Facebook

Přimykat se <ke komu n. čemu> - synonyma

Celkem nalezeno 4 synonyma ke slovu přimykat se <ke komu n. čemu>.

Význam: Přimykat se: projevovat úctu a respekt; přenášet vážnost a úctu k někomu nebo něčemu.

těsně přiléhat

Těsně přiléhat znamená být v blízkosti něčeho, být přísně spojený s něčím jiným.

lpět <na čem>

Lpět na něčem znamená pevně se držet, zůstávat věrný a vytrvalý.

milovat <co>

Milovat je projevovat zájem, hlubokou lásku a věrnost k druhému člověku.

být oddán <komu>

Být oddán znamená si vážit a milovat někoho se vším srdcem a duší, být mu oddaný a věrný.

Podobná synonyma

projevit soustrast <komu>

Vyjádřit soustrast = projevit upřímnou soustrast a solidaritu s danou osobou.

vykreslit <co komu>

Vykreslit znamená zobrazit či popsat něco ve formě obrázku nebo slov.

odpírat <co komu>

Odpírat: odmítnout něčemu nebo někomu něco, čeho je mu právem náležito.

darovat <co komu>

Darovat znamená dát něco někomu, aniž byste čekali něco na oplátku.

lehnout si <ke komu>

Lehnout si k někomu znamená vyjádřit mu důvěru a náklonnost. Jde o symbolické gesto, které může být buď vyjádřením nadšení, nebo uklidněním.

půjčit <co komu>

Půjčit: poskytnout něco druhému osobě, často na dobu určitou, s tím, že to bude vráceno.

ukrást <co komu>

Ukrást: odebrat cizí věc nebo majetek někomu bez jeho svolení.

vzít <komu> (papíry)

Vzít (papíry) znamená převzít do vlastnictví papíry, které byly původně vlastněné jinou osobou.

splnit se <komu> (sen)

Realizovat/uskutečnit daný sen, dosáhnout cíle, který si daná osoba stanovila.

zběhnout <ke komu>

Ujít rychle, bez ohlášení, běžet pryč z místa, nebo od někoho.

prozrazovat <co komu>

Prozrazovat znamená sdělovat někomu informace, které se měly zůstat utajeny.

vyškrábat <komu> (oči)

Vyškrábat oči někomu (nebo něčemu) znamená vyvolat bolest nebo nepříjemné pocity.

vyrovnat se <komu>

Vyrovnat se s někým znamená najít způsob, jak se smířit s jeho činy nebo postojem.

vrazit <komu> facku

Dát fyzický nátlak na někoho, aby se podvolil, nebo aby vyjádřil svůj nesouhlas.

dovolit odejít <komu>

Povolit někomu odejít, aby mohl jít dál nebo jinam.

odměnit se <komu čím>

Odměnit se: dát někomu něco jako poděkování za úspěšnou práci.

dařit se <co komu>

Dařit se znamená úspěšně se vyvíjet, prospívat nebo mít úspěch v čemkoli co člověk dělá.

zaslat <co komu>

Poslat něco někomu; max. 120 znaků: Odeslat něco k někomu prostřednictvím pošty nebo jiného způsobu.

vtisknout <co komu> (do ruky)

Vtisknout: dát něco do ruky druhé osobě.

svěřit <co komu>

Svěřit znamená předat někomu moc, odpovědnost nebo výsadu nad něčím.

ulevit <komu>

Ulevit znamená pomoci k osvobození od bolesti, úzkosti nebo jiného nepříjemného stavu.

zmařit <co komu>

Zmařit znamená neúspěšně dokončit, zrušit nebo znemožnit.

líbit se <co komu>

Líbit se znamená být přitažlivým, zalíbit si někoho nebo něco.

namlouvat <co komu>

Vyjednávat; prosazovat názor nebo požadavek, aby na něj druhá strana kývla.

nabít <komu>

Dát někomu energii, silu nebo motivaci; podpořit, obohatit ho nebo ho povzbudit k dalším činům.

sdělit <co komu>

Sdělit: poskytnout informaci nebo oznámit něco komu.

odpustit <komu> (trest)

Odpustit (trest) znamená zmírnit nebo zrušit trest pro danou osobu.

těsně

Těsně: blízko, hustě, pevně, nepřetržitě, bez prostoru mezi.

dát <komu čeho> (hodně)

Dát (hodně): Darovat někomu větší množství čehosi.