Facebook

Spěšná zásilka - synonyma

Celkem nalezeno 4 synonyma ke slovu spěšná zásilka.

Význam: Spěšná zásilka je zásilka, která je posílána s prioritou a doručována rychleji než standardní zásilka.

rychle

Rychle znamená s krátkou dobou trvání. Je to rychlé pohyby, činnosti nebo akce.

spěšně

Rychle, rychlostí, s nutnou předností.

rychlík

Rychlík je název pro vlak, který jezdí mezi městy s vyšší rychlostí než ostatní vlaky.

vlak (dálkový)

Vlak (dálkový) je dopravní prostředek sloužící k přepravě osob a nákladu. Jeho hlavními vlastnostmi jsou rychlost, pohodlnost a bezpečnost cestování.

Podobná synonyma

odejít (rychle)

Odejít: opustit místo, odejít z místa, ukončit pobyt.

předhonit (vlak)

Předhonit znamená dojet s vlakem dříve než jiný vlak.

sejít rychle (po schodech)

Sejít rychle znamená sesednout rychle po schodech, abyste dosáhli nižší úrovně v místnosti nebo budově.

rozjet se (vlak)

Rozjet se znamená zahájit jízdu, obvykle se používá pro vlak, autobus nebo auto.

říci <co> (rychle)

Říci:vyjádřit myšlenku nebo názor slovy.

jet (rychle)

Jet je odezva na požadavek rychlého pohybu - být rychlejší než obvykle.

zvednout se (rychle)

Rychle se postavit, vstát.

rychle rozpustný

Rychle rozpustný se vztahuje k látkám, které se po uvedení do roztoku rychle rozpouštějí.

nestihnout (vlak)

Nestihnout vlak znamená nedostat se do něj včas, být pozdě a neobjet cílovou stanici.

jet rychle

Jet rychle: jízda s vysokou rychlostí, aby se dosáhlo rychlého cíle.

rychle odejít

Rychle odejít znamená opustit místo bez zdržení nebo prodlení.

mluvit (rychle)

Mluvit = vyjadřovat se slovy, komunikovat s druhými.

přecházet (spěšně)

Přecházet znamená rychle překonávat určitou vzdálenost.

jít rychle <kam>

Jít rychle znamená jít rychleji než obvykle, s větší intenzitou, aby se dosáhlo cíle.

houkat (vlak)

Houkat představuje zvukový signál z kotle lokomotivy, vysílaný pro označení pohybu vlaku.

pohybovat se (rychle)

Pohybovat se: rychle se pohybovat, dostat se z bodu A do bodu B rychleji.

dohonit (vlak)

Dohonit vlak znamená dojet na stejné místo, kde vlak jel, když vyjel z nádraží.

doběhnout (na vlak)

Doběhnout znamená dostat se na místo včas, aby člověk stihl vlak.

vysypat <co> (rychle)

Vysypat : rychle vyložit/uspořádat, odstranit, vyhodit z něčeho.

motorový vlak

Motorový vlak je dopravní prostředek, který je poháněn motorovým pohonem a slouží k přepravě osob nebo nákladu.

šířit se rychle (zpráva)

Rychle se šířící zpráva.

povědět (rychle)

Říci, prozradit, sdělit.

najíst se (rychle)

Najíst se: přijmout potravu rychle a efektivně.

vypít <co> (rychle)

Zkonzumovat rychle a úplně celou dávku nebo objem něčeho, obvykle tekutiny.

mít zastávku <kde> (vlak)

Mít zastávku (vlak) znamená zastavit se na konkrétní stanici v trase vlaku.

dobíhat (vlak)

Dobíhat znamená dostat se do cílové stanice, když člověk zmeškal vlak.