Facebook

Uhasit - synonyma

Celkem nalezeno 9 synonym ke slovu uhasit.

Význam: Uhasit znamená přerušit hoření nebo zmírnit intenzitu plamene.

zahasit <co>

Zahasit je slovo, které znamená přerušit, ukončit nebo umlčet.

zadusit (oheň)

Zadusit oheň znamená přikrýt ho nebo ho utlumit tak, aby se nešířil a uhasil.

rozžehnout (oheň)

Rozžehnout oheň znamená zapálit ho a udržovat ho, dokud nedosáhne požadované intenzity.

roznítit

Roznítit znamená zapálení svíčky, oheň, ohně, případně i jiného zdroje světla či tepla.

zapálit

Zapálit znamená způsobit rozsvícení nebo vznícení čehokoliv, obvykle ohně.

zaujmout

Zaujmout znamená přitáhnout pozornost, upoutat pozornost a získat zájem.

uchvátit

Uchvátit znamená silně zaujmout, okouzlit nebo fascinovat.

nadchnout

Zaujmout, ohromit; dojmout, obdivovat, okouzlit; vzrušit, vzbudit zájem.

rozohnit

Rozohnit znamená vyvolat zlost, rozrušit či rozčílit.

Podobná synonyma

uhasit (oheň)

Uhasit znamená zcela vypnout oheň, vyhasit ho, zlikvidovat.

rozdělat (oheň)

Rozdělat oheň znamená rozvířit hořící uhlíky, aby bylo možné přidávat dříví a získat silnější a trvalejší plamen.

zahasit

Zahasit znamená rychle uhasit, zastavit nebo ukončit.

zapálit (cigaretu)

Zapálit: zapnout cigaretu, rozdmýchat ji a přiložit ji k zdroji tepla, aby se začala hořet.

nadchnout se <čím>

Nadchnout se <čím> znamená projevit velkou radost, nadšení a inspiraci.

zaujmout <koho> (plně)

Zaujmout znamená přitáhnout jeho pozornost a udělat na něj dojem.

zadusit <koho>

Zadusit je fyzicky potlačit člověka, aby nedýchal, a tím zabránit jeho dalšímu životu.

zapálit se

Zapálit se znamená dosáhnout intenzivního zážitku, například při hudbě nebo sportu. Znamená to být plně soustředěný a nadšený.

stravovat (oheň)

Udržovat a uchovávat oheň po celou dobu, kdy je potřeba.

rozfoukat (oheň)

Foukat do ohně, aby byl plamen silnější nebo aby hořel.

rozohnit se

Rozohnit se znamená zlostně reagovat, vyjevit nespokojenost nebo vztek.

zapálit (v kamnech)

Zapálit: zapnout oheň v kamnech, aby se vydávalo teplo.

zapalovat (oheň)

Zapalovat znamená aktivovat oheň, často pomocí zápalků nebo jiného zdroje.

vzplanout (oheň)

Vzplanout znamená rychle se rozhořet, začít hořet nebo plamenně vyzařovat.

uchvátit <koho čím>

Uchvátit: uspokojit silnou touhou, ovládnout, získat nad něčím kontrolu.

zapálit sirku

Zapálit sirku znamená zapálit ohnivou čáru, která označuje území, které bude sloužit k vymezení oblasti pro určitou aktivitu.

zadusit

Zadusit znamená zabránit dostatečnému přísunu vzduchu, čímž je způsobena smrt.

zaujmout se <čím>

Zaujmout se čím: vyjádřit zájem o něco, zvednout pozornost, vzbudit zájem.

oheň

Ohňem se rozumí nezadržitelný a živý proces spalování, který se projevuje světlem, teplým a zápochem.

rozžehnout <co>

Rozžehnout znamená rozpálit či naředit, aby bylo možné použít k ohřevu, svícení nebo jiným účelům.

zaujmout <koho čím>

Zaujmout: Vzbudit pozornost; získat pozornost.

zapálit (svíčku)

Zapálit znamená zapnout plamen nebo oheň, jako například zapálení svíčky.

zaujmout <koho>

Zaujmout: získat pozornost, získat větší pozornost než ostatní.