Facebook

Rychlík - synonyma

Celkem nalezeno 7 synonym ke slovu rychlík.

Význam: Rychlík je název pro vlak, který jezdí mezi městy s vyšší rychlostí než ostatní vlaky.

rychle

Rychle znamená s krátkou dobou trvání. Je to rychlé pohyby, činnosti nebo akce.

spěšně

Rychle, rychlostí, s nutnou předností.

spěšná zásilka

Spěšná zásilka je zásilka, která je posílána s prioritou a doručována rychleji než standardní zásilka.

vlak (dálkový)

Vlak (dálkový) je dopravní prostředek sloužící k přepravě osob a nákladu. Jeho hlavními vlastnostmi jsou rychlost, pohodlnost a bezpečnost cestování.

rychlovlak

Rychlovlak je motorový rychlík, který poskytuje rychlou přepravu mezi městy a obcemi. Jede rychleji než osobní vlaky a jeho cílem je poskytovat cestujícím rychlou, pohodlnou a efektivní přepravu.

expres

Expres je silný, intenzivní pocit, který se projevuje jako výbuch emocí.

smeč

Smeč je sportovní úder, kterým hráči na volejbalu, badmintonu nebo squashu odráží míč.

Podobná synonyma

sejít rychle (po schodech)

Sejít rychle znamená sesednout rychle po schodech, abyste dosáhli nižší úrovně v místnosti nebo budově.

vysypat <co> (rychle)

Vysypat : rychle vyložit/uspořádat, odstranit, vyhodit z něčeho.

vlak

Vlak je veřejný dopravní prostředek, který se skládá z lokomotivy a vagonů, který slouží k přepravě osob a nákladů.

rychle jít

Rychle jít znamená běžet nebo chodit rychle, aby se dosáhlo nějakého cíle v krátkém čase.

jet (rychle)

Jet znamená rychle se pohybovat nebo cestovat.

vypít <co> (rychle)

Zkonzumovat rychle a úplně celou dávku nebo objem něčeho, obvykle tekutiny.

přijít (rychle)

Dorazit, přivézt, přijít rychle.

vyřizovat (spěšně)

Řešit rychle, vyřizovat.

pohybovat se rychle

Rychlý pohyb, pohybovat se s rychlostí.

rozjet se (vlak)

Rozjet se znamená vyjet, začít jízdu (např. vlaku).

jít (rychle)

Ušlapat, co nejrychleji, požadovanou cestu.

odejít (rychle)

Odejít: opustit místo, odejít z místa, ukončit pobyt.

zastavovat se (vlak)

Zastavovat se znamená, že vlak přijíždí na nádraží a zastavuje, aby lidé mohli nastoupit nebo vystoupit.

povědět (rychle)

Říci, prozradit, sdělit.

odejít rychle

Odejít rychle = opustit místo rychle, být pryč.

mít zastávku <kde> (vlak)

Mít zastávku (vlak) znamená zastavit se na konkrétní stanici v trase vlaku.

doporučená zásilka

Doporučená zásilka je způsob odesílání zásilek, kdy je jejich důležitost zaručena přímou kontrolou pošty.

rychle odejít

Rychle odejít znamená opustit místo bez zdržení nebo prodlení.

motorový vlak

Motorový vlak je dopravní prostředek, který je poháněn motorovým pohonem a slouží k přepravě osob nebo nákladu.

postavit se (rychle)

Stát si za svým, prezentovat své stanovisko nebo názor, bránit se.

vypít (rychle)

Vypít: dopít nápoj až do dna, spotřebovat celou dávku, nezbytné množství.

doběhnout (na vlak)

Doběhnout znamená dostat se na místo včas, aby člověk stihl vlak.

přecházet (spěšně)

Přecházet znamená rychle překonávat určitou vzdálenost.

nestihnout (vlak)

Nestihnout vlak znamená nedojet včas na stanoviště určeného vlaku.

najíst se (rychle)

Najíst se: přijmout potravu rychle a efektivně.

říci <co> (rychle)

Říci:vyjádřit myšlenku nebo názor slovy.

rychle rozpustný

Rychle rozpustný se vztahuje k látkám, které se po uvedení do roztoku rychle rozpouštějí.