Facebook

Spěšně - synonyma

Celkem nalezeno 7 synonym ke slovu spěšně.

Význam: Rychle, rychlostí, s nutnou předností.

rychle

Rychle znamená s krátkou dobou trvání. Je to rychlé pohyby, činnosti nebo akce.

spěšná zásilka

Spěšná zásilka je zásilka, která je posílána s prioritou a doručována rychleji než standardní zásilka.

rychlík

Rychlík je název pro vlak, který jezdí mezi městy s vyšší rychlostí než ostatní vlaky.

vlak (dálkový)

Vlak (dálkový) je dopravní prostředek sloužící k přepravě osob a nákladu. Jeho hlavními vlastnostmi jsou rychlost, pohodlnost a bezpečnost cestování.

kvapně

Rychle, svižně, bez zbytečného odkladu.

chvatně

Rychle, rychle a s rozvahou.

pomalu

Pomalu znamená s nízkou rychlostí, pomalu a postupně, bez velkého úsilí.

Podobná synonyma

pohybovat se rychle

Rychlý pohyb, pohybovat se s rychlostí.

jet (rychle)

Jet je odezva na požadavek rychlého pohybu - být rychlejší než obvykle.

odejít (rychle)

Odejít: opustit místo, odejít z místa, ukončit pobyt.

zásilka

Zásilka je balíček, který je posílán poštou nebo jinou způsobem, aby byl doručen na určené místo.

rozjet se (vlak)

Rozjet se znamená vyjet, začít jízdu (např. vlaku).

říci <co> (rychle)

Říci:vyjádřit myšlenku nebo názor slovy.

doběhnout (na vlak)

Doběhnout znamená dostat se na místo včas, aby člověk stihl vlak.

vypít <co> (rychle)

Zkonzumovat rychle a úplně celou dávku nebo objem něčeho, obvykle tekutiny.

projít (rychle)

Projít: absolvovat, dokončit; projet, procházet, překonat.

rozjíždět se (vlak)

Rozjíždět se: odjíždět, startovat, vyrážet na cestu (např. vlak).

šířit se rychle (zpráva)

Rychle se šířící zpráva.

motorový vlak

Motorový vlak je dopravní prostředek, který je poháněn motorovým pohonem a slouží k přepravě osob nebo nákladu.

vlak

Vlak je veřejný dopravní prostředek, který se skládá z lokomotivy a vagonů, který slouží k přepravě osob a nákladů.

rychle odejít

Rychle odejít znamená opustit místo bez zdržení nebo prodlení.

povědět (rychle)

Říci, prozradit, sdělit.

obklíčení (rychlé)

Obklíčení je proces obklopení nepřítele silami, aby byl zajat nebo donucen k odchodu.

zvednout se (rychle)

Rychle se postavit, vstát.

předhonit (vlak)

Předhonit znamená dojet s vlakem dříve než jiný vlak.

sejít rychle (po schodech)

Rychle sestoupit po schodech.

udělat <co> příliš rychle

Vykonat úkol rychle, než je obvyklé.

jít (rychle)

Udělat něco rychle, rychle se pohybovat nebo jít.

mluvit (rychle)

Mluvit = vyjadřovat se slovy, komunikovat s druhými.

nestihnout (vlak)

Nestihnout vlak znamená nedojet včas na stanoviště určeného vlaku.

postavit se (rychle)

Stát si za svým, prezentovat své stanovisko nebo názor, bránit se.

jet rychle

Jet rychle: jízda s vysokou rychlostí, aby se dosáhlo rychlého cíle.

vysypat <co> (rychle)

Vysypat : rychle vyložit/uspořádat, odstranit, vyhodit z něčeho.