Facebook

Umístit <koho kam> - synonyma

Celkem nalezeno 2 synonyma ke slovu umístit <koho kam>.

Význam: Umístit znamená přemístit nějakou věc na dané místo či souřadnice.

rozmístit (síly)

Rozmístit znamená rozdělit a rozložit silné síly po širší oblasti.

rozložit

Rozložit znamená rozdělit do menších částí, rozdělit do menších částí nebo částí.

Podobná synonyma

rozložit se

Rozložit se znamená rozdělit cožitý nebo konkrétní celek na menší části.

ozbrojené síly KSČ

Ozbrojené síly KSČ byly sovětskou vládou schválené ozbrojené jednotky, které hlídaly a chránily Československo a jeho občany.

přenos hnací síly

Přenos hnací síly je proces, při kterém je energie přenášena z motoru na pohyblivé části, aby poháněly stroj.

přepínat (síly)

Přepínat je proces změny mezi dvěma nebo více různými stavy. Jde o proces přepínání mezi různými sílami, například mezi napětím a proudem.

rozložit (vějíř)

Rozložit: roztáhnout části vějíře do vodorovného postavení.

rozložit se (vějíř)

Rozložit se (vějíř): roztáhnout vějíř do plného rozpětí, aby byl plně viditelný.

zlé síly

Zlé síly jsou silou, která ve svých činech ohrožuje dobro, které je často zaměřeno na zničení, ničení a zvrhnutí lidského světa.

nedostatek síly

Nedostatek síly se označuje jako slabost, která ztěžuje fyzickou činnost, často související s únavou a oslabením.

vynaložit (síly)

Vynaložit znamená fyzickou nebo psychickou energii použít k dosažení něčeho.

vynakládat (síly)

Vynakládat síly znamená obětovat čas, úsilí a energii pro vykonání nějaké činnosti.

přenos (síly)

Přenos (síly) je pohyb energie nebo síly z jednoho místa na druhé.

rozmístit (pluk)

Rozmístit znamená rozvrhnout pluk do bojeschopných skupin a uložit jim úkoly.

rozložit (papíry)

Rozložit: rozdělit na menší části nebo roztřídit.

rozmístit

Rozmístit znamená rozprostřít nebo rozložit něco ve více částech nebo oblastech.