Facebook

Roznítit - synonyma

Celkem nalezeno 14 synonym ke slovu roznítit.

Význam: Roznítit znamená zapálení svíčky, oheň, ohně, případně i jiného zdroje světla či tepla.

zapálit (oheň)

Zapálit oheň: spustit hoření paliva, jako je dřevo, uhlí nebo benzín.

zažehnout

Urovnat či vyřešit nějakou situaci, konflikt či nejasnost.

uhasit

Uhasit je vypnout nebo ztlumit oheň, obvykle pomocí vody nebo pěny.

podnítit

Podnítit znamená vyvolat, navnadit nebo stimulovat.

rozjitřit

Zvýšit napětí, rozproudit zájem, probudit strhující atmosféru.

popudit

Popudit znamená vyvolat něco, jako například myšlenku nebo emoci.

poštvat

Pozitivním způsobem povzbudit, občas i s nátlakem, k vyřešení problému nebo k lepšímu výkonu.

nadchnout

Nadchnout znamená silně zaujmout, vzbudit úžas a nadšení.

vzrušit

Vzrušení je stav, ve kterém se osoba cítí napjatá, vzrušená a nadšená.

rozžehnout (oheň)

Rozžehnout oheň znamená zapálit ho a udržovat ho, dokud nedosáhne požadované intenzity.

zapálit

Zapálit znamená způsobit rozsvícení nebo vznícení čehokoliv, obvykle ohně.

zaujmout

Zaujmout znamená přitáhnout pozornost, upoutat pozornost a získat zájem.

uchvátit

Uchvátit znamená silně zaujmout, okouzlit nebo fascinovat.

rozohnit

Rozohnit znamená vyvolat zlost, rozrušit či rozčílit.

Podobná synonyma

udusit (oheň)

Udusit oheň znamená rychle zastavit hoření, přikrýt ho a zamezit mu přístup k kyslíku.

uhasit (žízeň)

Uhasit (žízeň): zkrotit nebo ztlumit žízeň pitím vody, nápoje nebo jiných tekutin.

zaujmout se <pro co>

Zaujmout se pro co: zaujímat se, starat se o něco, věnovat pozornost, přiklánět se/přihlásit se k něčemu.

zapalovat (oheň)

Zapalovat znamená aktivovat oheň, často pomocí zápalků nebo jiného zdroje.

zaujmout se <čím>

Zaujmout se čím: vyjádřit zájem o něco, zvednout pozornost, vzbudit zájem.

podnítit <koho>

Podnítit znamená vyburcovat, podpořit či podněcovat k činnosti; inspirovat k počinům nebo myšlenkám.

vzrušit <koho> (smyslně)

Vzbudit smyslnou touhu, vášeň nebo vzrušení ve vztahu k někomu.

rozohnit se

Rozohnit se znamená projevit rozhořčení, rozčilení nebo hněv.

stravovat (oheň)

Udržovat a uchovávat oheň po celou dobu, kdy je potřeba.

podnítit <koho k čemu>

Podnítit znamená vyvolat pozitivní reakci, motivaci nebo aktivitu u někoho.

opatrovat (oheň)

Udržovat hoženou a starat se o něj, aby neškodil okolí; dbát na to, aby byl správně založen, uhlídán a uhasen.

tlumit (oheň)

Tlumit znamená snížit intenzitu, v tomto případě oheň, a omezit jeho šíření.

nadchnout se <čím>

Nadchnout se <čím> znamená projevit velkou radost, nadšení a inspiraci.

hasit (oheň)

Hasit znamená uhasit, zastavit šíření oheň prostřednictvím použití vody nebo jiných prostředků.

podnítit čí (zvědavost)

Podnítit čí (zvědavost) znamená vyvolat v někom zájem o něco, aby se o tom dozvěděl více.

podnítit <co>

Vyvolat pozitivní reakci, motivovat k akci.

zaujmout stanovisko

Vyjádřit oficiální názor, postoj nebo stanovisko k něčemu.

rozhořívat se (oheň)

Zapalovat oheň a držet ho při síle.

oheň

Ohněm je přirozené jev, který produkuje teplo a světlo. Ohněm může být vytvářen elektrickým proudem, chemickou reakcí nebo třením.

zapálit se

Zapálit se znamená dosáhnout něčeho vynikajícího, vyčnívat z davu.

nadchnout se

Nadchnout se znamená prožívat silné emoce, být nadšený, uvědomit si důležitost něčeho a mít pro to pozitivní postoj.

rozjitřit <koho n. co>

Rozjitřit: vzbudit a udržet pozornost, zvýšit napětí, zajímavost či zájem o danou věc nebo osobu.

rozdělat (oheň)

Rozdělat oheň znamená rozmístit hořící dřevo tak, aby se oheň mohl rozšiřovat a dále hořet.

uchvátit <co>

Uchvátit: silně oslnit nebo okouzlit .

uchvátit <koho čím>

Uchvátit: přivést někoho do úžasu či údivu; oslnit; okouzlit; ohromit.

podnítit (diskusi)

Podnítit znamená povzbudit, stimulovat, zažehnout (diskusi).