Facebook

Rozumět <čemu> - synonyma

Celkem nalezeno 9 synonym ke slovu rozumět <čemu>.

Význam: Rozumět čemu znamená porozumět, pochopit, vnímat nebo interpretovat danou myšlenku nebo informaci.

poddávat se <čemu>

Podrobit se čemu, přizpůsobit se, akceptovat.

holdovat

Holdovat znamená dodržovat, respektovat a uctívat něčí požadavky, příkazy nebo názory.

libovat si <v čem>

Libovat si: vyjádřit nadšení nebo souhlas nad něčím; projevovat zalíbení.

povolovat (rozmarům)

Povolovat znamená schválit, umožnit či dovolit něco, obvykle něco, co by jinak nebylo povoleno.

dopřávat si (pohodlí)

Dopřávat si je vychutnávat si pohodlí, být si vědomě užívat radosti a komfortu.

hodit se

Vyhovovat, být vhodný, pasovat, sedět.

vyhovovat

Znamená to být ve shodě, odpovídat nebo být v souladu s čím nebo čím.

uspokojovat

Dosáhnout spokojenosti a vyhovění potřeb druhé osoby nebo skupiny lidí.

vyznat se <v čem>

Vyznat se je znamení, že se člověk orientuje a zná situaci nebo prostředí.

Podobná synonyma

hlásit se <k čemu>

Přihlásit se k něčemu; zavázat se k činnosti nebo výkonu.

připoutat <k čemu>

Připoutat znamená upevnit nebo přivázat k něčemu.

oddat se <čemu>

Oddat se čemukoli: věnovat se tomu s plným srdcem, úsilím a oddaností.

přiučovat se <čemu>

Učit se něčemu novému; získat praktické zkušenosti a informace o dané problematice.

poutat <koho k čemu>

Poutat znamená vázat, vepsat, zajistit někoho k čemu.

zabránit <čemu>

Zabránit: předejít, omezit nebo zastavit něco, co se chystá nebo již probíhá.

vyznat

Vyznat se znamená přiznat něco nebo se přiznat k něčemu, vyjádřit svůj názor, zkušenost nebo potřebu.

hodit do sebe (panáka)

Hodit do sebe - současně vypít jednu sklenici alkoholu.

hodit sebou

Unášený vlnou emocí; prudce se otočit a změnit předchozí směr.

dojít <k čemu>

Dojít: dosáhnout určitého cíle, místa nebo stavu, který se očekává.

dívat se vzhůru <k čemu>

Dívat se vzhůru: pozorovat nebe nebo výše položené objekty.

dotlačit <koho k čemu>

Vyvíjet nátlak, abychom někoho donutili k něčemu.

oddávat se <čemu>

Přikládat se něčemu; prožívat to s intenzitou.

přiznávat se <k čemu>

Přiznávat se k něčemu: otevřeně přiznat, že jste se dopustili něčeho nebo udělali něco špatného.

přivyknout <čemu>

Přivyknout <čemu> znamená zvyknout si na něco, adaptovat se na nové podmínky.

vévodit <čemu>

Vévodit znamená být vedoucí, vést nebo vládnout nad něčím.

podivit se <čemu>

Podivit se <čemu> znamená projevit překvapení nebo údiv nad něčím.

ubránit se <čemu>

Ubránit se: odolat, zabránit účinkům, obránit se před útokem.

rozumět <čemu>

Rozumět čemu znamená porozumět, pochopit, vnímat nebo interpretovat danou myšlenku nebo informaci.

povolovat

Povolovat znamená dávat někomu povolení nebo souhlas k tomu, aby mohl něco udělat.

vyhýbat se <čemu>

Vyhýbat se znamená upřednostňovat cestu, která je jiná než ta, která by byla použita jinak.

porozumět <čemu>

Porozumět čemu znamená vyvolat přesné pochopení toho, co je řečeno nebo uděláno.

přimět <koho k čemu>

Přimět: donutit k něčemu, vynutit si (čin, poslušnost).

uniknout <čemu>

Uniknout čemu znamená uprchnout, vymanit se z čeho nebo se vyhnout čemu.