Facebook

Vyciťovat - synonyma

Celkem nalezeno 8 synonym ke slovu vyciťovat.

Význam: Vyciťovat je čichový postup, při kterém se vyhledávají stopy či pachy zvířat.

mít předtuchu

Mít předtuchu znamená mít pocit, že se něco stane, aniž bychom měli jasný důkaz nebo racionální vysvětlení.

předpokládat

Předpokládat znamená uvažovat o něčem jako o pravdě nebo možnosti, i když to není jisté.

předvídat

Předvídat znamená předpovídat vývoj nebo výsledek určitého dění na základě informací.

očekávat

Očekávat znamená čekat na něco s napětím, předpokládat, že se něco stane nebo že něco vyjde.

cítit

Cítit znamená vnímat pomocí smyslových orgánů, jako jsou kůže, čichové, chuťové a hmatové receptory.

předjímat

Předjímat je slovo, které se používá pro vyjádření předpokládání příštích událostí nebo výsledků.

cítit <co> (napětí)

Cítit napětí znamená pociťovat napjatou atmosféru nebo úzkost, která je přítomna v situaci.

tušit

Tušit je vyvozovat znalosti na základě příčinného odhadu, bez jistoty nebo důkazu.

Podobná synonyma

cítit se dotčen

Vyjádřit pocit uražení, zranění či smutku kvůli něčím slovům či činům.

napětí

Napětí je stav napjatosti, napjatosti mezi dvěma protichůdnými silami, které jsou ve stavu očekávání.

cítit <co>

Cítit znamená vnímat a prožívat přítomnost něčeho, co má fyzickou, emoční nebo psychickou povahu.

očekávat <co>

Očekávat znamená doufat, že se něco stane, nebo očekávat něco v budoucnu.

odstranit (napětí)

Uvolnit, odstranit, snížit.

tušit <co>

Tušit: domnívat se, mít podezření, předvídat, tušit budoucnost.

očekávat <koho>

Očekávat znamená čekat na někoho nebo něco s očekávanou radostí nebo touhou.

cítit soustrast

Cítit soustrast je projevovat soucit a lítost nad něčím, co se stalo.

být cítit

Být cítit znamená být znatelný nebo pozorovatelný; lze to pozorovat prostřednictvím smyslů nebo skrze druhé lidi.

cítit bolest

Cítit bolest znamená pociťovat bolestivou reakci těla, která je obvykle vyvolána fyzickou nebo psychickou újmou. Může to být vyjádřeno jako fyzická bolest, kterou pociťujeme, nebo jako psychická boles

předvídat <co>

Předvídat znamená vytváření odhadu nebo výhledu o budoucnosti na základě současných informací.

očekávat (toužebně)

Očekávat znamená těšit se na něco s nadějí a očekáváním.

měnit (napětí)

Měnit (napětí) znamená změnit sílu nebo intenzitu napětí, aby se dosáhlo požadovaného výsledku.

očekávat (odměnu)

Očekávat znamená čekat na něco, co lze dostat jako odměnu.

zmírnit (napětí)

Zmírnit znamená snížit nebo oslabit intenzitu, napětí nebo sílu.

předjímat <co>

Předjímat znamená odhadnout nebo předpovědět budoucí výsledky nebo události.

cítit se

Cítit se znamená prožívat pocity, jako je například úzkost, hněv, štěstí, smutek, radost nebo strach.