Facebook

Rychlík - synonyma

Celkem nalezeno 7 synonym ke slovu rychlík.

Význam: Rychlík je název pro vlak, který jezdí mezi městy s vyšší rychlostí než ostatní vlaky.

rychle

Rychle znamená s krátkou dobou trvání. Je to rychlé pohyby, činnosti nebo akce.

spěšně

Rychle, rychlostí, s nutnou předností.

spěšná zásilka

Spěšná zásilka je zásilka, která je posílána s prioritou a doručována rychleji než standardní zásilka.

vlak (dálkový)

Vlak (dálkový) je dopravní prostředek sloužící k přepravě osob a nákladu. Jeho hlavními vlastnostmi jsou rychlost, pohodlnost a bezpečnost cestování.

rychlovlak

Rychlovlak je motorový rychlík, který poskytuje rychlou přepravu mezi městy a obcemi. Jede rychleji než osobní vlaky a jeho cílem je poskytovat cestujícím rychlou, pohodlnou a efektivní přepravu.

expres

Expres je silný, intenzivní pocit, který se projevuje jako výbuch emocí.

smeč

Smeč je sportovní úder, kterým hráči na volejbalu, badmintonu nebo squashu odráží míč.

Podobná synonyma

předhonit (vlak)

Předhonit znamená dojet s vlakem dříve než jiný vlak.

zásilka

Zásilka je balíček, který je posílán poštou nebo jinou způsobem, aby byl doručen na určené místo.

vypít (rychle)

Vypít: dopít nápoj až do dna, spotřebovat celou dávku, nezbytné množství.

rychle jít

Rychle jít znamená běžet nebo chodit rychle, aby se dosáhlo nějakého cíle v krátkém čase.

motorový vlak

Motorový vlak je dopravní prostředek, který je poháněn motorovým pohonem a slouží k přepravě osob nebo nákladu.

přeběhnout (rychle)

Běžet rychle.

rychle odejít

Rychle odejít znamená opustit místo bez zdržení nebo prodlení.

jet rychle

Jet rychle: jízda s vysokou rychlostí, aby se dosáhlo rychlého cíle.

zvednout se (rychle)

Rychle se postavit, vstát.

postavit se (rychle)

Stát si za svým, prezentovat své stanovisko nebo názor, bránit se.

projít (rychle)

Projít: absolvovat, dokončit; projet, procházet, překonat.

dobíhat (vlak)

Dobíhat znamená dostat se do cílové stanice, když člověk zmeškal vlak.

jet (rychle)

Jet je odezva na požadavek rychlého pohybu - být rychlejší než obvykle.

vzpamatovat se (rychle)

"Vzpamatovat se" znamená přijmout situaci a získat zpět schopnost racionálního myšlení a jednání. Obvykle to znamená rychlou reakci a smíření se s tím, co se stalo.

jít (rychle)

Udělat něco rychle, rychle se pohybovat nebo jít.

mluvit (rychle)

Mluvit = vyjadřovat se slovy, komunikovat s druhými.

vysypat <co> (rychle)

Vysypat : rychle vyložit/uspořádat, odstranit, vyhodit z něčeho.

vlak

Vlak je veřejný dopravní prostředek, který se skládá z lokomotivy a vagonů, který slouží k přepravě osob a nákladů.

doběhnout (na vlak)

Doběhnout znamená dostat se na místo včas, aby člověk stihl vlak.

mít zastávku <kde> (vlak)

Mít zastávku (vlak) znamená zastavit se na konkrétní stanici v trase vlaku.

rozjet se (vlak)

Rozjet se znamená zahájit jízdu, obvykle se používá pro vlak, autobus nebo auto.

říci <co> (rychle)

Říci:vyjádřit myšlenku nebo názor slovy.

jít rychle <kam>

Jít rychle znamená jít rychleji než obvykle, s větší intenzitou, aby se dosáhlo cíle.

obklíčení (rychlé)

Obklíčení je proces obklopení nepřítele silami, aby byl zajat nebo donucen k odchodu.

zásilka (poštovní)

Zásilka je balík, který je zasílán poštou, často obsahující nějakou důležitou zásilku.

sejít rychle (po schodech)

Rychle sestoupit po schodech.

nestihnout (vlak)

Nestihnout vlak znamená nedojet včas na stanoviště určeného vlaku.

šířit se rychle (zpráva)

Rychle se šířící zpráva.