Facebook

Cítění - synonyma

Celkem nalezeno 8 synonym ke slovu cítění.

Význam: Cítění je schopnost vnímat a vyhodnocovat okolní podněty pomocí smyslů.

pocit

Pocit je subjektivní představa, která se týká naší psychické pohody, emocí nebo nálady. Může to být štěstí, strach, odpor a další.

emoce

Emoce jsou silné prožitky, které se projevují v naší mentální a fyzické aktivitě, a mohou nás vést k určitým činům.

afekt

Afekt je emocionální reakce na podněty, která může být buď fyziologická, verbální nebo vyjádřená chováním.

rozum

Rozum je inteligence, schopnost učení a rozhodování, kterou lidé používají k tomu, aby vyřešili problémy a pochopili složité otázky.

racio

Racio je latinské slovo, které znamená racionálně, logicky, promyšleně nebo rozumně. Znamená to vyvážené a zdravé rozhodování.

porozumění

Porozumění je schopnost pochopit druhého člověka a jeho myšlenky, činy a způsob jednání.

vnímavost

Vnímavost je schopnost pečlivě vnímat a pochopit všechny signály, které člověk dostává z okolí.

smysl

Smysl je pojem označující schopnost vnímat, chápat a uvědomovat si věci. Může být také chápán jako souhrn všech smyslových vjemů, které z nás dělají osoby.

Podobná synonyma

mučivý pocit

Mučivý pocit je silná fyzická nebo psychická bolest, která může být spojena s úzkostí a strachem.

mít mrazivý pocit

Mít mrazivý pocit znamená cítit silné napětí, obavy, úzkost nebo strach.

původní (smysl)

Původní: vznik, počátek.

smysl (pro co)

Smysl je schopnost pochopit a vnímat informace, zážitky a události.

nezkalený (rozum)

Čistý, nedotčený, neovlivněný; neposkvrněný, osvobozený od zkreslení.

najít porozumění

Najít porozumění znamená dosáhnout shody a společného souhlasu mezi lidmi.

povznášející pocit

Povznášející pocit: pocit vděčnosti a radosti, který zvedá náladu a dodává sílu.

mít pocit

Mít pocit znamená cítit se nějak ve svém nitru; vnitřní pocity, které jsou vyvolány prožitými zkušenostmi a emocemi.

pocit viny

Pocit viny je emoce způsobená vědomím, že jsme něco udělali špatně nebo selhali v něčem.

pocit méněcennosti

Cit přesvědčení o své nedostatečnosti a nízké hodnotě.

ztratit rozum

Ztratit rozum znamená přestat se chovat normálně, být zmatený a ztratit soudnost.

smysl existence

Smysl existence je hledání smyslu života a jeho naplnění, které odpovídá osobnímu životnímu programu a cílům.

tříbit (rozum)

Tříbit rozum je proces vylepšování schopností logického myšlení, kritického uvažování a sebeovládání.