Facebook

Rozžehnout (oheň) - synonyma

Celkem nalezeno 7 synonym ke slovu rozžehnout (oheň).

Význam: Rozžehnout oheň znamená zapálit ho a udržovat ho, dokud nedosáhne požadované intenzity.

roznítit

Roznítit znamená zapálení svíčky, oheň, ohně, případně i jiného zdroje světla či tepla.

zapálit

Zapálit znamená způsobit rozsvícení nebo vznícení čehokoliv, obvykle ohně.

uhasit

Uhasit znamená přerušit hoření nebo zmírnit intenzitu plamene.

zaujmout

Zaujmout znamená přitáhnout pozornost, upoutat pozornost a získat zájem.

uchvátit

Uchvátit znamená silně zaujmout, okouzlit nebo fascinovat.

nadchnout

Zaujmout, ohromit; dojmout, obdivovat, okouzlit; vzrušit, vzbudit zájem.

rozohnit

Rozohnit znamená vyvolat zlost, rozrušit či rozčílit.

Podobná synonyma

zapálit (v kamnech)

Zapálit: zapnout oheň v kamnech, aby se vydávalo teplo.

rozohnit se

Rozohnit se znamená zlostně reagovat, vyjevit nespokojenost nebo vztek.

uhasit (žízeň)

Uhasit znamená přestat trápit žízeň, například pít vodu nebo jinou tekutinu.

zaujmout (kniha)

Zaujmout znamená upoutat pozornost, vzbudit zájem nebo vyvolat emoce.

nadchnout se <čím>

Nadchnout se <čím> znamená projevit velkou radost, nadšení a inspiraci.

nadchnout se <pro co>

Nadchnout se pro co: projevit silné nadšení a zájem.

zaujmout <koho>

Zaujmout: získat pozornost, získat větší pozornost než ostatní.

zapálit (svíčku)

Zapálit znamená zapnout plamen nebo oheň, jako například zapálení svíčky.

zaujmout (prostor)

Zaujmout prostor znamená vyplnit ho, učinit ho zajímavým a vytvořit v něm pozitivní dojem.

zapálit se

Zapálit se znamená rozčílit se, vybouchnout vztekem nebo pláčem.

zaujmout <koho čím>

Zaujmout: Vzbudit pozornost; získat pozornost.

zapálit sirku

Zapálit sirku znamená zapálit ohnivou čáru, která označuje území, které bude sloužit k vymezení oblasti pro určitou aktivitu.

zaujmout se <pro co>

Zaujmout se pro co: zaujímat se, starat se o něco, věnovat pozornost, přiklánět se/přihlásit se k něčemu.

uchvátit <co>

Uchvátit znamená ovládnout, okouzlit a ohromit.

zaujmout jiné stanovisko

Změnit názor, přijmout nové stanovisko.

nadchnout se

Nadchnout se znamená projevit nadšení, silnou chuť a odhodlání pro něco cítit.

roznítit (cit)

Roznítit znamená vyvolat silnou emoci nebo vášnivou reakci.

zaujmout (film)

Zaujmout (film) znamená vzbudit pozornost a nadchnout diváka.

uchvátit <koho čím>

Uchvátit: přivést někoho do úžasu či údivu; oslnit; okouzlit; ohromit.

uhasit žízeň

Uhasit žízeň znamená doplnit tekutinu, aby přestala být žízeň pociťována.