Facebook

Nechat (za peníze) - synonyma

Celkem nalezeno 7 synonym ke slovu nechat (za peníze).

Význam: Nechat znamená vydat peníze, dohodnout se na ceně nebo dát něco někomu jako odměnu.

zpeněžit

Zpeněžit znamená získat peníze za něco, co bylo předtím nepeněžité.

koupit

Koupit znamená nakupovat zboží nebo služby za účelem spotřeby nebo užití.

dát

Dát znamená poskytnout nebo předat něco jiné osobě nebo skupině lidí.

obětovat (za hmotný prospěch)

Darovat či přinést něco (často člověkem uznávanou oběť) pro dobro nebo prospěch něčeho nebo někoho jiného.

zradit

Udělat něco, co poškozuje jinou osobu, aniž by bylo zjištěno, proč to bylo učiněno.

zaprodat

Prodávat za peníze, odevzdávat do cizího vlastnictví.

vydat (zrádně)

Vydat zrádně znamená podrazit někoho a zradit jeho důvěru.

Podobná synonyma

prospěch

Prospěch je přínos, výhoda, pozitivní dopad nebo blahodárný účinek.

vydat mzdu

Vydat mzdu znamená zaplatit zaměstnancům odměnu za jejich práci.

vydat nález

Vydat nález znamená předat něco, co bylo nalezeno, osobě, která je právoplatným vlastníkem nebo jinému vhodnému příjemci.

zrádně vydávat

Zrádně vydávat znamená úmyslně šířit informace, které jsou nepravdivé nebo vytržené z kontextu.

hmotný

Hmotný se odkazuje na viditelnou, hmatatelnou materiální existenci, například věci nebo statky.

zaprodat se

Prodat se za peníze, za úplatu nebo za úplatek; přijít na úkor sebe nebo něčeho jiného.

vydat déšť

Vydat déšť znamená vyvolat přívalový déšť, často s použitím technických prostředků.

obětovat

Darovat něco cenného nebo času na úkor vlastního prospěchu, aby se dosáhlo něčeho většího nebo lepšího.

obětovat <koho> (Bohu)

Přinést/oddat Božímu kultu něco, co má pro nás osobní hodnotu.

vydat (znovu)

Vydat znamená přenechat nebo dodat něčemu komukoli.

vydat (amnestii)

Vydat je udělit oficiální odpuštění nebo milost vězněm nebo pachatelům trestného činu.

vydat (soudu)

Vydat znamená poskytnout někomu, například soudnímu orgánu, plnou moc, která mu umožňuje vykonávat specifické činnosti.

vydat se

Vydat se znamená opustit místo a vydat se na cestu; začít novou etapu života.

obětovat (život)

Odevzdat život na úkor něčeho či někoho, obětovat ho.

vydat (peníze)

Vydat znamená předat peníze, například na účet, nebo jinému člověku.

zradit <koho>

Zradit znamená neuposlechnout závazek, který člověk má k někomu, tím ho zklamat a ublížit mu.

vydat

Vydat: vydávat nebo dávat něco někomu, poskytnout něco nebo někoho svobodně, často na základě nějaké smlouvy nebo dohody.

ve svůj prospěch

Shrnout znamená shrnout informace do jednoduchého a srozumitelného souhrnu.