Facebook

Nadchnout - synonyma

Celkem nalezeno 10 synonym ke slovu nadchnout.

Význam: Zaujmout, ohromit; dojmout, obdivovat, okouzlit; vzrušit, vzbudit zájem.

uchvátit

Uchvátit znamená ovládnout, dostat se do úžasu a ohromení, dosáhnout dokonalosti a získat naprostou kontrolu.

zaujmout

Zaujmout znamená získat pozornost, získat si sympatie nebo projevit zájem.

okouzlit

Okouzlit znamená přitahovat pozornost svou krásou, šarmem a inteligencí.

oslnit

Oslnit - udivit, ohromit, vyvolat úžas.

učarovat <komu>

Učarovat znamená přitahovat jeho pozornost a vyvolat u něho silné příznivé emoce.

rozžehnout (oheň)

Rozžehnout oheň znamená zapálit ho a udržovat ho, dokud nedosáhne požadované intenzity.

roznítit

Roznítit znamená zapálení svíčky, oheň, ohně, případně i jiného zdroje světla či tepla.

zapálit

Zapálit znamená způsobit rozsvícení nebo vznícení čehokoliv, obvykle ohně.

uhasit

Uhasit znamená přerušit hoření nebo zmírnit intenzitu plamene.

rozohnit

Rozohnit znamená vyvolat zlost, rozrušit či rozčílit.

Podobná synonyma

poručit <co komu>

Poručit: rozkázat někomu, aby něco udělal.

vzbouřit se <proti komu>

Vzbouřit se znamená vyjádřit nesouhlas, vystoupit proti něčemu nebo někomu.

podstrčit <co komu>

Podstrčit znamená podat (něco komu), nechat si podstrčit nebo někomu podstrčit (něco).

modlit se <ke komu>

Modlit se znamená projevovat úctu nebo prosit o pomoc k někomu nebo něčemu, obvykle k bohu.

naznačit <co komu>

Naznačit znamená dát najevo, naznačovat, nastínit.

zakázat <co komu>

Zakázat znamená omezit nebo zakázat určitou činnost nebo používání něčeho.

půjčit <komu> (kolo)

Poskytnout někomu kolo na dobu určitou, aby ho mohl používat.

nabít <komu>

Nabít znamená poskytnout mu příležitost, prostor nebo energii k tomu, aby mohl dosáhnout úspěchu.

hasit (oheň)

Hasit znamená uhasit, zastavit šíření oheň prostřednictvím použití vody nebo jiných prostředků.

ujídat <komu čeho n. co>

Ujídat: konzumovat části čeho/čeho a odebírat části druhému.

zaujmout stanovisko

Vyjádřit svůj názor, stanovit si svůj postoj k něčemu.

posmívat se <komu>

Smát se na úkor někoho jiného.

pochlebovat <komu>

Pochlebovat znamená vyjadřovat pochvalu nebo obdiv.

odpovědět <komu> rázně

Jednoznačně a důrazně odpovědět na dotaz konkrétní osoby.

počkat <komu s čím>

Čekat, aby někomu něco poskytlo, dalo nebo dovolilo.

rozdělat (oheň)

Rozdělat oheň znamená rozmístit hořící dřevo tak, aby se oheň mohl rozšiřovat a dále hořet.

závidět <komu>

Závidět znamená projevovat závist a touhu po čemkoliv, co někdo jiný má.

svěřit <co komu>

Svěřit znamená předat někomu moc nebo odpovědnost nad něčím.

dát komu za vyučenou

Dát komu za vyučenou znamená ukončit vztah, s někým se rozloučit a uzavřít s tím kapitolu.

připisovat <komu> vinu

Přisuzovat odpovědnost a vinu konkrétní osobě.

dávat <co komu>

Dávat: předávat něčemu nebo někomu něco, přednostně jako dar nebo platbu.

prozradit <co komu>

Prozradit: sdělit jiné osobě informaci, kterou sama osoba nezná.

vzít <co komu>

Vzít: převzít do svého vlastnictví, uchopit, odebrat, převzít do své kontroly.

ukrást <co komu>

Ukrást: vzít někomu cizí věc bez jeho souhlasu nebo bez právního důvodu.

poskytnout <komu> obživu

Poskytnout obživu znamená zajistit pro něj prostředky k životu.

selhat <komu> (hlas)

Selhat znamená neuspět, zklamat někoho nebo nedodržet slib.

podlézat <komu>

Podlézat znamená udělat nebo říci něco pro získání přízně nebo prospěchu bez ohledu na své vlastní názory.

mít se <ke komu>

Mít se ke komu je výraz pro vztah, kdy se můžete spolehnout na druhou osobu a cítit se s ní v bezpečí.

dávat <komu> výpověd

Dávat výpověď znamená propustit zaměstnance a ukončit pracovní vztah.

docházet <co komu>

Docházet znamená dostat se někam, dosahovat něčeho nebo přítomnost v určitém místě.