Facebook

Poskytnout (byt) - synonyma

Celkem nalezeno 5 synonym ke slovu poskytnout (byt).

Význam: Poskytnout byt znamená nabídnout někomu dlouhodobé nebo dočasné ubytování.

uložit <komu> (práci)

Uložit práci znamená předat jeho práci včas a v pořádku někomu jinému.

svěřit

Předat někomu důvěru, aby dohlížel nad čím nebo nad kým.

ustanovit do (funkce)

Ustanovit znamená stanovit něco definitivně nebo na dlouhodobý základ.

určit

Určit znamená specifikovat nebo stanovit detaily osoby, věci nebo situace.

přiřknout

Přiřknout znamená přidělit nějakou vlastnost nebo schopnost nějaké osobě nebo věci.

Podobná synonyma

připisovat <komu> (vinu)

Uvalovat na někoho vinu, obviňovat ho z něčeho.

vyklouznout <co komu>

Vyklouznout: uniknout, dostat se z něčeho/z něčí přítomnosti nebo vlivu.

ztěžovat <komu> (jednání)

Ztěžovat jednání znamená činit jej náročnějším, náročnějším, obtížnějším nebo složitějším pro danou osobu.

pomáhat <komu>

Pomáhat znamená poskytovat někomu pomoc, aby mohl dosáhnout cíle, který si stanovil.

odbývat (práci)

Provádět rychle a spolehlivě, plnit požadavky a splňovat cíle.

ustanovit

Ustanovit znamená stanovit, ustavit, definovat nebo nařídit něco jako oficiální.

oznamovat <co komu>

Oznamovat znamená sdělovat informaci nebo významnou událost někomu.

vládnout <komu>

Vládnout znamená mít kontrolu nad něčím nebo někým a rozhodovat o jeho činnosti.

zbývat <co komu>

Zbývat: zůstávat, přetrvávat, zůstat nedotčený, být k mání.

ukrást <co komu>

Ukrást znamená vzít cizí věc bez souhlasu vlastníka.

určit (nemoc)

Určit (nemoc): stanovení diagnózy onemocnění na základě symptomů a vyšetření pacienta.

uložit

Uložit znamená uchovat data, dokumenty nebo jiné informace pro budoucí použití.

napovědět <komu>

Dát člověku nápovědu, aby odpověděl na otázku nebo se vyznal ve složité situaci.

líbit se <co komu>

Líbit se znamená být něčímu příjemný, zalíbit se, zaujmout.

naznačovat <co komu>

Naznačovat znamená dávat náznaky, či napovídat druhé osobě, že se něco děje nebo má dělat.

zavděčit se <komu>

Udělat něco, čím se dotyčné osobě zavděčíme, abychom jí projevili naši vděčnost.

vlichocovat se <komu>

Vlichocovat se komu znamená projevovat obdiv, oslavovat, chválit nebo se někomu líbit.

uložit <komu> (trest)

Imponovat trest (fyzický nebo jiný) komu za provinění.

dávat <komu> výpověd

Dávat výpověď znamená propustit zaměstnance a ukončit pracovní vztah.

vnuknout <co komu>

Vnuknout znamená nápad, myšlenku či pocit vnést do mysli druhého.

vytýkat <co komu>

Vytýkat znamená stížnostmi nebo kritikou upozorňovat na něčí chybu, nedostatek nebo pochybení.

nahradit <co komu>

Vyměnit jednu věc nebo osobu za druhou; nahrazovat.

uklouznout <komu> (slovo)

Uklouznout znamená uniknout, vyhnout se něčemu nebo někomu vyhýbat se.

přisluhovat <komu>

Být v službě komukoliv; být k dispozici, poskytovat služby.

odpírat <co komu>

Odpírat: odmítnout něčemu nebo někomu něco, čeho je mu právem náležito.

nabít <komu>

Nabít znamená poskytnout mu příležitost, prostor nebo energii k tomu, aby mohl dosáhnout úspěchu.

vyprávět <co komu>

Vyprávět = líčit někomu příběh, vyprávět osobě události, zážitky, zkušenosti, historii, atd.

zvednout <komu> (plat)

Zvednout plat znamená zvýšit jeho mzdu/odměnu.

svěřit <komu> (funkci)

Předat někomu konkrétní odpovědnost a pravomoci pro správu úkolu nebo funkce.

dodávat <komu> (sil)

Poskytnout někomu sílu, kterou potřebuje k uskutečnění úkolů nebo cílů.