Facebook

Zanítit <koho> - synonyma

Celkem nalezeno 9 synonym ke slovu zanítit <koho>.

Význam: Zanítit znamená vyvolat zánět nebo infekci v těle člověka nebo zvířete.

rozžehnout <co>

Rozžehnout znamená rozpálit či naředit, aby bylo možné použít k ohřevu, svícení nebo jiným účelům.

zažehnout

Zažehnout znamená "urobit čin, aby byla nějaká situace vyřešena nebo se zabránilo jejímu vzniku".

zhasit

Zhasit znamená vypnout nebo ztlumit světlo, hořící svíčku nebo jiný zdroj světla.

podpálit (dům)

Podpálit znamená zapálit dům, často úmyslně, aby se způsobil požár.

roznítit

Roznítit znamená zapálit, zapálit oheň; případně se může použít i pro vyvolání nějakého pocitu nebo představy.

uhasit

Uhasit znamená zcela zastavit hoření, zhasnout oheň.

nadchnout

Silně motivovat, ohromit nebo inspirovat.

zaujmout

Zaujmout znamená získat pozornost, oslovit, upoutat.

uchvátit

Uchvátit znamená zaujmout, okouzlit, oslnit, uvést do úžasu.

Podobná synonyma

nadchnout se

Nadchnout se znamená projevit nadšení, silnou chuť a odhodlání pro něco cítit.

zaujmout stanovisko

Vyjádřit oficiální názor, postoj nebo stanovisko k něčemu.

zaujmout se <pro co>

Zaujmout se pro co znamená projevit zájem a důraz ve věci, která je pro vás důležitá.

uhasit žízeň

Uhasit žízeň znamená doplnit tekutinu, aby přestala být žízeň pociťována.

zaujmout <koho čím>

Zaujmout: vzbudit pozornost, získat pozornost, přitáhnout pozornost.

zaujmout se <čím>

Zaujmout se čímsi znamená získat o něm zájem a zároveň dát najevo svůj názor.

roznítit (cit)

Roznítit znamená vyvolat silnou emoci nebo vášnivou reakci.

nadchnout se <pro co>

Nadchnout se pro co: projevit silné nadšení a zájem.

zaujmout <koho>

Zaujmout: získat pozornost, získat větší pozornost než ostatní.

nadchnout se <čím>

Projevit velké nadšení pro něco; např. nadchnout se pro nějakou aktivitu či myšlenku.

zaujmout (film)

Zaujmout (film) znamená vzbudit pozornost a nadchnout diváka.

zaujmout (kniha)

Zaujmout znamená upoutat pozornost, vzbudit zájem nebo vyvolat emoce.

uhasit (oheň)

Uhasit znamená zcela vypnout oheň, vyhasit ho, zlikvidovat.

uchvátit <co>

Uchvátit: silně oslnit nebo okouzlit .

zaujmout jiné stanovisko

Změnit názor, přijmout nové stanovisko.

uchvátit <koho čím>

Uchvátit: uspokojit silnou touhou, ovládnout, získat nad něčím kontrolu.

rozžehnout (oheň)

Rozžehnout oheň znamená zapálit ho a udržovat ho, dokud nedosáhne požadované intenzity.

rozžehnout

Zapálit, rozpálit, rozžhavit; rozžehnout také znamená začít činnost nebo proces.

zaujmout (prostor)

Zaujmout prostor znamená vyplnit ho, učinit ho zajímavým a vytvořit v něm pozitivní dojem.