Facebook

Přiřknout - synonyma

Celkem nalezeno 9 synonym ke slovu přiřknout.

Význam: Přiřknout znamená přidělit nějakou vlastnost nebo schopnost nějaké osobě nebo věci.

uložit <komu> (práci)

Uložit práci znamená předat jeho práci včas a v pořádku někomu jinému.

svěřit

Předat někomu důvěru, aby dohlížel nad čím nebo nad kým.

ustanovit do (funkce)

Ustanovit znamená stanovit něco definitivně nebo na dlouhodobý základ.

určit

Určit znamená specifikovat nebo stanovit detaily osoby, věci nebo situace.

poskytnout (byt)

Poskytnout byt znamená nabídnout někomu dlouhodobé nebo dočasné ubytování.

přisoudit <co komu>

Přisoudit: dát někomu nebo něčemu něco (např. odpovědnost, právo, jméno).

přiznat

Přiznat znamená připustit nebo přiznávat něčí vinu nebo odpovědnost za něco.

přidělit

Přidělení znamená přiřazení určitého množství či jiné položky někomu nebo něčemu.

dát

Dát: poskytnout, darovat nebo předat něco někomu jako výsledek pozornosti nebo lásky.

Podobná synonyma

uškodit <komu>

Uškodit znamená způsobit škodu člověku nebo jeho majetku, fyzickou či psychickou újmu.

uložit <komu> (daň)

Platit (daň) komu - znamená převést finanční prostředky na účet dané osoby.

přidělovat <co komu>

Přidělovat znamená rozdělovat či přiřazovat něco komu.

ukázat <co komu>

Ukázat znamená předvést, předložit, ukázat druhému něco konkrétního.

vymluvit <co komu>

Vymluvit znamená odmítnout to, co někdo řekl, nebo navrhl.

předčítat <co komu>

Předčítat: číst něco před publikem, představovat někomu text nebo učivo.

nadržovat <komu>

Nadržovat znamená příznivě nakloněně jednat vůči někomu, často ve prospěch toho komu nadržujeme.

skončit (práci)

Ukončit práci; udělat všechny potřebné úkoly a dokončit ji; dobrým způsobem a v požadovaném čase.

pochlebovat <komu>

Pochlebovat znamená vyjadřovat pochvalu nebo obdiv.

funkce (poslanecká)

Funkce poslanec je úřad, který zastupuje voliče v parlamentu. Poslanci vykonávají funkci zákonodárce, vytvářejí zákony, schvalují rozpočty a činí rozhodnutí o politických názorech.

zadržet <komu> (plat)

Zadržet (plat) znamená odmítnout či odložit přijetí či vyplacení částky, kterou bylo určeno.

dát úplatek <komu>

Darovat peníze nebo jinou výhodu (např. úlevu) nekalým způsobem někomu, aby se vyhnul spravedlivému rozhodnutí nebo postihu.

dát <komu> ránu

Udeřit fyzicky člověka, aby došlo k bolesti a zranění.

uložit

Uložit znamená uschovat, zaznamenat či uchovat data, soubory nebo informace.

vděčit <komu za co>

Vděčit je vyjádření poděkování někomu za jeho činy, služby nebo podporu.

uložit se k spánku

Usnout, aby se získala energie po fyzické či psychické námaze.

sdělovat <co komu>

Sdělovat: předávat informace, zprávy nebo názory druhým lidem.

nabít <komu>

Nabít znamená dát někomu energii, sílu nebo podporu.

nahradit <co komu>

Vyměnit jednu věc nebo osobu za druhou; nahrazovat.

oznamovat <co komu>

Oznamovat znamená sdělit nějakou informaci někomu.; max. 120 znaků

bouřit se <proti komu>

Vystupovat proti někomu s násilím, odporovat a protestovat proti němu.

přát <komu> (k svátku)

Přát znamená vyjádřit někomu upřímnou gratulaci a přání štěstí k oslavě.

odseknout <komu> (hlavu)

Odseknout hlavu = způsobit smrt zlomením krčních obratlů.

věšet bulíky na nos <komu>

Vyjadřovat nespokojenost s něčím nebo s někým, nebo něčemu vyčítat.

přitížit <komu>

Přitížit znamená zatížit někoho dodatečnou prací, zátěží nebo obtížemi.

rozběhnout se <komu> (naproti)

Udělat rychlý krok a vyběhnout k někomu rychle a bez zbytečných otázek.

být nevěrný <komu>

Neukázněné jednání v rámci partnerského vztahu, kdy jedna strana zahýbá se svými city k jiné osobě.

vyhovět <komu>

Vyhovět znamená splnit požadavek/žádost a postarat se, aby byl uspokojen.

přiznat se

Přiznat se znamená otevřít se a prozradit svou skutečnou pravdu o nějaké věci, situaci nebo činu.

sesazení (z funkce)

Sesazení je odvolání z funkce, často z úřadu, odňatím práv a privilegií.