Facebook

Obsáhnout (zrakem) - synonyma

Celkem nalezeno 2 synonyma ke slovu obsáhnout (zrakem).

Význam: Vidět vše pohledem; obsáhnout prostor zrakem; prohlédnout velkou plochu.

dát pozor <na co>

Věnovat pozornost, sledovat, hlídat.

zkontrolovat <co>

Zkontrolovat znamená prověřit, zda je něco správné nebo ne, aby bylo dosaženo požadovaného cíle.

Podobná synonyma

pozor

Pozor je varování, že následuje nebezpečí nebo hrozící riziko.

zkontrolovat

Prověřit, zda je něco správně nebo nesprávně, funkční nebo nefunkční.

dávat pozor <na co>

Dávat pozor: věnovat pozornost, být pozorný, zjišťovat si informace, aby bylo možné podniknout vhodná opatření.

zkontrolovat (záznamy)

Prozkoumat nebo provést revizi dat pro zjištění přesnosti nebo úplnosti.