Facebook

Uhasit - synonyma

Celkem nalezeno 9 synonym ke slovu uhasit.

Význam: Uhasit znamená přerušit hoření nebo zmírnit intenzitu plamene.

zahasit <co>

Zahasit je slovo, které znamená přerušit, ukončit nebo umlčet.

zadusit (oheň)

Zadusit oheň znamená přikrýt ho nebo ho utlumit tak, aby se nešířil a uhasil.

rozžehnout (oheň)

Rozžehnout oheň znamená zapálit ho a udržovat ho, dokud nedosáhne požadované intenzity.

roznítit

Roznítit znamená zapálení svíčky, oheň, ohně, případně i jiného zdroje světla či tepla.

zapálit

Zapálit znamená způsobit rozsvícení nebo vznícení čehokoliv, obvykle ohně.

zaujmout

Zaujmout znamená přitáhnout pozornost, upoutat pozornost a získat zájem.

uchvátit

Uchvátit znamená silně zaujmout, okouzlit nebo fascinovat.

nadchnout

Zaujmout, ohromit; dojmout, obdivovat, okouzlit; vzrušit, vzbudit zájem.

rozohnit

Rozohnit znamená vyvolat zlost, rozrušit či rozčílit.

Podobná synonyma

tlumit (oheň)

Tlumit znamená snížit intenzitu, v tomto případě oheň, a omezit jeho šíření.

zaujmout <koho>

Zaujmout: získat pozornost, získat větší pozornost než ostatní.

zahasit

Zahasit znamená rychle uhasit, zastavit nebo ukončit.

zaujmout se <čím>

Zaujmout se čím: vyjádřit zájem o něco, zvednout pozornost, vzbudit zájem.

zadusit se (smíchem)

Zadusit se smíchem znamená hlasitě se smát natolik, že se člověku stane fyzicky těžko dýchat.

zapálit se

Zapálit se znamená dosáhnout intenzivního zážitku, například při hudbě nebo sportu. Znamená to být plně soustředěný a nadšený.

udusit (oheň)

Udusit oheň znamená rychle zastavit hoření, přikrýt ho a zamezit mu přístup k kyslíku.

nadchnout se <pro co>

Nadchnout se pro co: projevit silné nadšení a zájem.

zapálit se <pro co>

Zapálit se: dosáhnout úspěchu, dosáhnout cíle nebo se dostat do situace, ve které máte výhodu.

oheň

Ohňem se rozumí nezadržitelný a živý proces spalování, který se projevuje světlem, teplým a zápochem.

hasit (oheň)

Hasit znamená uhasit, zastavit šíření oheň prostřednictvím použití vody nebo jiných prostředků.

zapálit sirku

Zapálit sirku znamená zapálit ohnivou čáru, která označuje území, které bude sloužit k vymezení oblasti pro určitou aktivitu.

rozohnit se

Rozohnit se znamená zlostně reagovat, vyjevit nespokojenost nebo vztek.

zaujmout jiné stanovisko

Změnit názor, přijmout nové stanovisko.

zaujmout se <pro co>

Zaujmout se pro něco znamená projevit vůči tomu zájem a pečlivě se tím zabývat.

zapalovat (oheň)

Zapalovat znamená zapálit oheň, či vzniknoutí ho pomocí jiného zdroje.

stravovat (oheň)

Udržovat a uchovávat oheň po celou dobu, kdy je potřeba.

zadusit <co>

Uhasit, zabránit v dalšímu fungování.

zaujmout stanovisko

Vyjádřit oficiální názor, postoj nebo stanovisko k něčemu.

zadusit

Zadusit znamená umlčet nebo zabít tím, že se zakryje nos a ústa a nedovolí přístup vzduchu.

rozfoukat (oheň)

Foukat do ohně, aby byl plamen silnější nebo aby hořel.

zadusit <koho>

Zadusit je fyzicky potlačit člověka, aby nedýchal, a tím zabránit jeho dalšímu životu.

chrlit (oheň)

Chrlit oheň znamená obrovský oheň, který vyzařuje plameny do všech směrů.

zapálit (v kamnech)

Zapálit: zapnout oheň v kamnech, aby se vydávalo teplo.

rozžehnout

Zapálit, rozdmýchat, zapálit oheň.

uchvátit <co>

Uchvátit: silně oslnit nebo okouzlit .