Facebook

Trápit se - synonyma

Celkem nalezeno 12 synonym ke slovu trápit se.

Význam: Trápit se znamená trpět, truchlit nebo trpět fyzickou nebo psychickou bolest.

soužit se

Soužití je sdílení života, společné sdílení prostoru, času, emocí a myšlenek.

kormoutit se

Kormoutit se znamená pomalu a neohrabaně se pohybovat vpřed, místo aby se někdo rozhodl zrychlit.

radovat se

Radovat se znamená projevovat radost, štěstí a veselost.

sužovat se

Sužovat se znamená trpět útrapami, prožívat těžké chvíle, trpět neustálým stresem či ublížením.

rmoutit se

Rmoutit se znamená prožívat hlubokou smutek a zármutek, mít hlubokou tíhu na srdci a truchlit.

mučit se

Prožívat silnou bolest nebo utrpení; trápit se, trpět psychickými či fyzickými útrapami.

trpět

Trpět znamená zažívat utrpení, nepohodu, bolest nebo zklamání.

pachtit se

Pachtit se znamená zabývat se činností nebo problémem, snažit se ho vyřešit, používá se i jako synonymum pro pracovat.

namáhat se

Usilovat o úspěch, snažit se a vynakládat úsilí; dřít, pracovat na svých cílech.

mořit se

Hýbat se rychle ve vodě, aby se člověk zahřál nebo se osvěžil.

hmoždit se

Hmoždit se znamená postupovat krok po kroku, soustředit se na dosažení cíle po malých krocích, bez ohledu na čas.

lopotit se

Lopotit se znamená pracovat velmi intenzivně a tvrdě, často i za účelem dosáhnout něčeho zvláštního.

Podobná synonyma

mořit

Mořit je měřit změny teploty, tlaku a objemu vody v oceánu.

pachtit se <s čím>

Pachtit se znamená intenzivně se snažit o něco, dělat to velmi pečlivě a trpělivě.

soužit <koho>

Soužití je forma harmonického spolužití dvou nebo více osob, které si navzájem vyhovují a respektují se.

soužit

í Význam slova soužití je společný život, sdílení radostí i starostí, společné sdílení zkušeností a péče o sebe navzájem.

trpět (za chybu)

Snášet bolest, utrpení nebo nespravedlnost; akceptovat důsledky něčeho, čemu se nelze vyhnout.

mořit se <s čím>

Mořit se znamená dlouho a intenzivně se věnovat nějaké činnosti.

trpět <za koho n. co>

Trpět znamená snášet bolest nebo strádat, obětovat se nebo se vzdát pro někoho/něco.

sužovat

Sužovat znamená tlačit, pronásledovat nebo obtěžovat někoho, aby se cítili omezení nebo omezení.

soužit <koho> (vnitřně)

Soužití je tvoření vztahu mezi dvěma lidmi, kde jsou si plně vědomi, že jsou společně a jsou si blízcí ve všech ohledech.

trpět (hladem)

Prožívat hlad, který může mít fyzické, psychické nebo emocionální následky.

lopotit

Lopotit znamená namáhavě pracovat, fyzicky se namáhat.

mučit (ohněm)

Mučení ohněm je formou fyzického týrání, ve které se oběťi přímo přivádí do kontaktu s otevřeným ohněm.

mučit

Mučit znamená způsobovat fyzickou či psychickou bolest, obvykle za účelem donucení k určité činnosti.

rmoutit

Rmoutit se znamená prožívat smutek a bolest, často kvůli něčemu, co již nelze změnit.

kormoutit

Kormoutit znamená ovládat a řídit lod nebo jinou plavidlo řízením směru a rychlosti.

rmoutit se <pro co>

Rmoutit se znamená prožívat hluboké smutky a truchlit, často za něčím, co se už nedá vrátit.

pachtit se (marně)

Marně se snažit.

trpět hladem

Trpět hladem znamená nemít dostatek potravy a trpět následnými účinky.