Facebook

Poskvrnit <koho> - synonyma

Celkem nalezeno 4 synonyma ke slovu poskvrnit <koho>.

Význam: Poskvrnit znamená zneuctit reputaci, zničit čest nebo morálku a způsobit skandalizaci.

zneuctít (dívku)

Zneuctít dívku znamená poškodit její čest nebo pověst.

zhanobit

Zhanobit znamená urážet, ponižovat, nadávat či pohrdat někým nebo něčím.

zprznit

Zprznit znamená poškodit, pošpinit nebo zneuctít.

potlačit <co>

Potlačit: stlačit, omezit, zabránit šíření nebo uplatnění.

Podobná synonyma

potlačit (povstání)

Potlačit: zmírnit nebo zastavit činnost, povstání nebo nepokoje použitím silného násilí nebo autority.

potlačit (revoltu)

Potlačit znamená zabránit nebo zastavit revoltu, použitím síly nebo jinými prostředky.

zneuctít

Zneuctít znamená poškodit nebo pošpinit čestnost nebo slušnost někoho nebo něčeho.

potlačit

Potlačit znamená přesvědčit, aby něco nebylo vidět nebo slyšet, nebo aby něco nebylo cítit.

zneuctít (ženu)

Zneuctít ženu: ublížit jí, poškodit její čest a důstojnost, způsobit jí hanbu a ponížení.

znásilnit (dívku)

Znásilnit znamená silou a násilím se dopustit sexuálního činu proti člověku, zejména proti dívce.

potlačit (nesouhlas)

Potlačit znamená překonat nebo zastavit něco, co brání v dosažení cíle.

potlačit (nadšení)

Potlačit znamená snížit nebo zmírnit intenzitu, sílu, projev něčeho, např. nadšení.

odvlékat (dívku)

Odvlékat znamená unášet nebo odvádět dívku proti její vůli.

potlačit (práva)

Potlačit znamená omezit nebo zabránit někomu ve vyjádření nebo uplatnění práv.

sledovat (dívku)

Sledovat/dívku znamená prozkoumat její činy a pohyby, aby se zjistilo, co dělá.

zhanobit <koho n. co>

Zhanobit = dehonestovat, ponížit, osočit.

zneuctít (památku)

Zneuctít znamená poškodit nebo zničit ctíhodnost nebo vážnost památky.