Facebook

Vyjádřit <co> (přesně) - synonyma

Celkem nalezeno 7 synonym ke slovu vyjádřit <co> (přesně).

Význam: Vyjádřit znamená vyjadřovat názor, myšlenky, pocity nebo skutečnosti slovy nebo jinými způsoby.

vytušit <co>

Vytušit: zformovat si náznak, domýšlet nebo tušit něco bez jasného důkazu.

pochopit

Pochopit znamená porozumět, vyvodit správné závěry z informací, které byly poskytnuty.

postřehnout

Rozpoznat pozorně a rychle rysy či situaci.

vypozorovat

Vypozorovat znamená pozorovat a dělat si závěry o něčem na základě dřívějších zkušeností.

všimnout si

Všimnout si je vyhledat si nebo pozorně pozorovat něco, čemu bychom jinak nevěnovali pozornost.

vyslovit

Vyslovit znamená nahlas vyřčení něčeho, co bylo myšleno nebo napsáno.

vylíčit

Popsat tak, aby se vyjádřený význam objasnil, pomocí detailů a popisu.

Podobná synonyma

postřehnout <co>

Postřehnout: pozorovat, všimnout si něčeho.

pochopit <co>

Pochopit: porozumět, uvědomit si, objasnit si.

vyslovit se

Vyslovit se znamená vyjádřit názor, postoj nebo přání nahlas.

vytušit

Domýšlet, tušit, naznačit, odhadnout; předpokládat, předvídat, tušit; naznačit pomocí náznaku či nuance.

vyslovit (otázku)

Vyslovit znamená vyjádřit nahlas, vyřčením, co si myslíme či co chceme říct.

vyslovit <co> (veřejně)

Vyjádřit nahlas, veřejně zvukem či slovy svůj názor, myšlenku nebo přání.

vyslovit se <k čemu>

Vyslovit se znamená vyjádřit svůj názor, postoj nebo pocity k danému tématu.

vyslovit <co>

Vyslovit: dát nahlas nějaké slovo nebo větu.

všimnout si <čeho>

Všimnout si něčeho je pozorně si všímat detaily, vypozorovat si informace, postřehnout něco, co by jinak bylo přehlíženo.

vytušit (nebezpečí)

Vytušit znamená tušit nebo tušit, že něco existuje nebo se děje, aniž bychom to měli přímo před očima. Znamená to pocítit přítomnost nebezpečí.

pochopit (jádro)

Pochopit znamená porozumět, uvědomit si a přijmout smysl či význam toho, co bylo řečeno nebo napsáno.

pochopit se

Pochopit se znamená porozumět si navzájem a mít stejný názor, zájmy a schopnost se spolu domluvit.

vylíčit (byt)

Vylíčit znamená popsat nebo podrobně charakterizovat konkrétní byt, zahrnujíc například jeho velikost, umístění, vybavení a výhled.

vyslovit (ortel)

Vyjádřit nahlas (případně tichým čtením) záměrně nebo nezáměrně skrytý význam slova.

pochopit (situaci)

Pochopit znamená porozumět situaci, pochopit její podstatu a základní prvky.

pochopit <co jak>

Pochopit: porozumět, uvědomit si význam, prožít a vnímat.