Facebook

Uložit <komu> (práci) - synonyma

Celkem nalezeno 5 synonym ke slovu uložit <komu> (práci).

Význam: Uložit práci znamená předat jeho práci včas a v pořádku někomu jinému.

svěřit

Předat někomu důvěru, aby dohlížel nad čím nebo nad kým.

ustanovit do (funkce)

Ustanovit znamená stanovit něco definitivně nebo na dlouhodobý základ.

určit

Určit znamená specifikovat nebo stanovit detaily osoby, věci nebo situace.

poskytnout (byt)

Poskytnout byt znamená nabídnout někomu dlouhodobé nebo dočasné ubytování.

přiřknout

Přiřknout znamená přidělit nějakou vlastnost nebo schopnost nějaké osobě nebo věci.

Podobná synonyma

poskytnout (zážitek)

Poskytnout znamená dát něco jiné osobě nebo skupině, například zážitek.

přesunout do vyšší funkce

Přesunout do vyšší funkce znamená povýšit zaměstnance na vyšší pozici s vyšším platem a odpovědností.

určit (nemoc)

Určit (nemoc): stanovení diagnózy onemocnění na základě symptomů a vyšetření pacienta.

ustanovit (profesora)

Ustanovit znamená jmenovat nebo dosazovat někoho do funkce; v případě profesora znamená ustanovit jeho jako vyučujícího na univerzitě.

ustanovit

Ustanovit znamená stanovit, nastavit, vyhlásit, stanovit, zavést nebo uzákonit.

vzdát se (funkce)

Vzdát se znamená odmítnout nebo se vzdát něčeho, čemu se člověk dříve věnoval nebo čeho se chtěl zúčastnit.

poskytnout <co>

Poskytnout znamená dát nebo zajistit přístup k něčemu.

funkce

Funkce je matematický vztah mezi proměnnými, který určuje závislost jedné proměnné na druhé.

poskytnout <komu> výhodu

Dát něco, co mu přinese výhodu nebo užitek.

matematická funkce sign

Matematická funkce sign je unární funkce, která přiřazuje každému číslu jeho znaménko (+ nebo -) nebo 0.

odvolání (z funkce)

Odvolání je ukončení funkce nebo pozice člověkem, který byl původně jmenován nebo zvolen.

uvolnění (z funkce)

Uvolnění z funkce je proces, při kterém je osoba odvolána z pozice, kterou zastávala.

určit (světové strany)

Určit znamená přesně stanovit, identifikovat nebo vymezit hranice nebo charakteristiky.

zbavit <koho> (funkce)

Zbavit: Odebrat člověku něco, čím se něco řídí nebo ho činí schopným.

zprostit (funkce)

Zbavit člověka něčeho, osvobodit ho od něčeho.

svěřit <komu> (funkci)

Předat někomu konkrétní odpovědnost a pravomoci pro správu úkolu nebo funkce.

poskytnout ubytování <komu>

Poskytnout ubytování je nabídnout přístřeší někomu.

svěřit <komu> (provedení)

Předat (někomu) správu, úkol nebo zodpovědnost; dát (někomu) plnou moc a důvěru.

ustanovit se <na čem>

Ustanovit se: usadit se, nastolit se na něčem; získat trvalou pozici.

svěřit se

Svěřit se znamená sdělit druhé osobě své myšlenky, pocity nebo obavy, čímž se vytváří otevřená komunikace.

poskytnout slyšení

Poskytnout slyšení znamená poskytnout člověku právo na slyšení a rozhodnutí o jeho budoucím osudu.

vzdání se (funkce)

Vzdání se je akce, kdy člověk odmítá mít či užívat něco nebo nějakou pozici, často s přijetím osobních důsledků.

poskytnout úvěr

Poskytnout úvěr znamená vydat peníze na základě dohody o splácení s úrokem.

odcházet (z funkce)

Odcházet znamená odejít z nějaké funkce, odstoupit od ní nebo ji opustit.