Facebook

Katastrofa - synonyma

Celkem nalezeno 9 synonym ke slovu katastrofa.

Význam: Katastrofa je velmi silné slovo, které se používá pro popis velmi vážného nebo tragického úkazu. Obecně se používá pro označení velkého neštěstí, přírodního nebo lidského zaviněného, které způsobí vel

pohroma

Pohroma je velmi závažná událost, která může mít následky pro lidi, majetek nebo životní prostředí.

neštěstí (velké)

Neštěstí je obrovská tragédie nebo katastrofa, která přináší zmatky a utrpení.

zhroucení

Zhroucení je náhlá a trvalá ztráta síly a stability; obvykle označuje zkázu, kolaps nebo selhání.

kalamita

Kalamita je katastrofická událost, jako například přírodní neštěstí, která může mít devastující dopad a způsobit ztrátu životů a majetku.

rozuzlení (děje v dramatu)

Rozuzlení je vyvrcholení děje, kdy se objeví odpovědi na otázky, které se v dramatu postupně objevují.

neštěstí

Neštěstí je nepříjemná situace, která se obvykle zakládá na negativních dopadech. Neštěstí může zahrnovat fyzickou, psychickou nebo materiální ztrátu a může vyvolat citovou bolest a smutek.

rána

Rána je akutní stav, který může být způsoben fyzickým zraněním, například zhmožením, úrazem, dopadem, úderem nebo střelnou zbraní. Může také vyvolat zánětlivé reakce a může být spojena se všemi druhy

tragédie

Tragédie je umělecký žánr, který představuje špatný konec hlavního hrdiny, který čelí problému, který nemůže vyřešit. Jeho neúspěšné pokusy obsahují výrazy smutku, zoufalství a naději a přinášejí pouč

kalamita (přírodní)

Kalamita je přírodní katastrofa, jako je požár, povodně nebo zemětřesení, která způsobuje velké škody na lidských životech, majetku a životním prostředí.

Podobná synonyma

hnisat (rána)

Hnisání je proces, kdy se hnis (hnisavá tekutina) vylučuje z rány a může být doprovázeno zarudnutím a otoky.

přírodní sloučenina

Přírodní sloučenina je látka, která se přirozeně vyskytuje v přírodě a je složena z prvků nebo jejich sloučenin.

zasáhnout (neštěstí)

Zasáhnout znamená přijít na pomoc nebo zasáhnout ve chvíli neštěstí.

prásknout (rána)

Rána prásknout - znamená silný, náhlý zvuk, který se ozve když dojde k rychlému nebo silnému rozdrcení nebo střetu.

přírodní

Přírodní znamená vztahující se k přírodě, přirozené a neumělé.

složení (dramatu)

Složení je proces organizování a kombinování různých prvků do jednotného celku, obvykle ve formě uměleckého díla.

zauzlení děje

Zauzlení děje je situace, kdy se děj stává obtížnějším a složitějším, protože se postavy dostávají do postavení, které jim brání dosáhnout svých cílů.

velké písmeno

Velké písmeno je písmeno používané v některých písemných jazycích, ve kterých má větší velikost než obyčejná písmena. Označuje se také jako majuskule nebo kapitálka.

rána (do tváře)

Udeření pěstí/ruky do tváře; fyzické násilí, které může způsobit bolest, modřiny a zranění.

zacelovat se (rána)

Zacelovat se znamená vyléčit ranu a obnovit její normální funkci.

přírodní (plyn)

Přírodní plyn je palivo, které se těží přímo z přírodních zdrojů a jehož složení je přírodní.

pohroma (živelná)

Pohroma je živelná událost, jako například přírodní katastrofa, která může způsobit vážné škody na lidském životě a majetku.

množství (velké)

Velké množství je obrovské množství čehokoliv - času, peněz, lidí, informací atd.

dopravní kalamita

Dopravní kalamita je situace, kdy jsou silnice neprůjezdné kvůli dopravním zácpám, nehodám nebo jiným krizovým situacím.

potkat (neštěstí)

Narazit, setkat se nebo být postižen neštěstím nebo nezdarem.

velké množství

Velké množství znamená velké množství, obrovské množství, velkou zásobu.

úvod (dramatu)

Úvod je část dramatu, která představuje příběh a hlavní postavy, a nastavuje atmosféru a napětí pro zbytek příběhu.

rána (na branku)

Rána je úder, který se používá k překonání branky nebo cíle.

zaznít (rána)

Zaznít znamená ozvěnou se rozeznít, např. rána, jako ozvěna v prostoru.

teplo (velké)

Teplo je fyzikální veličina, která vyjadřuje množství energie. Je to energie, která je přenášena mezi tělesy, která se rozděluje nebo seskupuje.

původce (děje)

Původce je osoba nebo věc, která je zodpovědná za vyvolání či iniciaci něčeho, např. události, výsledku nebo situace.

rozuzlení

Rozuzlení je určení správného výsledku či řešení problému; jehož příčiny nebo mechanismus dosahujícího výsledku je zahalen tajemstvím.