Facebook

Zlobit <koho co> - synonyma

Celkem nalezeno 7 synonym ke slovu zlobit <koho co>.

Význam: Zlobit se znamená dělat něco, co je proti pravidlům nebo proti přání druhé osoby.

kálet

Kálet je staroslovanský výraz pro projevování nespokojenosti nebo vzteku, obvykle ve formě křiku.

kadit

Kouření tabáku, kouření cigaret, dýmění, inhalace tabákového kouře.

opovrhovat <čím>

Opovrhovat znamená nad něčím pohrdat nebo se mu vyhýbat s despektem.

kašlat <na co>

Kašlat na co znamená nevšímat si toho, ignorovat to nebo nebrat to vážně.

štvát <koho co>

Štvát znamená provokovat a vyvolávat negativní reakce.

plést se <do čeho>

Plést se znamená míchat se nebo se mezi něčím zamotat, obvykle do něčeho komplikovaného.

strkat nos <do čeho>

Strkat nos do čehokoliv: znamená zasahovat do cizích záležitostí, zasahovat do čehokoliv nezvaně a bez souhlasu.

Podobná synonyma

zbavit <koho> dědictví

Odepřít někomu právo dědictví; znamená odejmout někomu nárok na dědictví nebo jeho část.

elektrické schéma <čeho>

Grafická reprezentace elektrických obvodů a součástek, které jsou propojeny a které tvoří systém.

plísnit <koho>

Plísnit znamená vysmívat se někomu nebo se k něčemu vyjadřovat s nelibostí nebo pohoršením.

převézt <koho>

Převézt: přenést někoho nebo něco z jednoho místa na druhé.

vyjmout <co z čeho>

Odstranit co z čeho, odpojit co od čeho, vyjmout co z čeho.

uzdravit <koho>

Uzdravit : obnovit zdraví, zbavit nemoci či bolesti.

vyklidit <koho>

Vyklidit: opustit místo, umístit osobu mimo dosah.

vyslechnout <koho n. co>

Vyslechnout znamená poslouchat a vyhodnocovat informace, které někdo říká.

zabrat se <do čeho>

Zabrat se do čeho znamená získat kontrolu, vládnout, zaměřit se nebo se angažovat.

obhájit <koho>

Obhájit: předložit argumenty a důkazy pro potvrzení správnosti (svých tvrzení, názorů, činů atd.) člověka/skupiny.

otírat se <o koho> (v řeči)

Otírat se o koho znamená uctívat, často se sklánět, aby člověk projevil úctu.

vpíjet se <do čeho>

Vpíjet se: pronikat do něčeho, intenzivně to pozorovat a studovat.

ztrestat <koho>

Ztrestat: udělit někomu trest za provedenou nezákonnou činnost, nebo za porušení pravidel.

nastěhovat <koho kam>

Přestěhovat se do jiného místa a trvale se usadit tam.

svatořečit <koho>

Svatořečit znamená oslavovat, chválit nebo zdůraznit významnou osobu nebo činnost.

dát se <do čeho>

Dát se: začít se něčím zabývat, angažovat se v něčem.

porazit <koho>

Vítězství nad někým ve srovnání nebo konkurenci; přemoci a zvítězit nad někým jiným.

zastat se <koho>

Bránit, hájit, stát se přítelem, podporovat a zastávat názory nebo jednání někoho.

polapit <koho>

Polapit znamená chytit někoho nebo něco fyzicky.

nazvat <koho jak>

Nazvat člověka jménem: přidělit mu jméno, jakým je označován.

chopit se <čeho>

Chopit se čeho znamená získat do svého vlastnictví nebo se ujmout činnosti, čeho se týče.

zašpinit <koho n. co>

Zašpinit: udělat něco, co poškodí čest, dobré jméno nebo reputaci někoho nebo něčeho.

zaútočit <na koho>

Fyzické nebo psychické napadení, aby se dosáhlo nějakého cíle nebo aby se někomu uškodilo.

poznání <čeho>

Proces objevování, porozumění a učení se o daném tématu nebo jevu.

vyslyšet <koho>

Vyslyšet: vyslechnout někoho; poslouchat a řídit se jeho žádostí/přáními.

přinutit mlčet <koho>

Umlčet někoho, donutit ho mlčet.

uhodit <koho>

Uhodit znamená fyzicky napadnout nebo někoho trefit.

zpodobnit <koho n. co>

Zpodobnit - vyjádřit něco pomocí obrazů, obrazem nebo jiným způsobem.

kárat <koho>

Kárat znamená dát někomu najevo, že jeho chování nebylo vhodné a upozornit ho na jeho chybu.

uchvátit <koho čím>

Uchvátit: přivést někoho do úžasu či údivu; oslnit; okouzlit; ohromit.