Facebook

Rozžehnout (oheň) - synonyma

Celkem nalezeno 7 synonym ke slovu rozžehnout (oheň).

Význam: Rozžehnout oheň znamená zapálit ho a udržovat ho, dokud nedosáhne požadované intenzity.

roznítit

Roznítit znamená zapálení svíčky, oheň, ohně, případně i jiného zdroje světla či tepla.

zapálit

Zapálit znamená způsobit rozsvícení nebo vznícení čehokoliv, obvykle ohně.

uhasit

Uhasit znamená přerušit hoření nebo zmírnit intenzitu plamene.

zaujmout

Zaujmout znamená přitáhnout pozornost, upoutat pozornost a získat zájem.

uchvátit

Uchvátit znamená silně zaujmout, okouzlit nebo fascinovat.

nadchnout

Zaujmout, ohromit; dojmout, obdivovat, okouzlit; vzrušit, vzbudit zájem.

rozohnit

Rozohnit znamená vyvolat zlost, rozrušit či rozčílit.

Podobná synonyma

uchvátit <koho čím>

Uchvátit: uspokojit silnou touhou, ovládnout, získat nad něčím kontrolu.

zapálit (cigaretu)

Zapálit: zapnout cigaretu, rozdmýchat ji a přiložit ji k zdroji tepla, aby se začala hořet.

zaujmout stanovisko

Vyjádřit svůj názor, stanovit si svůj postoj k něčemu.

zapálit (v kamnech)

Zapálit: zapnout oheň v kamnech, aby se vydávalo teplo.

zaujmout se <pro co>

Zaujmout se pro co znamená projevit zájem a důraz ve věci, která je pro vás důležitá.

zapálit se

Zapálit se znamená dosáhnout intenzivního zážitku, například při hudbě nebo sportu. Znamená to být plně soustředěný a nadšený.

zaujmout (kniha)

Zaujmout znamená upoutat pozornost, vzbudit zájem nebo vyvolat emoce.

rozohnit se

Rozohnit se znamená: být rozhořčený, naštvaný, vyjádřit nespokojenost a odpor.

uhasit žízeň

Uhasit žízeň znamená doplnit tekutinu, aby přestala být žízeň pociťována.

zapálit se <pro co>

Zapálit se: dosáhnout úspěchu, dosáhnout cíle nebo se dostat do situace, ve které máte výhodu.

zaujmout <koho>

Zaujmout znamená upoutat jeho pozornost a zapůsobit na něj.

zapálit sirku

Zapálit sirku znamená zapálit ohnivou čáru, která označuje území, které bude sloužit k vymezení oblasti pro určitou aktivitu.

zapálit (oheň)

Zapálit oheň: spustit hoření paliva, jako je dřevo, uhlí nebo benzín.

uhasit (oheň)

Uhasit znamená zastavit hoření a zbavit se oheň, aby nedošlo k dalšímu šíření.

zaujmout <koho> (plně)

Zaujmout znamená přitáhnout jeho pozornost a udělat na něj dojem.

roznítit (nálož)

Roznítit (nálož) znamená odpálit nebo vyvolat explozi nálože.

nadchnout se <pro co>

Nadchnout se pro co: projevit silné nadšení a zájem.

zaujmout <koho čím>

Zaujmout: Vzbudit pozornost; získat pozornost.

nadchnout se

Nadchnout se znamená prožívat silné emoce, být nadšený, uvědomit si důležitost něčeho a mít pro to pozitivní postoj.

zaujmout se <čím>

Zaujmout se čímsi znamená získat o něm zájem a zároveň dát najevo svůj názor.

zaujmout jiné stanovisko

Změnit názor, přijmout nové stanovisko.

uhasit (žízeň)

Uhasit (žízeň): zkrotit nebo ztlumit žízeň pitím vody, nápoje nebo jiných tekutin.