Facebook

Vyjádřit (přesně) - synonyma

Celkem nalezeno 3 synonyma ke slovu vyjádřit (přesně).

Význam: Vyjádřit znamená vyjádřit myšlenky, názory nebo pocity jasným a srozumitelným způsobem.

zpřesnit (požadavky)

Zpřesnit znamená přesněji stanovit, zúžit či upřesnit (požadavky).

vymezit (dohodu)

Vymezit znamená definovat a stanovit hranice nebo limity pro nějakou dohodu.

Podobná synonyma

splňovat (požadavky)

Splňovat znamená uspokojit nebo vyhovět požadavkům.

vymezit

Vymezit znamená stanovit jasnou hranici, určit a omezit.

sjednat (dohodu)

Sjednat znamená uzavřít dohodu, učinit kompromis nebo dospět k nějakému konsensu.

zpřesnit

Zpřesnit znamená vyjasnit, zúžit, uvést do detailu nebo doložit něco blíže.

zpřesnit (instrukce)

Zpřesnit znamená zlepšit nebo vylepšit něco, provést úpravy, aby bylo přesnější nebo lepší.

zmírnit (požadavky)

Zmírnit znamená snížit nebo oslabit intenzitu, sílu, intenzitu nebo závažnost něčeho.

vymezit (úkol)

Vymezit je definovat, stanovit nebo specifikovat limit, hranici nebo pravidla.

časově vymezit

Definice časově vymezit: stanovit meze času pro splnění úkolu nebo cíle.

vymezit <co>

Vymezit: označit hranice, stanovit lípy, omezit, určit.

vysoké požadavky

Vysoké požadavky jsou nároky či očekávání, která jsou nastavena velmi vysoko a vyžadují dokonalost.

mít požadavky

Mít požadavky znamená stanovit si nějaké požadavky, které je třeba splnit.

zpřesnit <co>

Zpřesnit znamená vylepšit či zdokonalit něco, dát tomu jasnější či presnější podobu.

stvrdit (dohodu)

Potvrdit nebo formálně schválit nějakou dohodu.

přehánět (požadavky)

Přehánět požadavky je nadměrné stanovení požadavků nebo přílišná jejich zdůrazňování.