Facebook

Spěšná zásilka - synonyma

Celkem nalezeno 4 synonyma ke slovu spěšná zásilka.

Význam: Spěšná zásilka je zásilka, která je posílána s prioritou a doručována rychleji než standardní zásilka.

rychle

Rychle znamená s krátkou dobou trvání. Je to rychlé pohyby, činnosti nebo akce.

spěšně

Rychle, rychlostí, s nutnou předností.

rychlík

Rychlík je název pro vlak, který jezdí mezi městy s vyšší rychlostí než ostatní vlaky.

vlak (dálkový)

Vlak (dálkový) je dopravní prostředek sloužící k přepravě osob a nákladu. Jeho hlavními vlastnostmi jsou rychlost, pohodlnost a bezpečnost cestování.

Podobná synonyma

postavit se (rychle)

Stát si za svým, prezentovat své stanovisko nebo názor, bránit se.

pohybovat se rychle

Rychlý pohyb, pohybovat se s rychlostí.

povědět (rychle)

Říci, prozradit, sdělit.

rychle jít

Rychle jít znamená běžet nebo chodit rychle, aby se dosáhlo nějakého cíle v krátkém čase.

předhonit (vlak)

Předhonit znamená dojet s vlakem dříve než jiný vlak.

přijít (rychle)

Dorazit, přivézt, přijít rychle.

dobíhat (vlak)

Dobíhat znamená dostat se do cílové stanice, když člověk zmeškal vlak.

zastavovat se (vlak)

Zastavovat se znamená, že vlak přijíždí na nádraží a zastavuje, aby lidé mohli nastoupit nebo vystoupit.

rozjet se (vlak)

Rozjet se znamená vyjet, začít jízdu (např. vlaku).

přecházet (spěšně)

Přecházet znamená rychle překonávat určitou vzdálenost.

vysypat <co> (rychle)

Vysypat : rychle vyložit/uspořádat, odstranit, vyhodit z něčeho.

pohybovat se (rychle)

Pohybovat se: rychle se pohybovat, dostat se z bodu A do bodu B rychleji.

jít rychle <kam>

Jít rychle znamená jít rychleji než obvykle, s větší intenzitou, aby se dosáhlo cíle.

jít (rychle)

Ujít velkou vzdálenost rychle.

nestihnout (vlak)

Nestihnout vlak znamená nedojet včas na stanoviště určeného vlaku.

vlak

Vlak je dopravní prostředek, který se skládá z soupravy vagonů a lokomotivy a slouží k přepravě osob a nákladu.

přeběhnout (rychle)

Běžet rychle.

jet (rychle)

Jet je odezva na požadavek rychlého pohybu - být rychlejší než obvykle.

vypít (rychle)

Vypít: dopít nápoj až do dna, spotřebovat celou dávku, nezbytné množství.

mluvit (rychle)

Mluvit = vyjadřovat se slovy, komunikovat s druhými.

odejít (rychle)

Odejít: opustit místo, odejít z místa, ukončit pobyt.

projít (rychle)

Projít: absolvovat, dokončit; projet, procházet, překonat.

obklíčení (rychlé)

Obklíčení je proces obklopení nepřítele silami, aby byl zajat nebo donucen k odchodu.

zvednout se (rychle)

Rychle se postavit, vstát.

mít zastávku <kde> (vlak)

Mít zastávku (vlak) znamená zastavit se na konkrétní stanici v trase vlaku.