Facebook

Dostat <z čeho> (peníze) - synonyma

Celkem nalezeno 6 synonym ke slovu dostat <z čeho> (peníze).

Význam: Získat, obdržet peníze.

skápnout

Skápnout znamená odevzdat něco bez náhrady, nebo přijmout újmu nebo ztrátu.

stéci

Stéci je přírodní útvar, který je tvořen proudem vody, který se sbíhá a padá dolů po skále.

skanout

Skanout znamená rychle se pohybovat, běžet nebo dokonce letět.

odlít <čeho>

Odlít znamená odtrhnout se nebo odletět (z čeho, co).

ulít

Ulít je slovní spojení, které se používá k označení rychlého a nečekaného útěku nebo odchodu.

mít <z čeho> (zisk)

Mít zisk: získat finanční prospěch nebo jinou užitečnou výhodu.

Podobná synonyma

zisk

Zisk je příjem minus výdaje. Zisk je mírou úspěšnosti podniku a může být buď ziskový nebo ztrátový.

zříci se <čeho>

Odříct se čeho/čeho a zbavit se toho; odmítnout, zřeknout se.

pouštět se <do čeho>

Začít se angažovat nebo se pustit do něčeho nového.

upustit <od čeho>

Přestat s něčím, přestat se zabývat něčím nebo přestat věnovat pozornost čemukoliv.

zaplést se <do čeho>

Do něčeho se zaplést = vložit se do něčeho, do čeho se ještě nedávno nezapojovalo.

použít <čeho>

Použít (čeho): vytvořit, zaměřit se nebo využít něco k uskutečnění určitého účelu.

dát se <do čeho>

Dát se: učinit něco, například se zapojit do činnosti nebo změnit směr.

pocházet <z čeho>

Pocházet znamená být původem nebo začátkem odpovídajícího času nebo místa.

zprostit <čeho>

Zprostit se znamená osvobodit se od něčeho; uvolnit se, zbavit se.

nevšimnout si <čeho>

Nepozorně přehlédnout; nezaregistrovat; nevšimnout si něčeho.

dbát <čeho n. na co>

Dbát na co znamená pečlivě sledovat a dodržovat něčí pokyny, rady nebo principy.

dbát <čeho>

Dbát čeho znamená pečlivě si uvědomovat, dodržovat a chránit to.

nezúčastnit se <čeho>

Odmítnout účast na čemkoli.

ukázka <čeho>

Ukázka je vzorek či příklad určitého druhu, např. produktu, procesu nebo schopnosti, který je použit pro demonstrování či zkoušení.

ujímat se <čeho>

Ujímat se: přijmout na sebe riziko nebo odpovědnost za něco.

včleňovat <co do čeho>

Včleňovat znamená zahrnout nebo začlenit něco do něčeho jiného.

vydělit <co z čeho>

Vydělit znamená oddělit část z celku.

domáhat se <čeho>

Domáhat se: usilovat o něco (nárokovat, požadovat, vyžadovat).

získat znalost <čeho>

Získat znalost znamená pochopit, porozumět a naučit se o čemkoli.

ustoupit <od čeho>

Ustoupit = zrušit svůj postoj a opustit původní pozici.

použít <čeho n. co>

Použít: využít k něčemu; používat nějakou osobu, věc, službu nebo prostředky.

dostat se <z čeho>

Dostat se: dosáhnout něčeho, dorazit k cíli; překonat všechny překážky a přijít na místo určení.

obávat se <čeho>

Být znepokojený či ohrožený; mít obavy z něčeho.

dopisovat <co do čeho>

Pokud je dopisovat vyjadřováno jako činnost, znamená to psát si zprávy, listy nebo dopisy s někým jiným.

dostat se <z čeho> (obratně)

"Dostat se" znamená dosáhnout něčeho, získat něco, dosáhnout cíle či místa.

dopracovat se <čeho>

Dopracovat se: dokončit, dovést což k úspěšnému výsledku.

nevšímat si <čeho>

Nevšímat si čeho znamená ignorovat, přehlížet nebo se nezajímat o něco.