Facebook

Spěšně - synonyma

Celkem nalezeno 7 synonym ke slovu spěšně.

Význam: Rychle, rychlostí, s nutnou předností.

rychle

Rychle znamená s krátkou dobou trvání. Je to rychlé pohyby, činnosti nebo akce.

spěšná zásilka

Spěšná zásilka je zásilka, která je posílána s prioritou a doručována rychleji než standardní zásilka.

rychlík

Rychlík je název pro vlak, který jezdí mezi městy s vyšší rychlostí než ostatní vlaky.

vlak (dálkový)

Vlak (dálkový) je dopravní prostředek sloužící k přepravě osob a nákladu. Jeho hlavními vlastnostmi jsou rychlost, pohodlnost a bezpečnost cestování.

kvapně

Rychle, svižně, bez zbytečného odkladu.

chvatně

Rychle, rychle a s rozvahou.

pomalu

Pomalu znamená s nízkou rychlostí, pomalu a postupně, bez velkého úsilí.

Podobná synonyma

rozjet se (vlak)

Rozjet se znamená zahájit jízdu, obvykle se používá pro vlak, autobus nebo auto.

zvednout se (rychle)

Rychle se postavit, vstát.

najíst se (rychle)

Najíst se: přijmout potravu rychle a efektivně.

předhonit (vlak)

Předhonit znamená dojet s vlakem dříve než jiný vlak.

vlak

Vlak je veřejný dopravní prostředek, který se skládá z lokomotivy a vagonů, který slouží k přepravě osob a nákladů.

říci <co> (rychle)

Říci:vyjádřit myšlenku nebo názor slovy.

rychle odejít

Rychle odejít znamená opustit místo bez zdržení nebo prodlení.

nestihnout (vlak)

Nestihnout vlak znamená nedojet včas na stanoviště určeného vlaku.

vypít <co> (rychle)

Zkonzumovat rychle a úplně celou dávku nebo objem něčeho, obvykle tekutiny.

povědět (rychle)

Říci, prozradit, sdělit.

vzpamatovat se (rychle)

"Vzpamatovat se" znamená přijmout situaci a získat zpět schopnost racionálního myšlení a jednání. Obvykle to znamená rychlou reakci a smíření se s tím, co se stalo.

jít pomalu

Pomalé tempo chůze, které se vyhýbá rychlosti.

šířit se rychle (zpráva)

Rychle se šířící zpráva.

sejít rychle (po schodech)

Rychle sestoupit po schodech.

odejít (rychle)

Odejít: opustit místo, odejít z místa, ukončit pobyt.

doporučená zásilka

Doporučená zásilka je způsob odesílání zásilek, kdy je jejich důležitost zaručena přímou kontrolou pošty.

upíjet pomalu

Vychutnávat si něco pomalu a potěšením, nezapíjet to rychle.

dobíhat (vlak)

Dobíhat znamená dostat se do cílové stanice, když člověk zmeškal vlak.

jet (rychle)

Jet znamená rychle se pohybovat, běžet, létat nebo jinak se pohybovat rychle.

pohybovat se (rychle)

Pohybovat se: rychle se pohybovat, dostat se z bodu A do bodu B rychleji.

jít (rychle)

Ušlapat, co nejrychleji, požadovanou cestu.

rychle jít

Rychle jít znamená běžet nebo chodit rychle, aby se dosáhlo nějakého cíle v krátkém čase.

houkat (vlak)

Houkat představuje zvukový signál z kotle lokomotivy, vysílaný pro označení pohybu vlaku.

zásilka

Zásilka je balíček, který je posílán poštou nebo jinou způsobem, aby byl doručen na určené místo.

psát (pomalu)

Psát znamená tvořit slova pomocí písmen, pomalu znamená postupovat pomalu a opatrně.

vypít (rychle)

Vypít: dopít nápoj až do dna, spotřebovat celou dávku, nezbytné množství.

téci (pomalu)

Pomalu plyny, teče, proudí.

rozjíždět se (vlak)

Rozjíždět se: odjíždět, startovat, vyrážet na cestu (např. vlak).