Facebook

Spotřebovávat (peníze) - synonyma

Celkem nalezeno 6 synonym ke slovu spotřebovávat (peníze).

Význam: Spotřebovávat znamená využívat finanční prostředky na nákupy nebo na úhradu jiných nákladů.

vydávat <co>

Vydávat: publikovat, distribuovat, uveřejňovat, zveřejňovat, šířit nebo poskytovat.

rozhazovat

Rozhazovat znamená rozdávat nebo utrácet peníze bez zřetele na následky.

promarňovat (čas)

Promarňovat čas je ztrácení času neproduktivními činnostmi a neužitečným způsobem.

promrhávat

Promrhávat znamená procházet něco rychle, bez zásadního odhalení skutečného obsahu nebo podstaty.

usmrcovat (zvíře)

Usmrcovat znamená způsobit smrt zvířeti, často způsobenou úmyslnou činností.

zabíjet

Zabíjet znamená fyzicky usmrtit nebo zničit život nebo existenci člověka nebo jiného živého tvora.

Podobná synonyma

vydávat (známky)

Vydávat znamená dávat nebo poskytovat něco (např. známky) oficiálně, obvykle s odpovídajícím dokumentem.

usmrcovat

Usmrcovat znamená způsobit smrt lidem nebo zvířatům.

zabíjet <koho>

Zabíjet znamená fyzicky usmrtit člověka nebo zvíře.

vydávat <co komu>

Vydávat: dávat k dispozici, distribuovat, přidělovat.

zabíjet (úmyslně)

Usmrtit někoho úmyslně; zničit nebo způsobit smrt člověka.

vydávat vzdechy

Vydávat vzdechy znamená sténání, sténání, hlasité výdechy a nářky.

vydávat teplo

Vyzařovat teplo, přenášet energii do okolí.

vydávat

Vydávat znamená vydat, vypustit, zařadit do oběhu, vystavit, vystupovat, poskytovat informace nebo dokumenty.

rozhazovat (hnojivo)

Rozhazovat znamená rozptýlit, rozprostřít, rozdělit hnojivo.

usmrcovat <koho>

Usmrcovat znamená způsobit smrt člověku nebo jinému živému tvoru.

pošlý (zvíře)

Pošlý je druh sovy, která žije v severní Evropě, ve Skandinávii a ve východní Evropě.

zvíře

Organismus, který je součástí živočišné říše; obvykle má několik končetin, schopnost pohybu a schopnost vyvinout se.

rozhazovat (do skupin)

Rozhazovat znamená rozdělit nebo roztřídit do skupin.

vydávat svědectví

Vyprávění osobních zkušeností nebo svědectví o čemkoli, co se stalo.

vydávat (energii)

Vydávat znamená uvolňovat a dodávat energii, tedy dávat ji do okolí.

zabíjet (hromadně)

Zabíjet (hromadně) znamená usmrtit velké množství lidí najednou.

vydávat rozsudek

Udělení soudního rozsudku - rozhodnutí soudu o vině nebo nevině obžalovaného, trestu a dalších dopadech.

zrádně vydávat

Zrádně vydávat znamená úmyslně šířit informace, které jsou nepravdivé nebo vytržené z kontextu.

vydávat (záření)

Vydávat znamená odesílat energii ve formě záření do okolí.

dorazit (zvíře)

Dorazit znamená dorazit do cíle nebo místa určení, například při přepravě zvířete.

vydávat (zvuk)

Vydávat znamená vyzařovat nebo produkovat zvuk.

vydávat vůni

Vyzařovat nebo vyluzovat příjemnou vůni.

vydávat (chlad)

Vydávat chlad: ochlazovat prostor tím, že se ve vzduchu cirkuluje chladný vzduch.