Facebook

Nadchnout - synonyma

Celkem nalezeno 10 synonym ke slovu nadchnout.

Význam: Zaujmout, ohromit; dojmout, obdivovat, okouzlit; vzrušit, vzbudit zájem.

uchvátit

Uchvátit znamená ovládnout, dostat se do úžasu a ohromení, dosáhnout dokonalosti a získat naprostou kontrolu.

zaujmout

Zaujmout znamená získat pozornost, získat si sympatie nebo projevit zájem.

okouzlit

Okouzlit znamená přitahovat pozornost svou krásou, šarmem a inteligencí.

oslnit

Oslnit - udivit, ohromit, vyvolat úžas.

učarovat <komu>

Učarovat znamená přitahovat jeho pozornost a vyvolat u něho silné příznivé emoce.

rozžehnout (oheň)

Rozžehnout oheň znamená zapálit ho a udržovat ho, dokud nedosáhne požadované intenzity.

roznítit

Roznítit znamená zapálení svíčky, oheň, ohně, případně i jiného zdroje světla či tepla.

zapálit

Zapálit znamená způsobit rozsvícení nebo vznícení čehokoliv, obvykle ohně.

uhasit

Uhasit znamená přerušit hoření nebo zmírnit intenzitu plamene.

rozohnit

Rozohnit znamená vyvolat zlost, rozrušit či rozčílit.

Podobná synonyma

poslat <komu> vzkaz

Poslat osobě vzkaz - sdělit jí informace, myšlenky nebo pocity.

poskytnout sluchu <komu>

Poskytnout sluchu = věnovat pozornost, naslouchat a vnímat jeho názor.

vytknout <co komu>

Vytknout někomu něco znamená poukázat na jeho chyby nebo připomenout nedostatky.

nasadit <komu> (pouta)

Nasadit (pouta) znamená uvázat pevně pouty.

zprotivit se <co komu>

Odmítnout se, postavit se jednomu nebo čemukoliv, čelit čemukoliv; bránit se, mít odpor.

podařit se <co komu>

Úspěšně dokončit něco, co bylo zamýšleno.

povstávat <proti komu>

Povstávat proti někomu znamená vzdorovat mu, vzbouřit se a bojovat proti němu.

dávat <komu> (cenu)

Přiznat/udělit někomu cenu/ocenění/odměnu/uznání za jeho úspěchy/výkon.

zvykat <komu n. čemu>

Zvykat - učit se očekávat, že se něco bude opakovat, nebo vyžadovat trvalou přítomnost něčeho.

nabít <komu>

Nabít znamená předat energii nebo silný pocit.

znít <komu> (v uších)

Být slyšen jako zvuk, zaznít v uších.

zakročovat <proti komu> (úředně)

Zakročovat znamená přijmout úřední opatření proti někomu.

posmívat se <komu>

Posmívat se (někomu) znamená vyjadřovat nespokojenost, ironii nebo pobavení nad něčím, co dotyčný udělal nebo řekl.

vyprávět <co komu>

Vyprávět = líčit někomu příběh, vyprávět osobě události, zážitky, zkušenosti, historii, atd.

vyčítat <co komu>

Vyčítat: kritizovat, vytýkat někomu jeho chyby nebo selhání.

podlézat <komu>

Podlézat je vyjadřovat úctu k někomu, případně se mu přizpůsobovat, aby získal jeho přízeň.

udělit absolutorium <komu>

Povolit někomu (např. řediteli firmy) ukončit své působení s pozitivním hodnocením.

zaujmout <koho čím>

Zaujmout: Vzbudit pozornost; získat pozornost.

roznítit (cit)

Roznítit znamená vyvolat silnou emoci nebo vášnivou reakci.

dát <komu> výprask

Udeřit nebo trestat někoho fyzicky, například bičem, páskem nebo remcáním.

trpět <co komu>

Trpět je prožívat bolest, utrpení nebo útrapy.

oheň

Ohněm je přirozené jev, který produkuje teplo a světlo. Ohněm může být vytvářen elektrickým proudem, chemickou reakcí nebo třením.

zabavit <komu> (majetek)

Zabavit majetek znamená postoupit tento majetek orgánům státní správy.

půjčit <komu> (peníze)

Půjčit peníze: poskytnout finanční prostředky k užití druhé straně, často s určením splácení.

vzít <komu> (pas)

Vzít někomu pas znamená odebrat mu dočasně právo cestovat do jiných zemí.

zapálit se

Zapálit se znamená rozčílit se, vybouchnout vztekem nebo pláčem.

dovolit <co komu>

Dovolit je umožnit někomu provést něco nebo něčemu se vyhnout.

říkat <komu jak>

Říkat je vyjadřování názoru, myšlenky nebo přání nahlas, obvykle někomu jinému.