Facebook

Protestovat <proti čemu> - synonyma

Celkem nalezeno 7 synonym ke slovu protestovat <proti čemu>.

Význam: Protestovat znamená vyjádřit nesouhlas nebo nespokojenost s něčím. To může být uplatněno prostřednictvím jednotlivců nebo skupin s cílem změnit situaci nebo politiky.

zaznít (zvony)

Zaznít je označení pro zvuk, který oznamuje nějakou událost. Nejčastěji se tento označení používá k označení zvuku zvonů.

vydat hlas

Vydat hlas znamená vyjádřit svůj názor nebo souhlas pomocí hlasování, mluveného nebo písemného.

ohlásit se

Ohlásit se znamená oznámit svou přítomnost, nebo se někomu ozvat.

přihlásit se

Přihlásit se znamená registrovat se na nějakou službu, proces nebo aktivitu, kterou je třeba dodržet.

dát vědět o sobě

Informovat druhé o sobě; sdílet aktuální informace.

namítnout <co>

Namítnout: vznesení námitky, výhrady, názoru či stanoviska ohledně čeho.

nesouhlasit

Nesouhlasit je vyjádřit názor, že něco není správné, nebo že se nesouhlasí s jiným názorem.

Podobná synonyma

vracející se sám k sobě

Vracející se sám k sobě znamená sebereflexe, zpětnou analýzu toho, co jsi udělal, aby ses zlepšoval.

nevzrušený (hlas)

Nevzrušený je klidný, uvolněný, bez známek vzrušení. Je to tichý, normální hlas.

po sobě

Po sobě: za sebou, následovat se, jít za sebou, navazovat se.

vydat plody

Vydat plody znamená dosáhnout očekávaných výsledků po investici úsilí nebo času.

zvučet (zvony)

Zvučet znamená ozývat se, být slyšet, hlasitě znít, vydávat zvuk.

patřit k sobě

Vzájemně se doplňovat, být součástí něčeho společného.

záviset na sobě

Záviset na sobě znamená vzájemně se ovlivňovat, být závislí na druhém.

zvyšovat (hlas)

Zvyšovat znamená zvýšit intenzitu, sílu nebo hlasitost čeho.

obsahovat v sobě

Obsahovat v sobě znamená mít v sobě, být součástí, mít v sebeobsahu.

vydat <co komu>

Vydat: dodat něco komu; podat; poskytnout; dát do vlastnictví.

vydat se <kam>

Vydat se znamená opustit místo, kde se právě nacházíš, a začít se pohybovat směrem k danému cíli.

přiléhat k sobě

Těsné sdružování, soustředění se, náklonnost, sblížení.

zaznít (rána)

Zaznít znamená ozvěnou se rozeznít, např. rána, jako ozvěna v prostoru.

zvedat (hlas)

Zvedat hlas znamená zvyšovat intenzitu tónu při mluvení, často s naléhavostí, napětím nebo emocí.

zaznít

Zaznít znamená ozvat se, vyřčením něčeho se na něčem podílet, být slyšet.

vydat (peníze)

Vydat znamená předat peníze, například na účet, nebo jinému člověku.

mít v sobě

Mít v sobě znamená mít silnou vůli, odhodlání a vnitřní sílu, abychom dosáhli cílů, které jsme si stanovili.

vydat (zbraně)

Vydat znamená oficiálně a oficiálně předat zbraně.

vydat (zrádně)

Vydat zrádně znamená podrazit někoho a zradit jeho důvěru.

vydat mzdu

Vydat mzdu znamená zaplatit zaměstnancům odměnu za jejich práci.

vydat se (na návštěvu)

Vydat se znamená opustit místo, kde se právě nacházíte, a jít někam jinam, například na návštěvu.

zahrnovat v sobě

Zahrnovat v sobě znamená integrovat, zahrnout, zahrát, zahrnout či zahrnout do sebe.

ohlásit

Ohlásit: oznámit něco oficiálně, zveřejnit.

ztlumit (hlas)

Ztlumit znamená snížit hlasitost nebo intenzitu něčeho.

pozvednout (hlas)

Zvednout hlas, znít silněji a důrazněji.