Facebook

Roznítit - synonyma

Celkem nalezeno 14 synonym ke slovu roznítit.

Význam: Roznítit znamená zapálení svíčky, oheň, ohně, případně i jiného zdroje světla či tepla.

zapálit (oheň)

Zapálit oheň: spustit hoření paliva, jako je dřevo, uhlí nebo benzín.

zažehnout

Urovnat či vyřešit nějakou situaci, konflikt či nejasnost.

uhasit

Uhasit je vypnout nebo ztlumit oheň, obvykle pomocí vody nebo pěny.

podnítit

Podnítit znamená vyvolat, navnadit nebo stimulovat.

rozjitřit

Zvýšit napětí, rozproudit zájem, probudit strhující atmosféru.

popudit

Popudit znamená vyvolat něco, jako například myšlenku nebo emoci.

poštvat

Pozitivním způsobem povzbudit, občas i s nátlakem, k vyřešení problému nebo k lepšímu výkonu.

nadchnout

Nadchnout znamená silně zaujmout, vzbudit úžas a nadšení.

vzrušit

Vzrušení je stav, ve kterém se osoba cítí napjatá, vzrušená a nadšená.

rozžehnout (oheň)

Rozžehnout oheň znamená zapálit ho a udržovat ho, dokud nedosáhne požadované intenzity.

zapálit

Zapálit znamená způsobit rozsvícení nebo vznícení čehokoliv, obvykle ohně.

zaujmout

Zaujmout znamená přitáhnout pozornost, upoutat pozornost a získat zájem.

uchvátit

Uchvátit znamená silně zaujmout, okouzlit nebo fascinovat.

rozohnit

Rozohnit znamená vyvolat zlost, rozrušit či rozčílit.

Podobná synonyma

rozžehnout <co>

Rozžehnout znamená rozpálit či naředit, aby bylo možné použít k ohřevu, svícení nebo jiným účelům.

oheň

Ohňem se rozumí nezadržitelný a živý proces spalování, který se projevuje světlem, teplým a zápochem.

hasit (oheň)

Hasit znamená uhasit, zastavit šíření oheň prostřednictvím použití vody nebo jiných prostředků.

nadchnout se <čím>

Projevit velké nadšení pro něco; např. nadchnout se pro nějakou aktivitu či myšlenku.

vzrušit se

Vzrušit se znamená být vzrušený kvůli čemukoli, co zahrnuje fyzickou, psychickou a emoční stimulaci.

rozohnit se

Rozohnit se znamená projevit rozhořčení, rozčilení nebo hněv.

zadusit (oheň)

Zadusit oheň znamená přikrýt ho nebo ho utlumit tak, aby se nešířil a uhasil.

zapálit se

Zapálit se znamená dosáhnout intenzivního zážitku, například při hudbě nebo sportu. Znamená to být plně soustředěný a nadšený.

uchvátit <koho čím>

Uchvátit: uspokojit silnou touhou, ovládnout, získat nad něčím kontrolu.

uhasit (oheň)

Uhasit znamená zcela vypnout oheň, vyhasit ho, zlikvidovat.

zaujmout se <pro co>

Zaujmout se pro něco znamená projevit vůči tomu zájem a pečlivě se tím zabývat.

podnítit <koho k čemu>

Podnítit znamená vyvolat pozitivní reakci, motivaci nebo aktivitu u někoho.

zaujmout <koho>

Zaujmout znamená upoutat jeho pozornost a zapůsobit na něj.

rozdělat (oheň)

Rozdělat oheň znamená začít oheň tím, že se sesype palivo, nastříkají se zápalky a postupně se přidává kůže nebo dřevo.

zapálit (v kamnech)

Zapálit: zapnout oheň v kamnech, aby se vydávalo teplo.

nadchnout se <pro co>

Nadchnout se pro co: projevit silné nadšení a zájem.

uhasit (žízeň)

Uhasit znamená přestat trápit žízeň, například pít vodu nebo jinou tekutinu.

zaujmout <koho čím>

Zaujmout: vzbudit pozornost, získat pozornost, přitáhnout pozornost.

udusit (oheň)

Udusit oheň znamená rychle zastavit hoření, přikrýt ho a zamezit mu přístup k kyslíku.

chrlit (oheň)

Chrlit oheň znamená obrovský oheň, který vyzařuje plameny do všech směrů.

podnítit čí (zájem)

Vyvolat zájem, motivovat, stimulovat.

rozžehnout

Zapálit, rozdmýchat, zapálit oheň.