Facebook

Přizpůsobit <čemu> - synonyma

Celkem nalezeno 3 synonyma ke slovu přizpůsobit <čemu>.

Význam: Přizpůsobovat se, předvídat potřeby a způsoby, jak změnit něco, aby vyhovovalo požadavkům nebo okolnostem.

upravit <co>

Změnit, opravit nebo uspořádat tak, aby vyhovovalo požadavkům.

přestavět

Přestavět znamená změnit nebo obnovit vzhled, strukturu nebo funkci něčeho.

modifikovat

Modifikovat znamená měnit nebo upravovat stávající vlastnosti nebo funkce, aby se zvýšila jejich účinnost a použitelnost.

Podobná synonyma

upravit

Upravit znamená změnit nebo modifikovat něco, aby odpovídalo požadovaným standardům nebo požadavkům.

přestavět (chalupu)

Změnit stávající stav chalupy, modernizovat a/nebo rozšířit ji.

upravit se

Přizpůsobit se, změnit se, aby se vyhovělo daným podmínkám, pravidlům nebo okolnostem.

upravit (finance)

Upravit znamená snížit nebo zvýšit finanční prostředky, aby byly v souladu s potřebami a cíli.

upravit varem

Upravit varem znamená vařit jídlo pomocí tepelného zpracování, aby bylo dokonale uvařeno.

upravit (tok)

Upravit tok znamená měnit směr, intenzitu nebo hloubku toku, aby odpovídala potřebám.

upravit číslo (dolů n. nahoru)

Upravit číslo znamená změnit jeho hodnotu buď nahoru nebo dolů.

upravit vlasy

Upravit vlasy znamená stříhat, fénovat, barvit, vlnit, kadeřnit nebo jinak stylizovat, aby vypadaly lépe.