Facebook

Podléhat <komu n. čemu> - synonyma

Celkem nalezeno 4 synonyma ke slovu podléhat <komu n. čemu>.

Význam: Podléhat znamená plnit přikázání nebo předpisy někoho nebo něčeho.

záležet <na čem>

Záležet znamená, že něco je závislé na jiné věci nebo okolnostech.

být závislý <na čem>

Být závislý znamená být nucen se spoléhat na něco nebo někoho jiného kvůli potřebám nebo chtíčům.

být podmíněn <čím>

Být podmíněn je stav, ve kterém je člověk odkázán na nějakou podmínku či faktor.

být odkázán <na co>

Být odkázán znamená být zcela závislým na něčem.

Podobná synonyma

záležet

Záležet znamená mít zájem o něco, případně být zodpovědný za něco nebo se něčím zabývat.

závislý <na kom>

Osoba závislá na někom je ta, která je odkázána na tu druhou osobu a závisí na ní pro svou podporu.

závislý

Závislý je osoba, která je odkázána na druhou stranu pro svou podporu, útěchu a oporu.

závislý (služebně)

Závislý je osoba, která je v podřízené pozici vůči jiné osobě nebo instituci a je od ní závislá na informacích, příkazech nebo peněžních prostředcích.

záležet <v čem>

Záležet znamená mít vliv nebo význam; být důležitým faktorem nebo rozhodujícím činitelm.

stát (závislý)

Stát je politické uspořádání, které má monopol na používání síly na území, kde jeho autorita je uznávána.

závislý <na čem>

Závislý je osoba, která je ovlivňována faktory vnějšího prostředí nebo něčím či někým jiným.