Facebook

Katastrofa - synonyma

Celkem nalezeno 9 synonym ke slovu katastrofa.

Význam: Katastrofa je velmi silné slovo, které se používá pro popis velmi vážného nebo tragického úkazu. Obecně se používá pro označení velkého neštěstí, přírodního nebo lidského zaviněného, které způsobí vel

pohroma

Pohroma je velmi závažná událost, která může mít následky pro lidi, majetek nebo životní prostředí.

neštěstí (velké)

Neštěstí je obrovská tragédie nebo katastrofa, která přináší zmatky a utrpení.

zhroucení

Zhroucení je náhlá a trvalá ztráta síly a stability; obvykle označuje zkázu, kolaps nebo selhání.

kalamita

Kalamita je katastrofická událost, jako například přírodní neštěstí, která může mít devastující dopad a způsobit ztrátu životů a majetku.

rozuzlení (děje v dramatu)

Rozuzlení je vyvrcholení děje, kdy se objeví odpovědi na otázky, které se v dramatu postupně objevují.

neštěstí

Neštěstí je nepříjemná situace, která se obvykle zakládá na negativních dopadech. Neštěstí může zahrnovat fyzickou, psychickou nebo materiální ztrátu a může vyvolat citovou bolest a smutek.

rána

Rána je akutní stav, který může být způsoben fyzickým zraněním, například zhmožením, úrazem, dopadem, úderem nebo střelnou zbraní. Může také vyvolat zánětlivé reakce a může být spojena se všemi druhy

tragédie

Tragédie je umělecký žánr, který představuje špatný konec hlavního hrdiny, který čelí problému, který nemůže vyřešit. Jeho neúspěšné pokusy obsahují výrazy smutku, zoufalství a naději a přinášejí pouč

kalamita (přírodní)

Kalamita je přírodní katastrofa, jako je požár, povodně nebo zemětřesení, která způsobuje velké škody na lidských životech, majetku a životním prostředí.

Podobná synonyma

zacelovat se (rána)

Zacelovat se znamená vyléčit ranu a obnovit její normální funkci.

zacelit se (rána)

Zacelit se znamená zhojit nebo zahojit se po zranění, nebo uzdravit se po nemoci.

udát se (neštěstí)

Udát se znamená oznámit nějaké neštěstí nebo tragédii, kterou člověk zažil.

úvod (dramatu)

Úvod je první částí dramatu, které zahrnuje scénu, postavy a dialog, které nastolí děj a nastaví tematickou linii.

rozuzlení

Rozuzlení je určení správného výsledku či řešení problému; jehož příčiny nebo mechanismus dosahujícího výsledku je zahalen tajemstvím.

přírodní

Přírodní znamená přirozené, vycházející z přírodního prostředí, nezměněné lidskou činností.

přírodní síla

Přírodní síla je silná síla přírody, která je předávána z generace na generaci a může být využita k našemu prospěchu.

rána pěstí

Úder pěstí do těla, často způsobující bolest a modřiny.

původce (děje)

Původce je osoba nebo věc, která je zodpovědná za vyvolání či iniciaci něčeho, např. události, výsledku nebo situace.

teplo (velké)

Teplo je fyzikální veličina, která vyjadřuje množství energie. Je to energie, která je přenášena mezi tělesy, která se rozděluje nebo seskupuje.

přírodní sloučenina

Přírodní sloučenina je látka, která se přirozeně vyskytuje v přírodě a je složena z prvků nebo jejich sloučenin.

velké množství

Velké množství znamená velké množství, obrovské množství, velkou zásobu.

postihnout <koho> (neštěstí)

Postihnout (neštěstí) znamená způsobit jeho přítomnost, projevit, zažít nebo trpět.

množství (velké)

Velké množství je obrovské množství čehokoliv - času, peněz, lidí, informací atd.

složení (dramatu)

Složení je proces organizování a kombinování různých prvků do jednotného celku, obvykle ve formě uměleckého díla.

velké písmeno

Velké písmeno je písmeno psané velkou velikostí, obvykle se používá k zdůraznění, aby bylo něco výrazné nebo významné.

rána (na branku)

Rána je úder, který se používá k překonání branky nebo cíle.

princip (děje)

Princip je základní zásada nebo myšlenka, na které jsou postaveny konkrétní činy nebo rozhodnutí.

rána (z pušky)

Rána je výstřel z pušky. Je to výbuch stlačeného vzduchu, který vyvolává let projektilu.

zauzlení děje

Zauzlení děje je složitý příběh, u kterého se obtížně odhalují souvislosti mezi událostmi.

zaznít (rána)

Zaznít znamená ozvěnou se rozeznít, např. rána, jako ozvěna v prostoru.

hnisat (rána)

Hnisání je proces, kdy se hnis (hnisavá tekutina) vylučuje z rány a může být doprovázeno zarudnutím a otoky.

potkat (neštěstí)

Narazit, setkat se nebo být postižen neštěstím nebo nezdarem.

rána (do tváře)

Udeření pěstí/ruky do tváře; fyzické násilí, které může způsobit bolest, modřiny a zranění.