Facebook

Ustanovit do (funkce) - synonyma

Celkem nalezeno 5 synonym ke slovu ustanovit do (funkce).

Význam: Ustanovit znamená stanovit něco definitivně nebo na dlouhodobý základ.

uložit <komu> (práci)

Uložit práci znamená předat jeho práci včas a v pořádku někomu jinému.

svěřit

Předat někomu důvěru, aby dohlížel nad čím nebo nad kým.

určit

Určit znamená specifikovat nebo stanovit detaily osoby, věci nebo situace.

poskytnout (byt)

Poskytnout byt znamená nabídnout někomu dlouhodobé nebo dočasné ubytování.

přiřknout

Přiřknout znamená přidělit nějakou vlastnost nebo schopnost nějaké osobě nebo věci.

Podobná synonyma

svěřovat se <komu>

Otevřít se někomu, sdílet s ním své myšlenky, pocity a trápení.

poslat dopis <komu>

Poslat dopis někomu: odeslat dopis konečnému adresátovi.

vyhlásit <komu> (válku)

Vyhlásit válku znamená oznámit stav války mezi jednotlivými státy nebo skupinami.

postavit se <komu>

Postavit se znamená odvážně a statečně stát si za svým názorem a postojem a neustupovat.

uložit se k spánku

Usnout, aby se získala energie po fyzické či psychické námaze.

radit <komu>

Poradit někomu: nabídnout informace či názor, aby dotyčný mohl vyřešit konkrétní problém nebo se rozhodnout.

uložit <co komu>

Uložit znamená přidělit nebo dát někomu něco pro uchování.

uložit

Uložit znamená schovat, zaznamenat nebo uložit data, informace nebo soubor do počítače či jiného zařízení.

mít důvěru <ke komu>

Mít důvěru ke komu znamená věřit v jeho schopnosti, čestnost a štěstí. Znamená podporovat a být věrný.

vnuknout <co komu>

Vnuknout znamená nápad, myšlenku či pocit vnést do mysli druhého.

přizvukovat <komu>

Přizvukovat znamená podporovat, schvalovat či podtrhovat názor, myšlenku nebo jednání dané osoby.

konfiskovat <komu> (majetek)

Konfiskovat znamená zabavit (majetek) někomu.

sehnat (práci)

Sehnat = najít nebo získat; ve vztahu k práci = nalézt, najít, uspět v hledání, najít vhodnou práci.

přesně určit

Přesně určit: uvést něco s jistotou, odpovídající skutečnosti; provést přesnou identifikaci.

navléci <co komu>

Navléci = obléci na tělo, obléknout.

uklouznout <komu> (noha)

Uklouznout někomu nohou je vybočit z rovnováhy a našlápnout na něčí nohu.

vyčítat <co komu>

Vyčítat: kritizovat, vytýkat někomu jeho chyby nebo selhání.

nalhávat <co komu>

Nalhávat je lhaní, kdy člověk komu něco tvrdí, i když to je nepravda, aby získal jeho prospěch nebo aby oklamal.

vštěpovat <co komu> důrazně

Učit/předávat někomu něco silně a důrazně.

dát <komu> (facku)

Udeřit fyzickou silou do obličeje, být agresivní.

připsat <co komu>

Připsat znamená přidělit nebo přiřadit něco (peníze, odpovědnost, úkol) konkrétní osobě nebo skupině.

rozběhnout se <komu> (naproti)

Udělat velký krok napříč místem a začít běžet směrem k někomu.

ukrást <co komu>

Ukrást něco někomu, bez jeho svolení a proti jeho vůli.

povstat <proti komu>

Povstat znamená vzdorovat proti někomu nebo něčemu, bojovat nebo se postavit proti němu.

dát výplatu <komu>

Poskytnout někomu peněžní odměnu za práci, kterou odvedli.

odměnit se <komu čím>

Odměnit se: dát někomu něco jako poděkování za úspěšnou práci.

odpustit <co komu>

Odpustit někomu je projevovat milosrdenství a nebýt na něho zlý, přestože udělal něco špatného.

dát <komu> facku

Udeřit druhého fyzicky, fyzicky jej napomenout.

odcizovat <co komu>

Ukrást něčí majetek nebo práva.