Facebook

Trápit <koho> (strach) - synonyma

Celkem nalezeno 12 synonym ke slovu trápit <koho> (strach).

Význam: Trápit (strachem): vyvolat strach, obavy, úzkost u druhé osoby.

rdousit (oběť)

Udusit, zastřelit, zabít, zneškodnit.

dávit

Dávit znamená dýchat rychle a hluboce, obvykle kvůli strachu, úzkosti nebo bolesti.

dusit

Dusit je proces vaření pokrmů, kdy se používá malé množství tuku, teplého vzduchu a páry k rychlému změkčení pokrmu.

svírat (límeček)

Svírat znamená stisknout kolem čehosi nebo něčeho sevřít, uchopit pevně a držet.

tísnit

Tísnit znamená stlačovat nebo stísnit za účelem dosáhnout něčeho, obvykle, aby se něco změnilo.

trýznit

Trýznit znamená působit tělesnou či psychickou bolest, často za účelem zastrašování nebo ovládání.

potlačovat <co>

Potlačovat: tlumit nebo omezovat něčí jednání nebo vyjadřování.

rušit

Rušit znamená způsobovat rušení, rušit signál, zákony, zvyky nebo dokonce narušovat klid nebo pořádek.

skrblit

Skrblit je slovní spojení, které znamená příliš zabývat se něčím, starat se o maličkosti nebo kritizovat.

škudlit

Činit opatrné kroky, aby se zabránilo něčemu nežádoucímu nebo příliš velkému riziku.

lakotit

Lakotit znamená projevovat nedostatek přístupu k něčemu nebo někomu; být neochotný sdílet nebo dávat.

omezovat (rozpočet)

Omezovat znamená stanovit hranice nebo limity; obvykle se to týká finančních prostředků (rozpočetu).

Podobná synonyma

omezovat

Omezovat znamená přijímat opatření nebo vynucovat omezení, aby se něco zabránilo nebo omezilo.

oběť

Oběť je člověk nebo věc, která je obětována nebo obětována jako součást nějakého obětního aktu nebo náboženského rituálu.

svírat se (úzkostí)

Svírat se znamená prožívat silnou úzkost, strach nebo smutek.

potlačovat

Potlačovat znamená především omezovat či zakazovat něco, co se obvykle považuje za nežádoucí.

oběť (bohům)

Oběť bohům je dar, který je vyřčen modlitbou nebo obětováním osoby či věci, který je věnován bohům.

rozpočet

Rozpočet je finanční plán, který stanoví, kde a jak se mají prostředky utratit.

rušit (ve škole)

Rušení ve škole je jev, kdy žáci přerušují výuku, vyrušují ostatní a obtěžují učitele.

dusit se (pláčem)

Dusit se (pláčem) znamená plakat silně až tak, že se člověk nemůže nadechnout.

tísnit (oděv)

Tísnit oděv znamená stlačit jeho švy, aby se přizpůsobil postavě člověka.

svírat

Svírat znamená uchopit a pevně stisknout, obvykle kolem něčeho, aby se udrželo pohromadě.

trýznit <koho>

Trýznit = fyzicky nebo psychicky týrat, mučit, zneužívat autoritou či mocí.

omezovat (požár)

Omezovat požár znamená snižovat jeho intenzitu, aby se zabránilo rozšíření a škodám.

rdousit

Ztlumit; snížit sílu nebo intenzitu něčeho.

tísnit (límeček)

Tísnit znamená přibližovat se, stlačovat, držet něco nebo někoho pevně.

svírat (v ruce)

Držet nebo stisknout dvě části nebo objekty pevně mezi prsty nebo dlaněmi.

rušit (ticho)

Rušit (ticho) znamená přerušovat ticho, vytvářet nepořádek nebo být rušivým.

omezovat se

Omezovat se znamená omezit si svoji činnost, často v oblasti spotřeby a využívání zdrojů.

potlačovat (city)

Potlačovat znamená omezovat nebo stlumit. Jedná se o záměrnou snahu potlačit nějaký proces nebo zabránit jeho vývoji.

potlačovat <koho>

Potlačovat znamená bránit něčímu nebo něčemu, aby se neprojevovalo, mluvilo nebo prosazovalo.

dusit se

Dusit se znamená pociťovat nedostatek kyslíku nebo udušení, často způsobené ucpanými průduchy nebo jinými příčinami.

dávit (oběť)

Dávit se obvykle označuje jako proces, během kterého se člověku násilím stlačuje hrdlo, aby způsobil dušení.

rušit (právní poměr)

Rušit znamená přerušit, ukončit nebo zrušit platnost právního vztahu.

redukovat (rozpočet)

Snížit rozpočet, zmenšit/omezit; provést úspory.

potlačovat (zájem)

Potlačovat znamená zamezit rozvoji, zastavit, zabránit a omezit nějaký zájem.