Facebook

Dojmout <koho> - synonyma

Celkem nalezeno 7 synonym ke slovu dojmout <koho>.

Význam: Vyvolat silné emoce, dojetí, případně vyvolat v někom soucit.

hnout (rukou)

Hnout (rukou) znamená pohnout rukou, tedy ji pohybovat, hýbat jí.

udělat pohyb

Udělat pohyb znamená provádět jakýkoli druh fyzické aktivity, aby se posílila síla, výdrž a obratnost.

rozechvět

Rozechvět se dá přeložit jako "začít se třást nebo se chvět". Slovo se používá k popsání pocitu napětí nebo vzrušení.

přimět

Přimět znamená nutit někoho k něčemu nebo donutit jej k činu.

přinutit

Přinutit znamená donutit někoho, aby udělal něco, co nechtěl.

donutit

Donutit znamená nuceně vynutit, aby někdo učinil něco, čeho by se jinak nezúčastnil.

podnítit

Stimulovat, inspirovat nebo vyvolat zájem; aktivovat či provokovat k činu.

Podobná synonyma

podnítit čí (zájem)

Vyvolat zájem, motivovat, stimulovat.

pohyb

Pohyb je změna polohy nebo pozice. Je to součástí života a může být buď fyzický nebo psychický.

přimět <koho k čemu>

Přimět (někoho) k něčemu: vybídnout, donutit, nutit (někoho) k činu nebo jednání.

udělat krok zpět

Udělat krok zpět znamená vzdát se něčeho, čeho jste dosáhli, a vrátit se do původního stavu.

hmatat (rukou)

Hmatat znamená prohmatávat pomocí rukou, abychom se dozvěděli něco o tvaru, velikosti nebo struktuře objektu.

udělat <co>

Provést požadovanou činnost, aby se dosáhlo požadovaného výsledku.

donutit <koho k čemu>

Donutit: násilím, vynucením nebo tlakem vyžadovat od někoho, aby učinil něco, co nechce.

udělat pořádek

Uspořádat a zařadit věci tak, aby bylo vše přehledné a usnadnilo se orientace.

udělat si představu <o čem>

Představit si, jak by daná věc mohla vypadat.

podnítit <koho>

Podnítit : vzbudit u někoho zájem, zvýšit jeho aktivitu a motivaci přijímat určité činy.

rozechvět <koho>

Rozechvět se znamená vzbudit emoce, emocionální odezvu, vzrušení u někoho.

donutit (k poslušnosti)

Donutit znamená vynutit si poslušnost, použitím autority, nátlaku nebo síly.

pohladit (rukou)

Pohladit je hlazení, mazlení, hladění záměrně a láskyplně prováděné rukou.

udělat (křik)

Udělat křik znamená vykřiknout nahlas, vyjádřit silnou emoci, např. rozčilení, šok, vzrušení, strach nebo úlevu.

udělat nákup

Koupit potřebné věci, jako je jídlo, oblečení atd.

udělat (práci)

Provést práci, přesně a důsledně, aby byla zákazníkovi ku prospěchu.

udělat

Udělat: vykonat, uskutečnit, realizovat, provést, zařídit, zrealizovat.

donutit (k živoření)

Přinutit někoho k živoření nebo situaci, která je pro něj nepříjemná.

rozechvět se

Rozechvět se - uvolnit se, vyjádřit přirozenou radost, nadšení, vzrušení.

udělat se

Udělat se: odchýlit se od správného jednání, obecně provést špatnou nebo nevhodnou akci.

rozechvět se (pláčem)

Rozechvět se (pláčem) znamená plakat silně a nekontrolovatelně.

otáčivý pohyb

Otáčivý pohyb je pohyb, který se pohybuje kolem stálé osy.

hnout se

Hnout se znamená pohybovat se, obracet se nebo měnit pozici.

udělat kompliment

Udělat kompliment je vyjádření pochvaly, uznání či obdivu něčemu, co je jinému člověku příjemné.

udělat felaci

Oralní sex v podobě líbání a kouření penisu.

udělat <co> příliš rychle

Vykonat úkol rychle, než je obvyklé.