Facebook

Vyslovit <co> (veřejně) - synonyma

Celkem nalezeno 5 synonym ke slovu vyslovit <co> (veřejně).

Význam: Vyjádřit nahlas, veřejně zvukem či slovy svůj názor, myšlenku nebo přání.

přiznat (vinu)

Přiznat (vinu) znamená uznat, že člověk je vinný a převzít odpovědnost za své činy.

doznat se

Doznat se znamená získat si uvědomění či pochopení něčeho.

vypovědět

Vypovědět znamená vyjádřit svůj názor, informace nebo vědomosti nahlas.

vyzradit

Vyzradit je prozradit něco tajného, důvěrného nebo důležitého.

projevit

Projevit znamená vyjádřit něčí názor, postoj nebo pocity nahlas a výrazně.

Podobná synonyma

přiznat (hříchy)

Přiznat znamená přijmout odpovědnost za svou chybu a otevřeně se k ní přiznat.

doznat <čeho>

Doznání je vyjádření pravdivosti, skutečnosti nebo uznání něčeho.

projevit se

Projevit se znamená dát najevo své myšlenky, city nebo pocity.

přiznat se

Přiznat se znamená otevřeně přiznat svou chybu, odpovědnost nebo vinu.

přenést <na koho> (vinu)

Převést odpovědnost za něco na osobu/organizaci.

vypovědět <komu> (válku)

Vypovědět válku znamená oznámit otevřenou válku, která může být mezi dvěma státy nebo mezi dvěma skupinami.

projevit reakci

Projevit reakci znamená ukázat emoční, verbální nebo fyzickou odpověď na něco.

vyzradit se

Vyzradit se znamená odhalit informaci, kterou jste chtěli zůstat tajnou.

přiznat <co>

Přiznat : uznat něco jako skutečné, připustit si, že je to pravda.

vypovědět <koho odkud>

Vypovědět někoho znamená ukončit jeho pracovní smlouvu, často s okamžitou platností.

vypovědět <koho>

Vypovědět: vyjádřit svůj názor nebo postoj, často vůči něčemu nebo někomu.

přiznat (autorství)

Přiznat znamená připustit, uznat a prohlásit, že něco je opravdu pravda.

svést <na koho> (vinu)

Svést (vinu) znamená obviňovat někoho jiného z trestného činu nebo provinění.

projevit touhu <po kom n. čem>

Vyjádřit silné přání něčeho/někoho.

projevit se <v čem>

Projevit se: vyjádřit osobní postoj, názor nebo pocity.

vyzradit (plán)

Odhalit plán, který je tajemstvím, a sdělit jeho podrobnosti ostatním.

smývat (vinu)

Smývat znamená se vyhnout odpovědnosti za něco a zapírat vinu.

přiznat se (policii)

Přiznat se policii znamená přiznat jim, že jste se dopustili nějakého deliktu a přijmout odpovědnost za něj.

smýt vinu

Smýt vinu znamená očistit se od obvinění nebo viny, která je na vás kladena.