Facebook

Trápit <koho> (strach) - synonyma

Celkem nalezeno 12 synonym ke slovu trápit <koho> (strach).

Význam: Trápit (strachem): vyvolat strach, obavy, úzkost u druhé osoby.

rdousit (oběť)

Udusit, zastřelit, zabít, zneškodnit.

dávit

Dávit znamená dýchat rychle a hluboce, obvykle kvůli strachu, úzkosti nebo bolesti.

dusit

Dusit je proces vaření pokrmů, kdy se používá malé množství tuku, teplého vzduchu a páry k rychlému změkčení pokrmu.

svírat (límeček)

Svírat znamená stisknout kolem čehosi nebo něčeho sevřít, uchopit pevně a držet.

tísnit

Tísnit znamená stlačovat nebo stísnit za účelem dosáhnout něčeho, obvykle, aby se něco změnilo.

trýznit

Trýznit znamená působit tělesnou či psychickou bolest, často za účelem zastrašování nebo ovládání.

potlačovat <co>

Potlačovat: tlumit nebo omezovat něčí jednání nebo vyjadřování.

rušit

Rušit znamená způsobovat rušení, rušit signál, zákony, zvyky nebo dokonce narušovat klid nebo pořádek.

skrblit

Skrblit je slovní spojení, které znamená příliš zabývat se něčím, starat se o maličkosti nebo kritizovat.

škudlit

Činit opatrné kroky, aby se zabránilo něčemu nežádoucímu nebo příliš velkému riziku.

lakotit

Lakotit znamená projevovat nedostatek přístupu k něčemu nebo někomu; být neochotný sdílet nebo dávat.

omezovat (rozpočet)

Omezovat znamená stanovit hranice nebo limity; obvykle se to týká finančních prostředků (rozpočetu).

Podobná synonyma

trýznit (závist)

Trýznit závistí znamená dokonale a záměrně ponižovat nebo používat vyhrožování, aby se získaly výhody.

omezovat (spotřebu)

Omezovat znamená stanovit nebo dodržovat omezení, např. na spotřebu něčeho.

omezovat

Omezovat znamená omezit něco, co bylo předtím volné nebo neomezené.

omezovat (požár)

Omezovat požár znamená snížit jeho intenzitu a šíření, aby se minimalizovaly škody.

potlačovat

Potlačovat znamená omezovat, utlumovat nebo stlačovat něco.

rdousit

Ztlumit; snížit sílu nebo intenzitu něčeho.

trýznit se

Trýznit se znamená trpět fyzické nebo psychické útrapy, obtěžovat, zneužívat či dokonce mučit.

svírat

Svírat znamená sevřít, stisknout, stáhnout, svázat nebo stlačit.

svírat se (úzkostí)

Svírat se znamená prožívat silnou úzkost, strach nebo smutek.

potlačovat (odpor)

Potlačovat odpor znamená bránit nebo omezovat něčí schopnost odporovat, protestovat nebo se bránit.

omezovat (pracovní dobu)

Omezovat znamená stanovit limit nebo hranici pro něco, obvykle délky, počtu nebo množství. V pracovním smyslu to znamená stanovit maximální čas trvání pracovní doby.

trýznit (vězně)

Trýznit znamená zneužívat fyzickou nebo psychickou sílu, aby se vykořisťovalo nebo ubližovalo vězňům.

potlačovat (zájem)

Potlačovat znamená zamezit rozvoji, zastavit, zabránit a omezit nějaký zájem.

oběť

Oběť je člověk nebo věc, která je obětována nebo obětována jako součást nějakého obětního aktu nebo náboženského rituálu.

dusit se

Dusit se znamená pociťovat nedostatek kyslíku nebo udušení, často způsobené ucpanými průduchy nebo jinými příčinami.

rušit (ve škole)

Rušení ve škole je jev, kdy žáci přerušují výuku, vyrušují ostatní a obtěžují učitele.

oběť (bohům)

Oběť bohům je dar, který je vyřčen modlitbou nebo obětováním osoby či věci, který je věnován bohům.

rušit (právní poměr)

Rušit znamená přerušit, ukončit nebo zrušit platnost právního vztahu.

rušit (ticho)

Rušit (ticho) znamená přerušovat ticho, vytvářet nepořádek nebo být rušivým.

rozpočet

Rozpočet je finanční plán pro určité období, který stanoví, jak má být hospodařeno s finančními prostředky.

tísnit (límeček)

Tísnit znamená přibližovat se, stlačovat, držet něco nebo někoho pevně.

potlačovat <koho>

Potlačovat znamená bránit něčímu nebo něčemu, aby se neprojevovalo, mluvilo nebo prosazovalo.