Facebook

Rychle - synonyma

Celkem nalezeno 10 synonym ke slovu rychle.

Význam: Rychle znamená s krátkou dobou trvání. Je to rychlé pohyby, činnosti nebo akce.

spěšně

Rychle, rychlostí, s nutnou předností.

spěšná zásilka

Spěšná zásilka je zásilka, která je posílána s prioritou a doručována rychleji než standardní zásilka.

rychlík

Rychlík je název pro vlak, který jezdí mezi městy s vyšší rychlostí než ostatní vlaky.

vlak (dálkový)

Vlak (dálkový) je dopravní prostředek sloužící k přepravě osob a nákladu. Jeho hlavními vlastnostmi jsou rychlost, pohodlnost a bezpečnost cestování.

kvapně

Rychle, okamžitě, bez zbytečného čekání.

chvatně

Rychle, odhodlaně a bez zbytečného čekání.

čerstvě

Čerstvé znamená svěží, čerstvě připravené nebo nejnovější.

pomalu

Pozvolný, příliš pomalý na to, aby se dalo říci, že se jedná o rychlost.

okamžitě

Okamžitě znamená něco, co se děje nebo se stává okamžitě, ihned, bez prodlení.

brzy

Brzy znamená "velmi brzy" nebo "v blízké budoucnosti".

Podobná synonyma

rozjet se (vlak)

Rozjet se znamená vyjet, začít jízdu (např. vlaku).

přecházet (spěšně)

Přecházet znamená rychle překonávat určitou vzdálenost.

dohonit (vlak)

Dohonit vlak znamená dojet na stejné místo, kde vlak jel, když vyjel z nádraží.

brzy - brzy

Brzy znamená co nejdříve nebo v krátké době.

rozjíždět se (vlak)

Rozjíždět se: odjíždět, startovat, vyrážet na cestu (např. vlak).

vyřizovat (spěšně)

Řešit rychle, vyřizovat.

mít zastávku <kde> (vlak)

Mít zastávku (vlak) znamená zastavit se na konkrétní stanici v trase vlaku.

motorový vlak

Motorový vlak je dopravní prostředek, který je poháněn motorovým pohonem a slouží k přepravě osob nebo nákladu.

zásilka (poštovní)

Zásilka je balík, který je zasílán poštou, často obsahující nějakou důležitou zásilku.

doběhnout (na vlak)

Doběhnout znamená dostat se na místo včas, aby člověk stihl vlak.

jít pomalu

Pomalé tempo chůze, které se vyhýbá rychlosti.

upíjet pomalu

Vychutnávat si něco pomalu a potěšením, nezapíjet to rychle.

dobíhat (vlak)

Dobíhat znamená dostat se do cílové stanice, když člověk zmeškal vlak.

zastavovat se (vlak)

Zastavovat se znamená, že vlak přijíždí na nádraží a zastavuje, aby lidé mohli nastoupit nebo vystoupit.

nestihnout (vlak)

Nestihnout vlak znamená nedojet včas na stanoviště určeného vlaku.

doporučená zásilka

Doporučená zásilka je způsob odesílání zásilek, kdy je jejich důležitost zaručena přímou kontrolou pošty.

téci (pomalu)

Pomalu plyny, teče, proudí.

vlak

Vlak je veřejný dopravní prostředek, který se skládá z lokomotivy a vagonů, který slouží k přepravě osob a nákladů.

ubíhat (pomalu)

Ubíhat (pomalu) znamená postupně mizet, měnit se nebo jít pozvolna do minulosti.

houkat (vlak)

Houkat představuje zvukový signál z kotle lokomotivy, vysílaný pro označení pohybu vlaku.

předhonit (vlak)

Předhonit znamená dojet s vlakem dříve než jiný vlak.

psát (pomalu)

Psát znamená tvořit slova pomocí písmen, pomalu znamená postupovat pomalu a opatrně.

zásilka

Zásilka je balíček, který je posílán poštou nebo jinou způsobem, aby byl doručen na určené místo.