

zakřičet <na koho>

Zakřičet : hlasitě volat na někoho nebo o něčem.

vybízet <koho>

Vybízet znamená pobízet či vyzývat k činu, jednání nebo k názoru.

zaměstnat <koho>

Zaměstnat znamená přijmout někoho do práce s formální pracovní smlouvou.

vybídnout <koho k čemu>

Pozvat, aby se daná osoba zapojila do něčeho, co jí je nabídnuto.

zbavovat <koho čeho>

Odstraňovat, zbavovat někoho něčeho; osvobozovat někoho z něčeho.

týrat <koho>

Fyzické či psychické týrání druhého jedince, které ve výsledku způsobuje útrapy a trápení.

dodělat <koho co>

Dodělat: dokončit, udělat konečné úpravy a opravy na něčem nebo někom.

zbít <koho>

Zbít znamená fyzicky napadnout někoho a způsobit mu zranění.

vyrazit <koho>

Vyrazit znamená rychle a výrazně odejít nebo odstranit něco nebo někoho.