Facebook

Pohroma - synonyma

Celkem nalezeno 5 synonym ke slovu pohroma.

Význam: Pohroma je událost, která má obrovský dopad na populace, oblast nebo obec, neboť je spojena s velkými škodami na životě nebo majetku. Může to být přírodní nebo umělá katastrofa, jako jsou hurikány, ze

katastrofa

Katastrofa je velmi silné slovo, které se používá pro popis velmi vážného nebo tragického úkazu. Obecně se používá pro označení velkého neštěstí, přírodního nebo lidského zaviněného, které způsobí vel

neštěstí

Neštěstí je nepříjemná situace, která se obvykle zakládá na negativních dopadech. Neštěstí může zahrnovat fyzickou, psychickou nebo materiální ztrátu a může vyvolat citovou bolest a smutek.

rána

Rána je akutní stav, který může být způsoben fyzickým zraněním, například zhmožením, úrazem, dopadem, úderem nebo střelnou zbraní. Může také vyvolat zánětlivé reakce a může být spojena se všemi druhy

tragédie

Tragédie je umělecký žánr, který představuje špatný konec hlavního hrdiny, který čelí problému, který nemůže vyřešit. Jeho neúspěšné pokusy obsahují výrazy smutku, zoufalství a naději a přinášejí pouč

kalamita (přírodní)

Kalamita je přírodní katastrofa, jako je požár, povodně nebo zemětřesení, která způsobuje velké škody na lidských životech, majetku a životním prostředí.

Podobná synonyma

zacelit se (rána)

Zacelit se znamená zhojit nebo zahojit se po zranění, nebo uzdravit se po nemoci.

přírodní

"Přírodní" znamená přírodní, neumělé, co je produkováno přírodou, jako je rostliny a živočichové a jejich prostředí.

dopravní kalamita

Dopravní kalamita je situace, kdy jsou silnice neprůjezdné kvůli dopravním zácpám, nehodám nebo jiným krizovým situacím.

přírodní voda

Voda přírodní je voda, která je neupravená a není upravena pro lidskou spotřebu. Je to voda, která se přirozeně vyskytuje v přírodě.

rána (do tváře)

Udeření pěstí/ruky do tváře; fyzické násilí, které může způsobit bolest, modřiny a zranění.

přírodní (plyn)

Přírodní plyn je palivo, které se těží přímo z přírodních zdrojů a jehož složení je přírodní.

zacelovat se (rána)

Zacelovat se znamená vyléčit ranu a obnovit její normální funkci.

zaznít (rána)

Zaznít znamená ozvěnou se rozeznít, např. rána, jako ozvěna v prostoru.

kalamita

Kalamita je katastrofická událost, jako například přírodní neštěstí, která může mít devastující dopad a způsobit ztrátu životů a majetku.

prásknout (rána)

Rána prásknout - znamená silný, náhlý zvuk, který se ozve když dojde k rychlému nebo silnému rozdrcení nebo střetu.

postihnout <koho> (neštěstí)

Postihnout (neštěstí) znamená způsobit jeho přítomnost, projevit, zažít nebo trpět.

rána (z pušky)

Rána je výstřel z pušky. Je to výbuch stlačeného vzduchu, který vyvolává let projektilu.

potkat (neštěstí)

Narazit, setkat se nebo být postižen neštěstím nebo nezdarem.

rána pěstí

Úder pěstí do těla, často způsobující bolest a modřiny.

hnisat (rána)

Hnisání je proces, kdy se hnis (hnisavá tekutina) vylučuje z rány a může být doprovázeno zarudnutím a otoky.

rána (na branku)

Rána je úder, který se používá k překonání branky nebo cíle.

přírodní sloučenina

Přírodní sloučenina je látka, která se přirozeně vyskytuje v přírodě a je složena z prvků nebo jejich sloučenin.

zasáhnout (neštěstí)

Zasáhnout znamená přijít na pomoc nebo zasáhnout ve chvíli neštěstí.

neštěstí (velké)

Neštěstí je obrovská tragédie nebo katastrofa, která přináší zmatky a utrpení.

přírodní síla

Přírodní síla je silná síla přírody, která je předávána z generace na generaci a může být využita k našemu prospěchu.

udát se (neštěstí)

Udát se znamená oznámit nějaké neštěstí nebo tragédii, kterou člověk zažil.