Facebook

Rána - synonyma

Celkem nalezeno 11 synonym ke slovu rána.

Význam: Rána je akutní stav, který může být způsoben fyzickým zraněním, například zhmožením, úrazem, dopadem, úderem nebo střelnou zbraní. Může také vyvolat zánětlivé reakce a může být spojena se všemi druhy

katastrofa

Katastrofa je velmi silné slovo, které se používá pro popis velmi vážného nebo tragického úkazu. Obecně se používá pro označení velkého neštěstí, přírodního nebo lidského zaviněného, které způsobí vel

neštěstí

Neštěstí je nepříjemná situace, která se obvykle zakládá na negativních dopadech. Neštěstí může zahrnovat fyzickou, psychickou nebo materiální ztrátu a může vyvolat citovou bolest a smutek.

tragédie

Tragédie je umělecký žánr, který představuje špatný konec hlavního hrdiny, který čelí problému, který nemůže vyřešit. Jeho neúspěšné pokusy obsahují výrazy smutku, zoufalství a naději a přinášejí pouč

kalamita (přírodní)

Kalamita je přírodní katastrofa, jako je požár, povodně nebo zemětřesení, která způsobuje velké škody na lidských životech, majetku a životním prostředí.

poranění

Poranění je všeobecné označení pro všechny druhy zranění, které mohou způsobit bolest nebo změnu fyzického stavu.

zranění

Zranění je stav poranění člověka nebo zvířete, který může být způsoben fyzickým nebo psychickým poškozením.

úder

Silný úder nebo tlak, který může být buď fyzický nebo symbolický.

úhoz

Úhoz je nevhodný úder nebo škubnutí, které může být použito jako bojové umění nebo jako násilí.

výstřel

Výstřel je rychlý, intenzivní výlet střely z hlavně zbraně.

pohroma

Pohroma je velká nešťastná událost nebo katastrofa, která přináší zkázu a zničení.

zármutek

Zármutek je silné smutné prožívání, které se týká bolesti a ztráty.

Podobná synonyma

potkat (neštěstí)

Narazit, setkat se nebo být postižen neštěstím nebo nezdarem.

přírodní

Přírodní je věc, která se vytváří přirozeně; jako přírodní prostředí, krajina nebo věci přírody.

třesknout (výstřel)

Třesknout: Znamená vystřelit nebo vybuchnout s rychlostí a hlasitostí.

dopravní kalamita

Dopravní kalamita je situace, kdy jsou silnice neprůjezdné kvůli dopravním zácpám, nehodám nebo jiným krizovým situacím.

přírodní (plyn)

Přírodní plyn je palivo, které se těží přímo z přírodních zdrojů a jehož složení je přírodní.

hromadný výstřel

Hromadný výstřel je výbuch více střelných zbraní najednou.

přírodní voda

Voda přírodní je voda, která je neupravená a není upravena pro lidskou spotřebu. Je to voda, která se přirozeně vyskytuje v přírodě.

postihnout <koho> (neštěstí)

Postihnout (neštěstí) znamená způsobit jeho přítomnost, projevit, zažít nebo trpět.

kalamita

Kalamita je katastrofická událost, jako například přírodní neštěstí, která může mít devastující dopad a způsobit ztrátu životů a majetku.

udát se (neštěstí)

Udát se znamená oznámit nějaké neštěstí nebo tragédii, kterou člověk zažil.

pohroma (živelná)

Pohroma je živelná událost, jako například přírodní katastrofa, která může způsobit vážné škody na lidském životě a majetku.

těžký (úder)

Silný, prudký úder; silná síla, která je používána ke způsobení bolesti, poškození nebo poškození.

neštěstí (velké)

Neštěstí je obrovská tragédie nebo katastrofa, která přináší zmatky a utrpení.

přírodní síla

Přírodní síla je silná síla přírody, která je předávána z generace na generaci a může být využita k našemu prospěchu.

úder (v boxu)

Úder je silný ráz nebo náraz, který se může vyskytovat v fyzickém, psychickém nebo elektrickém smyslu.

předstírat (zranění)

Předstírat je hrát si, že je něco jiné, než ve skutečnosti je; v případě zranění znamená předstírat, že je zranění vážnější, než ve skutečnosti je.

zasáhnout (neštěstí)

Zasáhnout znamená přijít na pomoc nebo zasáhnout ve chvíli neštěstí.

úder (do zad)

Úder do zad je silný fyzický útok, kdy je člověk fyzicky napaden v oblasti zad. Může být proveden rukou, nohou nebo předmětem.

přírodní sloučenina

Přírodní sloučenina je látka, která se přirozeně vyskytuje v přírodě a je složena z prvků nebo jejich sloučenin.