Facebook

Tíhnutí <k čemu> - synonyma

Celkem nalezeno 4 synonyma ke slovu tíhnutí <k čemu>.

Význam: Tíhnutí je přirozená fyzikální síla, která způsobuje, že tělesa přitahují jeden druhého.

přitažlivost

Přitažlivost je silná síla, která táhne dva objekty k sobě. Může to být fyzické nebo psychické přitažlivosti.

antigravitace

Antigravitace je sila, která působí proti gravitaci a může způsobit levitaci.

sklon

Sklon je změna tvaru slova, vyvolaná syntaktickou funkcí slova v souvětí, např. číslovky vyjadřující čas, počet, množství.

náklonnost

Náklonnost je projev vřelosti, milostného citu nebo přátelství k někomu.

Podobná synonyma

ženská přitažlivost

Ženská přitažlivost je fyzická a psychická přitažlivost mezi muži a ženami.

sklon <k čemu>

Sklon je postoj nebo tendence k něčemu; je to záměrná přitažlivost k něčemu nebo odmítnutí něčeho jiného.

přitažlivost (zemská)

Přitažlivost zemská je silná gravitační síla, která přitahuje všechny tělesa vůči Zemi.

mít sklon <k čemu>

Mít sklon znamená mít tendenci, sklon k něčemu, např. sklon ke zlobě, sklon k pomoci druhým apod.

pohlavní přitažlivost

Pohlavní přitažlivost je pocity vzrušení a touhy po osobě opačného pohlaví.

mít sklon

Mít sklon znamená mít tendenci nebo sklon k něčemu.

mající sklon <k čemu>

K čemu: Tendence, předpoklad, potřeba nebo snaha postupovat jistým způsobem; sklon.

náklonnost (citová)

Náklonnost je city projevující lásku, úctu nebo obdiv.

náklonnost (k chorobě)

Náklonnost k chorobě je emoční vazba mezi pacientem a chorobou, která se projevuje empatickým porozuměním a léčebnou péčí.