Facebook

Umístit <koho kam> - synonyma

Celkem nalezeno 2 synonyma ke slovu umístit <koho kam>.

Význam: Umístit znamená přemístit nějakou věc na dané místo či souřadnice.

rozmístit (síly)

Rozmístit znamená rozdělit a rozložit silné síly po širší oblasti.

rozložit

Rozložit znamená rozdělit do menších částí, rozdělit do menších částí nebo částí.

Podobná synonyma

nedostatek síly

Nedostatek síly se označuje jako slabost, která ztěžuje fyzickou činnost, často související s únavou a oslabením.

přenos hnací síly

Přenos hnací síly je proces, při kterém je energie přenášena z motoru na pohyblivé části, aby poháněly stroj.

rozložit se

Uvolnit se, rozptýlit nebo rozdělit se do více součástí.

přepínat (síly)

Přepínat je proces změny mezi dvěma nebo více různými stavy. Jde o proces přepínání mezi různými sílami, například mezi napětím a proudem.

rozmístit

Rozmístit znamená rozprostřít nebo rozložit něco ve více částech nebo oblastech.

vynakládat (síly)

Vynakládat síly znamená obětovat čas, úsilí a energii pro vykonání nějaké činnosti.

rozložit se (vějíř)

Rozložit se (vějíř): roztáhnout vějíř do plného rozpětí, aby byl plně viditelný.

rozložit (vějíř)

Rozložit: roztáhnout části vějíře do vodorovného postavení.

rozmístit (pluk)

Rozmístit znamená rozvrhnout pluk do bojeschopných skupin a uložit jim úkoly.

přenos (síly)

Přenos (síly) je pohyb energie nebo síly z jednoho místa na druhé.

ozbrojené síly KSČ

Ozbrojené síly KSČ byly sovětskou vládou schválené ozbrojené jednotky, které hlídaly a chránily Československo a jeho občany.

vynaložit (síly)

Vynaložit znamená fyzickou nebo psychickou energii použít k dosažení něčeho.

rozložit (papíry)

Rozložit: rozdělit na menší části nebo roztřídit.

zlé síly

Zlé síly jsou silou, která ve svých činech ohrožuje dobro, které je často zaměřeno na zničení, ničení a zvrhnutí lidského světa.