Facebook

říci <co komu> - synonyma

Celkem nalezeno 11 synonym ke slovu říci <co komu>.

Význam: Říci znamená sdělit mu slovně nějakou myšlenku, informaci nebo informaci.

vysypat <co>

Vysypat znamená rychle a nahodile vyhazovat nebo vykládat obsah z něčeho.

vyndat

Vyndat znamená odstranit nebo vyjmout něco z místa, kde je umístěno.

vyprázdnit

Vyprázdnit znamená vyčerpat, vyprázdnit nebo vyprázdnit prostor, místo nebo věc.

povědět

Povědět znamená vysvětlit nebo říci něco podrobně, vyprávět nebo vyjádřit informace ústně nebo písemně.

svěřit se

Svěřit se znamená otevřít se a sdílet své pocity, myšlenky a obavy s jinou osobou.

prozradit <co>

Odkrýt, sdělit nebo zjevit tajemství nebo informace, které byly dříve utajeny.

vyzradit

Vyzradit je prozradit nebo odhalit něco, co bylo dříve utajeno.

převrátit (vůz)

Převrátit: obrátit, otočit, otočit naruby.

překotit (náklad)

Překotit náklad znamená rychle ho převézt z jednoho místa na druhé.

vysadit (z auta)

Vysadit z auta znamená vystoupit z auta a opustit je.

vypít (rychle)

Vypít: dopít nápoj až do dna, spotřebovat celou dávku, nezbytné množství.

Podobná synonyma

říci <co> (rychle)

Říci:vyjádřit myšlenku nebo názor slovy.

složit (náklad)

Složit znamená nést těžkou újmu, obtíž nebo náklady, které jsou vyžadovány.

zavařit (motor auta)

Zavaření motoru auta znamená poruchu motoru, která způsobí jeho zánik až do vyřazení z provozu.

prozradit <co komu>

Prozradit: sdělit jiné osobě informaci, kterou sama osoba nezná.

prozradit

Odhalit, zpřístupnit nebo ukázat něco dříve skrytého nebo tajného.

postavit se (rychle)

Stát si za svým, prezentovat své stanovisko nebo názor, bránit se.

karoserie (auta)

Karoserie je konstrukční část automobilu, která obepíná motor a kabinku. Je vyrobena z oceli nebo hliníku a obvykle poskytuje tuhost a ochranu pro řidiče a cestující.

rychle

Rychle znamená rychlý pohyb nebo činnost; také schopnost pohybu rychle nebo činnost vykonávanou rychle.

pohybovat se (rychle)

Pohybovat se: rychle se pohybovat, dostat se z bodu A do bodu B rychleji.

vysadit

Vysadit znamená přestat brát drogy či alkohol nebo obojí.

převrátit <co>

Obrátit, změnit směr, vyvrátit.

vzpamatovat se (rychle)

"Vzpamatovat se" znamená přijmout situaci a získat zpět schopnost racionálního myšlení a jednání. Obvykle to znamená rychlou reakci a smíření se s tím, co se stalo.

doplnit (náklad)

Doplnit znamená doplnit něco, co chybí nebo je potřeba doplnit, aby se dokončil úkol nebo aby byly splněny náklady.

vypít dychtivě

Pít s hladovou touhou; rychle a s nadšením.

přemisťovat (náklad)

Přemisťovat znamená přenášet, přesouvat nebo převážet zboží nebo náklad z místa na místo.

vypít si

Vypít si: Pít značné množství tekutiny, obvykle alkoholu, po dobu určitou.

umisťovat (náklad)

Umístění nákladu je proces přesunu zboží z jednoho místa na druhé.

jet (rychle)

Jet znamená rychle se pohybovat nebo cestovat.

vysypat se

Vysypat se znamená vylít nebo vyhodit obsah z něčeho rychle a náhle.

náklad

Náklad znamená obecný pojem pro veškeré věci, které jsou potřebné pro plnění úkolu nebo dosažení cíle. Může zahrnovat materiály, pracovní sílu, finanční prostředky a čas.

vzít do auta

Převést něco ze svého domova do auta, aby to bylo k dispozici během cesty.

svěřit

Předat někomu důvěru, aby dohlížel nad čím nebo nad kým.

překotit se

Vyčerpat sebe sama - dělat něco mohutným a rychlým způsobem bez únavy.