Facebook

Vyjádřit se - synonyma

Celkem nalezeno 7 synonym ke slovu vyjádřit se.

Význam: Vyjádřit se znamená sdělit svůj názor, pocity, myšlenky nebo stanovisko.

ukázat se jako (odborník)

Ukázat se jako odborník: dokázat svou odbornou způsobilost a schopnosti v dané oblasti.

prokázat se

Prokázat se je dokázat svou kvalitu, způsobilost a schopnosti, aby nějaký úkol byl splněn.

vyslovit se

Vyjádřit se vlastními slovy, vyjádřit svůj názor, postoj nebo emoce.

vyslovit se <k čemu>

Vyslovit se znamená vyjádřit svůj názor, postoj nebo pocity k danému tématu.

zaujmout stanovisko

Vyjádřit svůj názor, stanovit si svůj postoj k něčemu.

ozvat se

Ozvat se znamená odpovědět na něco, co se nás týká, nebo reagovat na něčí slova nebo činy.

projevit se

Projevit se znamená dát najevo svůj názor, postoj nebo emoce.

Podobná synonyma

být zaměstnán (jako lékař)

Být zaměstnán jako lékař znamená poskytovat lékařskou péči pacientům, řídit diagnostické postupy a předepisovat potřebné léčby.

ukázat se (na chvilku)

Ukázat se: přijít na krátkou návštěvu, zjevit se na chvíli.

přimět <koho k čemu>

Přimět znamená donutit někoho k určitému činu nebo jednání.

dodat <co k čemu>

Dodat: přidat něco potřebného, doručit.

tíhnout <k čemu>

Tíhnout znamená přitahovat se k něčemu nebo někomu.

mít odpor <k čemu>

Mít odpor znamená vyjádřit odmítavý postoj k něčemu. Je to silný negativní emoční pocit nebo postoj k čemukoliv.

přistoupit <k čemu>

Přistoupit znamená učinit krok nebo čin, který je potřebný k uskutečnění něčeho.

stanovisko

Stanovisko je veřejný názor nebo pozice k určitému tématu.

přizpůsobit <co čemu>

Přizpůsobit se: změnit své chování nebo postoje, aby odpovídaly požadavkům nebo situaci.

navést <koho k čemu>

Navést znamená pomoci někomu k něčemu vybrat nebo nalézt správnou cestu.

nutit <k čemu>

Nutit: přimět někoho k něčemu násilím nebo silou, bez ohledu na jeho vůli.

vztahovat se <k čemu>

Vztahovat se znamená vzájemně se ovlivňovat nebo být spojeným s něčím jiným. Znamená to, že existuje nějaký druh vazby mezi dvěma nebo více objekty.

ukázat (vděčnost)

Ukázat vděčnost znamená projevit svou úctu a pochopení pro něčí dobrotu.

odborník

Odborník je člověk, který má dlouhodobé a hluboké znalosti a zkušenosti v určité oblasti.

porozumět <čemu>

Porozumět čemu znamená pochopit něco, správně pochopit smysl, význam nebo souvislosti.

nutit <koho k čemu>

Nutit znamená donutit, násilím nebo nátlakem přimět k činu.

položit <co k čemu>

Položit znamená umístit nebo dát něco na jiné místo, nebo na druhou stranu.

mít se <k čemu>

Mít se znamená být ve zdraví a mít dobrou fyzickou i duševní pohodu.

věnovat se <čemu>

Věnovat se čemukoli znamená soustředit se na to a věnovat tomu svou pozornost.

zmocnit <koho k čemu>

Zmocnit se čeho/koho: udělit někomu oprávnění k činům nebo získat právo na něco.

připojit <co k čemu>

Připojit znamená spojit fyzicky nebo virtuálně dvě či více částí dohromady.

nepřihlédnout <k čemu>

Nepřihlédnout : ignorovat, nevšímat si, nebrat v úvahu.

hodnotit <jako co>

Posuzovat, zhodnocovat nebo vyhodnocovat; formulovat názor, stanovit hodnotu nebo přiznat hodnotu.

zaujmout se <čím>

Zaujmout se čímsi znamená získat o něm zájem a zároveň dát najevo svůj názor.

vyslovovat se <k čemu>

Vyjádřit se k něčemu vyslovováním názoru, názoru či návrhu.

mít vztah <k čemu>

Mít vztah k něčemu znamená být propojený s něčím, být spojený s něčím prostřednictvím citů, přátelství, vzájemného respektu nebo lásky.

dívat se vzhůru <k čemu>

Dívat se vzhůru: pozorovat nebe nebo výše položené objekty.