Facebook

Vlak (dálkový) - synonyma

Celkem nalezeno 4 synonyma ke slovu vlak (dálkový).

Význam: Vlak (dálkový) je dopravní prostředek sloužící k přepravě osob a nákladu. Jeho hlavními vlastnostmi jsou rychlost, pohodlnost a bezpečnost cestování.

rychle

Rychle znamená s krátkou dobou trvání. Je to rychlé pohyby, činnosti nebo akce.

spěšně

Rychle, rychlostí, s nutnou předností.

spěšná zásilka

Spěšná zásilka je zásilka, která je posílána s prioritou a doručována rychleji než standardní zásilka.

rychlík

Rychlík je název pro vlak, který jezdí mezi městy s vyšší rychlostí než ostatní vlaky.

Podobná synonyma

projít (rychle)

Projít: absolvovat, dokončit; projet, procházet, překonat.

vzpamatovat se (rychle)

"Vzpamatovat se" znamená přijmout situaci a získat zpět schopnost racionálního myšlení a jednání. Obvykle to znamená rychlou reakci a smíření se s tím, co se stalo.

sejít rychle (po schodech)

Sejít rychle znamená sesednout rychle po schodech, abyste dosáhli nižší úrovně v místnosti nebo budově.

přijít (rychle)

Dorazit, přivézt, přijít rychle.

odejít rychle

Odejít rychle = opustit místo rychle, být pryč.

jet (rychle)

Jet znamená rychle se pohybovat, běžet, létat nebo jinak se pohybovat rychle.

rychle rozpustný

Rychle rozpustný se vztahuje k látkám, které se po uvedení do roztoku rychle rozpouštějí.

rychle jít

Rychle jít znamená běžet nebo chodit rychle, aby se dosáhlo nějakého cíle v krátkém čase.

pohybovat se rychle

Rychlý pohyb, pohybovat se s rychlostí.

vypít (rychle)

Vypít: dopít nápoj až do dna, spotřebovat celou dávku, nezbytné množství.

vyřizovat (spěšně)

Řešit rychle, vyřizovat.

jít (rychle)

Ujít velkou vzdálenost rychle.

odejít (rychle)

Odejít: opustit místo, odejít z místa, ukončit pobyt.

říci <co> (rychle)

Říci:vyjádřit myšlenku nebo názor slovy.

šířit se rychle (zpráva)

Rychle se šířící zpráva.

vypít <co> (rychle)

Zkonzumovat rychle a úplně celou dávku nebo objem něčeho, obvykle tekutiny.

udělat <co> příliš rychle

Vykonat úkol rychle, než je obvyklé.

mluvit (rychle)

Mluvit = vyjadřovat se slovy, komunikovat s druhými.

přeběhnout (rychle)

Běžet rychle.

doporučená zásilka

Doporučená zásilka je způsob odesílání zásilek, kdy je jejich důležitost zaručena přímou kontrolou pošty.

přecházet (spěšně)

Přecházet znamená rychle překonávat určitou vzdálenost.

povědět (rychle)

Říci, prozradit, sdělit.

postavit se (rychle)

Stát si za svým, prezentovat své stanovisko nebo názor, bránit se.

rychle odejít

Rychle odejít znamená opustit místo bez zdržení nebo prodlení.

jít rychle <kam>

Jít rychle znamená jít rychleji než obvykle, s větší intenzitou, aby se dosáhlo cíle.