Facebook

Přiřknout - synonyma

Celkem nalezeno 9 synonym ke slovu přiřknout.

Význam: Přiřknout znamená přidělit nějakou vlastnost nebo schopnost nějaké osobě nebo věci.

uložit <komu> (práci)

Uložit práci znamená předat jeho práci včas a v pořádku někomu jinému.

svěřit

Předat někomu důvěru, aby dohlížel nad čím nebo nad kým.

ustanovit do (funkce)

Ustanovit znamená stanovit něco definitivně nebo na dlouhodobý základ.

určit

Určit znamená specifikovat nebo stanovit detaily osoby, věci nebo situace.

poskytnout (byt)

Poskytnout byt znamená nabídnout někomu dlouhodobé nebo dočasné ubytování.

přisoudit <co komu>

Přisoudit: dát někomu nebo něčemu něco (např. odpovědnost, právo, jméno).

přiznat

Přiznat znamená připustit nebo přiznávat něčí vinu nebo odpovědnost za něco.

přidělit

Přidělení znamená přiřazení určitého množství či jiné položky někomu nebo něčemu.

dát

Dát: poskytnout, darovat nebo předat něco někomu jako výsledek pozornosti nebo lásky.

Podobná synonyma

skončit (práci)

Ukončit práci; udělat všechny potřebné úkoly a dokončit ji; dobrým způsobem a v požadovaném čase.

nabít <komu>

Nabít znamená poskytnout někomu energii, například nabitím baterie.

zakročit <proti komu>

Zakročit znamená podniknout kroky k prevenci nebo nápravě něčeho, obzvláště pokud je to proti někomu.

odejmout <co komu>

Odejmout znamená odebrat část nebo celý objem čehokoliv.

přiblížit se <komu>

Přiblížit se znamená přibližovat se k někomu, aby byla lepší a bližší spolupráce.

přát <komu> (k svátku)

Přát znamená vyjádřit někomu upřímnou gratulaci a přání štěstí k oslavě.

působit <komu> bolest

Fyzicky či psychicky trápit člověka, vyvolávat u něj bolest.

vyhýbat se (práci)

Uhnout, vyhnout se práci; upřednostnit činnosti jiné před prací.

zahýbat <komu>

Zahýbat znamená použít sílu nebo nátlak k donucení někoho k něčemu.

vyhovět <komu>

Udělat něco, co je požadováno, žádáno nebo požadováno od někoho jiného.

ustanovit (za šéfa)

Jmenovat někoho do pozice šéfa.

zbývat <co komu>

Zbývat: zůstávat, přetrvávat, zůstat nedotčený, být k mání.

zaručit <co komu>

Zaručit je poskytnout někomu jistotu, že splní své závazky a povinnosti.

určit (viníka)

Ustanovit viníka, zjistit, kdo je odpovědný za něco špatného nebo nezákonného.

poskytnout k dispozici

Poskytnout k dispozici znamená nabídnout určitou službu nebo informace pro použití.

instalovat <koho> (do funkce)

Instalovat - dosadit někoho do funkce; ustanovit někoho do určité funkce.

svěřit <co komu>

Svěřit znamená předat někomu moc nebo odpovědnost nad něčím.

ustoupit <komu>

Ustoupit znamená vzdát se něčeho, aby se uspokojily požadavky druhého.

poslat <co komu>

Poslat: předat (něco) komu; předat (něco) z jednoho místa na druhé.

dát <co komu>

Poskytnout člověku něco, co potřebuje nebo chce.

blahopřát <co komu>

Blahopřát: vyjádřit druhému osobě přání štěstí, úspěchu a radosti.

být nevěrný <komu>

Být nevěrný znamená podvádět, lhát a mít milostný vztah s někým jiným než s partnerem.

volat <komu>

Volat znamená zavolat někomu telefonem nebo jinou formou komunikace.

odvděčit se <komu>

Udělat něco pro druhého člověka, který vám něco daroval nebo pomohl, jako formu poděkování a vyjádření vděčnosti.

nařídit <co komu>

Nařídit: přikázat něco konkrétnímu člověku, aby to udělal; příkaz; pověřit někoho něčím.

navléci <co komu>

Navléci = obléci na tělo, obléknout.

navrhnout <co komu>

Navrhnout: předložit návrh, který může být buď přijat nebo odmítnut.

vrazit <komu> (facku)

Fyzicky napadnout člověka a dát mu facku.