Facebook

Zabránit <čemu> - synonyma

Celkem nalezeno 2 synonyma ke slovu zabránit <čemu>.

Význam: Zabránit znamená předejít či vyhnout se čemu.

odvrátit (pohromu)

Odvrátit znamená zabránit nebo zmírnit následky nebo účinky něčeho, zejména neštěstí nebo pohromy.

předejít

Předejít znamená předcházet nebo předpokládat a čelit možnému riziku nebo problému.

Podobná synonyma

odvrátit se (od okna)

Odvrátit se od okna znamená od něj odejít nebo se na něj neohlížet.

způsobit (pohromu)

Způsobit velkou škodu či katastrofu; zničit a zasáhnout do životů lidí a přírody.

odvrátit <koho od čeho>

Odvrátit znamená zabránit tomu, aby se něco stalo, například odvrátit někoho od nějakého jednání.

odvrátit se

Odvrátit se znamená změnit směr, ukončit činnost nebo vyhnout se něčemu.

odvrátit

Odvrátit znamená zabránit, odradit nebo odvrátit pozornost od něčeho.

předejít <čemu>

Předejít: zabránit; předcházet; zabránit vzniku; předvídat a přijmout opatření k ochraně.

předejít (pohromě)

Předcházet pohromě, zabránit jejímu vzniku či výskytu.

odvrátit (pozornost)

Odvrátit znamená odvést pozornost nebo se vyhnout čemukoliv.