Facebook

Prokázat (talent) - synonyma

Celkem nalezeno 9 synonym ke slovu prokázat (talent).

Význam: Dokázat, že máte talent.

dokázat

Dokázat: dosáhnout cíle, splnit úkol nebo prokázat pravdivost něčeho; projevit schopnost nebo odvahu.

dosvědčit

Potvrdit, že informace nebo skutečnost je pravdivá.

ukázat (vděčnost)

Ukázat vděčnost znamená projevit svou úctu a pochopení pro něčí dobrotu.

projevit

Projevit znamená vyjádřit názor, postoj, emoce nebo činy.

vyjádřit

Vyjádřit znamená vyjádřit své myšlenky, názory, pocity, potřeby a touhy slovy.

manifestovat

Vyjádřit hlasitě a jasně, co je v srdci.

potvrdit (správnost)

Potvrdit znamená potvrdit správnost, pravdivost nebo legitimitu čeho či koho.

stvrdit

Potvrdit, završit nebo jinak potvrdit pravdivost nebo platnost něčeho.

ujistit

Ujistit znamená potvrdit nebo zaručit něco, co je pravdivé nebo správné.

Podobná synonyma

ukázat se

Ukázat se znamená předvést se veřejnosti nebo někomu jinému. Může to být jedním způsobem, jak se prezentovat, nebo jak se vyjádřit.

projevit se

Projevit se znamená sdělit něco, co má jinak skryté, nebo neznámé.

potvrdit (koupi)

Potvrdit znamená schválit, potvrdit nebo potvrdit pravdivost, oprávněnost nebo platnost.

ukázat se v pravé podobě

Ukázat se v pravé podobě znamená odhalit skutečnou povahu, charakter a stav mysli.

dokázat (vinu)

Prokázat, že se někdo dopustil určitého činu, a potvrdit tak jeho vinu.

ukázat se (na chvilku)

Ukázat se znamená vyjevit se, objevit se, přijít na chvilku do pozornosti.

vyjádřit se

Vyjádřit se znamená sdělit svůj názor, pocity, myšlenky nebo stanovisko.

vděčnost

Vděčnost je pocit, který se vyjadřuje vztahem k druhým a znamená uznání, že něco obdržíme nebo se něco stane.

ukázat <co komu>

Ukázat znamená předvést, předložit, ukázat druhému něco konkrétního.

potvrdit

Potvrdit znamená prokázat nebo doložit pravdivost něčeho.

vyjádřit souhlas

Souhlasit, přijmout, schválit.

správnost

Správnost je stav, kdy je něco platné, správné, nebo oprávněné. Je to stav, kdy je něco správně provedeno.

vyjádřit <co>

Vyjádřit: formou slov nebo činů vyjádřit něco, co si myslíte nebo cítíte.

potvrdit (smlouvu)

Potvrdit znamená oficiálně potvrdit nebo schválit, obvykle písemně, smlouvu nebo dohodu.

stvrdit <co> (zapitím)

Potvrdit , učinit věrohodným, dokázat správnost či pravdivost.

ukázat

Ukázat: představit, demonstrovat, ukázat; předvést, naznačit, odhalit.

ukázat se jako (odborník)

Ukázat se jako odborník: dokázat svou odbornou způsobilost a schopnosti v dané oblasti.

stvrdit (dohodu)

Potvrdit nebo formálně schválit nějakou dohodu.

projevit se <v čem>

Projevit se: vyjádřit osobní postoj, názor nebo pocity.

ukázat <komu> (cestu)

Ukázat cestu: dát pokyny, ukázat správný směr, aby se dotyčný dostal do cíle.