Facebook

Zacelit se (rána) - synonyma

Celkem nalezeno 3 synonyma ke slovu zacelit se (rána).

Význam: Zacelit se znamená hojit se, obnovit se po nějakém úrazu nebo poranění.

spojit

Spojit znamená sjednotit, pojmout jako celek, sloučit nebo spojovat.

integrovat

Integrovat znamená sloučit nebo spojit různé části do jednoho celku.

zahojit

Zahojit znamená obnovit zdraví, uzdravit zranění nebo zhojit jizvu.

Podobná synonyma

spojit se

Spojit se znamená propojit se, sjednotit se nebo se spojit dohromady.

spojit se (řeky)

Spojit se znamená propojit dvě řeky, aby mohly proudit z jednoho břehu na druhý.

spojit se <s kým>

Spojit se: navázat kontakt nebo vztah s někým.

spojit se (sňatkem)

Spojit se sňatkem znamená uzavřít manželství, stát se manželem a manželkou.

spojit (parcely)

Spojit znamená sdružit, sloučit nebo sjednotit, v tomto případě parcely do jednoho celku.

zahojit se

Zahojit se znamená obnovit zdraví po nemoci nebo zranění.

spojit se (rolníci)

Spojit se znamená sdružit se, projevit solidaritu mezi sebou a pomáhat si navzájem. V případě rolníků se jedná o spojení skupin, které se snaží zlepšit své podmínky a dosáhnout spravedlivého odměňování.

spojit <co s čím>

Spojit: spojit je vyjadřovat se v souvislosti, sdružovat nebo propojovat dvě nebo více věcí.

spojit (kmeny)

Spojit znamená propojit, sdružit, sjednotit nebo sloučit kmeny.

spojit (vagóny)

Spojením vagónů se myslí připojení dvou nebo více vagónů k jednomu lokomotivnímu vozu.

spojit <s čím>

Spojit: propojit, sloučit, sdružit.

spojit se (zástupy)

Spojit se znamená být součástí skupiny, sdílet stejné myšlenky a cíle a spolupracovat na dosažení společného úspěchu.

spojit se <s kým n. čím>

Spojit se znamená propojit se s někým nebo něčím. Je to uzavření vztahu, společného řešení nebo sdílení myšlenek.

spojit v manželství

Spojením v manželství se dvě osoby zavazují navzájem, aby milovaly a respektovaly jeden druhého, a žily společně s úctou, porozuměním a láskou.

spojit (lepením)

Spojit: sdružit, připojit, sjednotit, sjednocovat.

integrovat se

Integrovat se znamená přizpůsobit se a stát se součástí cizího prostředí, tvořit nové vztahy a vytvářet pouta mezi lidmi.