Facebook

Neštěstí - synonyma

Celkem nalezeno 10 synonym ke slovu neštěstí.

Význam: Neštěstí je nepříjemná situace, která se obvykle zakládá na negativních dopadech. Neštěstí může zahrnovat fyzickou, psychickou nebo materiální ztrátu a může vyvolat citovou bolest a smutek.

nehoda

Nehoda je náhodná a nezamýšlená událost, která může mít za následek zranění, smrt nebo škody na majetku.

pohroma

Pohroma je velká nešťastná událost, která způsobí velké škody a ztráty.

zhouba

Zhouba je pojem označující úplnou zkázu, zničení, zánik čehokoliv.

tragédie

Tragédie je dramatické umění, které obvykle zahrnuje bolest, smutek a nakonec smrt hlavního hrdiny.

katastrofa

Katastrofa je nečekaná, nečekaná událost, která má vážné následky pro lidi, zdroje a životní prostředí.

rána

Rána je bolestivé poranění kůže nebo jiné tkáně, které vzniká v důsledku úderu, pádu nebo jiného úrazu.

smůla

Smůla je negativní štěstí, které se projevuje nepříznivým způsobem. Často se považuje za náhodného, nezvladatelného a nevyhnutelného.

pech

Pech je smůla, špatná náhoda, neštěstí nebo nedobrý osud.

štěstí

Štěstí je stav, kdy jsme šťastní, plní pozitivních emocí a pocitů, které vyplývají z našich životních zážitků.

kalamita (přírodní)

Kalamita je přírodní katastrofa, jako je požár, povodně nebo zemětřesení, která způsobuje velké škody na lidských životech, majetku a životním prostředí.

Podobná synonyma

hnisat (rána)

Hnisání je proces, kdy se hnis (hnisavá tekutina) vylučuje z rány a může být doprovázeno zarudnutím a otoky.

přírodní síla

Přírodní síla je silná síla přírody, která je předávána z generace na generaci a může být využita k našemu prospěchu.

rána (na branku)

Rána je úder, který se používá k překonání branky nebo cíle.

kazit (štěstí)

Kazit znamená zhoršit nebo poškodit něco, co je jinak dobré, jako například štěstí.

zacelit se (rána)

Zacelit se znamená zhojit nebo zahojit se po zranění, nebo uzdravit se po nemoci.

přírodní

"Přírodní" znamená přírodní, neumělé, co je produkováno přírodou, jako je rostliny a živočichové a jejich prostředí.

nabýt (štěstí)

Nabýt znamená získat, dosáhnout či zažít štěstí.

zaznít (rána)

Zaznít znamená ozvěnou se rozeznít, např. rána, jako ozvěna v prostoru.

rána (do tváře)

Udeření pěstí/ruky do tváře; fyzické násilí, které může způsobit bolest, modřiny a zranění.

přírodní voda

Voda přírodní je voda, která je neupravená a není upravena pro lidskou spotřebu. Je to voda, která se přirozeně vyskytuje v přírodě.

prásknout (rána)

Rána prásknout - znamená silný, náhlý zvuk, který se ozve když dojde k rychlému nebo silnému rozdrcení nebo střetu.

ztratit se (štěstí)

Ztratit se (štěstí): znamená prožít období bez radosti a štěstí, kdy se cítíte ztraceni a bezmocní.

kalamita

Kalamita je katastrofická událost, jako například přírodní neštěstí, která může mít devastující dopad a způsobit ztrátu životů a majetku.

rána pěstí

Úder pěstí do těla, často způsobující bolest a modřiny.

přírodní sloučenina

Přírodní sloučenina je látka, která se přirozeně vyskytuje v přírodě a je složena z prvků nebo jejich sloučenin.

rána (z pušky)

Rána je výstřel z pušky. Je to výbuch stlačeného vzduchu, který vyvolává let projektilu.

ztrácet se (štěstí)

Ztrácet se (štěstí) znamená, že člověk pociťuje zklamání a ztrátu naděje v něčem, co mělo být pozitivní.

pohroma (živelná)

Pohroma je živelná událost, jako například přírodní katastrofa, která může způsobit vážné škody na lidském životě a majetku.

dopravní kalamita

Dopravní kalamita je situace, kdy jsou silnice neprůjezdné kvůli dopravním zácpám, nehodám nebo jiným krizovým situacím.

štěstí (vrcholné)

Štěstí je stav duševního blaha, klidu a naplnění, kdy se člověk cítí šťastný a spokojený.

přírodní (plyn)

Přírodní plyn je palivo, které se těží přímo z přírodních zdrojů a jehož složení je přírodní.

zacelovat se (rána)

Zacelovat se znamená vyléčit ranu a obnovit její normální funkci.