Facebook

Vyjádřit (přesně) - synonyma

Celkem nalezeno 3 synonyma ke slovu vyjádřit (přesně).

Význam: Vyjádřit znamená vyjádřit myšlenky, názory nebo pocity jasným a srozumitelným způsobem.

zpřesnit (požadavky)

Zpřesnit znamená přesněji stanovit, zúžit či upřesnit (požadavky).

vymezit (dohodu)

Vymezit znamená definovat a stanovit hranice nebo limity pro nějakou dohodu.

Podobná synonyma

vysoké požadavky

Vysoké požadavky jsou nároky či očekávání, která jsou nastavena velmi vysoko a vyžadují dokonalost.

vymezit

Vymezit je definovat hranice, stanovit jasné požadavky či přísně určit konkrétní podmínky.

stvrdit (dohodu)

Potvrdit nebo formálně schválit nějakou dohodu.

časově vymezit

Definice časově vymezit: stanovit meze času pro splnění úkolu nebo cíle.

zpřesnit

Zpřesnit znamená vyjasnit, zúžit, uvést do detailu nebo doložit něco blíže.

zpřesnit (instrukce)

Zpřesnit znamená zlepšit nebo vylepšit něco, provést úpravy, aby bylo přesnější nebo lepší.

splňovat (požadavky)

Splňovat znamená uspokojit nebo vyhovět požadavkům.

sjednat (dohodu)

Sjednat znamená uzavřít dohodu, učinit kompromis nebo dospět k nějakému konsensu.

zpřesnit <co>

Zpřesnit znamená vylepšit či zdokonalit něco, dát tomu jasnější či presnější podobu.

vymezit <co>

Vymezit: označit hranice, stanovit lípy, omezit, určit.

mít požadavky

Mít požadavky znamená stanovit si nějaké požadavky, které je třeba splnit.

zmírnit (požadavky)

Zmírnit znamená snížit nebo oslabit intenzitu, sílu, intenzitu nebo závažnost něčeho.

přehánět (požadavky)

Přehánět požadavky je nadměrné stanovení požadavků nebo přílišná jejich zdůrazňování.

vymezit (úkol)

Vymezit je definovat, stanovit nebo specifikovat limit, hranici nebo pravidla.