Facebook

Protestovat <proti čemu> - synonyma

Celkem nalezeno 7 synonym ke slovu protestovat <proti čemu>.

Význam: Protestovat znamená vyjádřit nesouhlas nebo nespokojenost s něčím. To může být uplatněno prostřednictvím jednotlivců nebo skupin s cílem změnit situaci nebo politiky.

zaznít (zvony)

Zaznít je označení pro zvuk, který oznamuje nějakou událost. Nejčastěji se tento označení používá k označení zvuku zvonů.

vydat hlas

Vydat hlas znamená vyjádřit svůj názor nebo souhlas pomocí hlasování, mluveného nebo písemného.

ohlásit se

Ohlásit se znamená oznámit svou přítomnost, nebo se někomu ozvat.

přihlásit se

Přihlásit se znamená registrovat se na nějakou službu, proces nebo aktivitu, kterou je třeba dodržet.

dát vědět o sobě

Informovat druhé o sobě; sdílet aktuální informace.

namítnout <co>

Namítnout: vznesení námitky, výhrady, názoru či stanoviska ohledně čeho.

nesouhlasit

Nesouhlasit je vyjádřit názor, že něco není správné, nebo že se nesouhlasí s jiným názorem.

Podobná synonyma

po sobě

Po sobě: za sebou, následovat se, jít za sebou, navazovat se.

vydat

Vydat: poskytnout, předat nebo vydávat nějakou věc, zboží nebo peníze.

obsažení v sobě

Obsažení je přítomnost nebo zahrnutí něčeho v něčem jiném. Představuje soubor prvků, informací, myšlenek nebo vlastností, které jsou součástí něčeho.

měnit (hlas)

Změna hlasu, včetně síly, tónu, intonace, rychlosti mluvení a dalších charakteristik.

patřit k sobě

Být ve vztahu, ve kterém se oba partneři cítí dobře a spojeni.

nezvučný (hlas)

Nezvučný hlas je hlas slabý, potlačený a nezřetelný.

vědět

Vědět: získat informace, být si jistý něčím a pochopit to, co je známo nebo předpokládáno.

ohlásit <co>

Ohlásit: oznámit, informovat, sdělit.

ohlásit <koho n. co>

Ohlásit: oznámit, ohlášením dát najevo něčí přítomnost nebo zprávu o něčem.

hlaholit (zvony)

Hlaholit je označení pro zvuk, který se ozývá zvonem nebo jiným hudebním nástrojem.

vydat déšť

Vydat déšť znamená vyvolat přívalový déšť, často s použitím technických prostředků.

přitlouci k sobě

Přitlouct k sobě znamená přichytit nebo pevně spojit dvě nebo více věcí tak, aby byly co nejblíže k sobě.

obsahovat v sobě

Obsahovat znamená mít nebo držet něco uvnitř sebe.

vracející se sám k sobě

Vracející se sám k sobě znamená sebereflexe, zpětnou analýzu toho, co jsi udělal, aby ses zlepšoval.

zvedat (hlas)

Zvedat hlas znamená zvyšovat intenzitu tónu při mluvení, často s naléhavostí, napětím nebo emocí.

vydat (napospas)

Vydat (napospas) znamená uvést někoho nebo něco do rukou jiné osoby nebo situace, aby se o ně starala.

zvučný (hlas)

Zvučný hlas je síla, která je silná, jasná a čistá a má hluboký, příjemný a přesvědčivý zvuk.

pozvednout (hlas)

Zvednout hlas, znít silněji a důrazněji.

ohlásit úpadek

Ohlásit úpadek znamená oznámit, že firma nemůže plnit své finanční závazky a bude muset provést úpadek.

vydat (peníze)

Vydat znamená předat peníze, například na účet, nebo jinému člověku.

být vysokého mínění (o sobě)

Být vysokého mínění o sobě znamená mít důvěru ve vlastní schopnosti a sebeúctu.

zesilovat (hlas)

Zesilovat znamená zvýšit úroveň nebo intenzitu hlasu.

rázný (hlas)

Rázný hlas je pevný, silný a autoritativní, s významnou intenzitou a jasnou artikulací.

vydat se

Vydat se: začít cestu, vydávat se na cestu; odjet nebo odejít z místa.

přirazit k sobě (stoly)

Přirazit k sobě: sestavit více kusů nábytku dohromady.

vydat (zbraně)

Vydat znamená oficiálně a oficiálně předat zbraně.