Facebook

Poskytnout (byt) - synonyma

Celkem nalezeno 5 synonym ke slovu poskytnout (byt).

Význam: Poskytnout byt znamená nabídnout někomu dlouhodobé nebo dočasné ubytování.

uložit <komu> (práci)

Uložit práci znamená předat jeho práci včas a v pořádku někomu jinému.

svěřit

Předat někomu důvěru, aby dohlížel nad čím nebo nad kým.

ustanovit do (funkce)

Ustanovit znamená stanovit něco definitivně nebo na dlouhodobý základ.

určit

Určit znamená specifikovat nebo stanovit detaily osoby, věci nebo situace.

přiřknout

Přiřknout znamená přidělit nějakou vlastnost nebo schopnost nějaké osobě nebo věci.

Podobná synonyma

vynahradit <co komu>

Vynahradit: nahradit někomu určitou částku peněz či jinou výhodu za utrpěnou škodu.

zakročit <proti komu>

Zakročit znamená podniknout kroky k prevenci nebo nápravě něčeho, obzvláště pokud je to proti někomu.

nabít <komu>

Nabít znamená předat nebo doplnit něčemu energii nebo informace. V kontextu mezi lidmi znamená nabít někomu motivaci, energii nebo odvahu.

zašeptat <co komu>

Říct něco tichým hlasem, aby to ostatní neslyšeli.

volat <komu>

Volat znamená zavolat někomu telefonem nebo jinou formou komunikace.

předčítat <co komu>

Předčítat: číst něco před publikem, představovat někomu text nebo učivo.

prokázat <komu> (službu)

Prokázat službu znamená poskytnout mu výhody, pomoc či podporu.

vyčítat <co komu>

Vyčítat: kritizovat, vytýkat někomu jeho chyby nebo selhání.

pomoci <komu>

Pomoc znamená poskytovat podporu nebo pomoc dané osobě.

vyhýbat se (práci)

Uhnout, vyhnout se práci; upřednostnit činnosti jiné před prací.

dávat <komu> (cenu)

Přiznat/udělit někomu cenu/ocenění/odměnu/uznání za jeho úspěchy/výkon.

stačit <komu v čem>

Stačit je poskytnout dostatek čeho nebo někomu to, co je potřeba.

uložit <co komu>

Uložit: Dodat (něco) na vyžádání, přidělit (něčemu) trvalou pozici nebo místo.

vrazit <komu> facku

Dát fyzický nátlak na někoho, aby se podvolil, nebo aby vyjádřil svůj nesouhlas.

nabídnout <co komu>

Nabídnout znamená poskytnout někomu možnost využití nějaké služby nebo produktu.

vyklouznout <co komu>

Vyklouznout: uniknout, dostat se z něčeho/z něčí přítomnosti nebo vlivu.

překazit <co komu>

Zabránit komu v uskutečnění jeho cílů, plánů nebo úmyslů.

přiblížit <co komu>

Přiblížit znamená přinést blíže, poskytnout bližší informace nebo vzdálenost zmenšit.

nahradit <co komu>

Vyměnit jednu věc nebo osobu za druhou; nahrazovat.

vzít <co komu>

Vzít: převzít něco od někoho, brát si na vlastní užití.

přitížit <komu>

Přitížit znamená přidat něco, co ztěžuje situaci.

ulehčovat <co komu>

Ulehčovat znamená snižovat náročnost či obtížnost čehokoliv pro kohokoliv.

být nevěrný <komu>

Neukázněné jednání v rámci partnerského vztahu, kdy jedna strana zahýbá se svými city k jiné osobě.

zasvětit <co komu>

Zasvětit znamená posvětit, věnovat někomu něco či se něčemu věnovat.

lát <komu>

Lát se používá jako výraz pro dělení, zužování nebo štěpení něčeho na menší části.

rozmluvit <co komu>

Mluvit s někým o něčem, aby se našly řešení nebo dohoda.

zošklivit se <co komu>

Udělat si nevzhledný vzhled; vyvolat špatný dojem.

oznamovat <co komu>

Oznamovat znamená sdělovat informaci nebo významnou událost někomu.

dát <komu> radu

Poradit někomu, jak se zachovat, co udělat nebo co si myslet.

vyhovět <komu>

Vyhovět znamená splnit požadavek nebo přání druhé osoby.