Facebook

Přirovnávat <koho k čemu> - synonyma

Celkem nalezeno 11 synonym ke slovu přirovnávat <koho k čemu>.

Význam: Přirovnávat je srovnávat dvě nebo více věcí nebo lidí s ohledem na jejich shodné nebo odlišné vlastnosti.

vyrovnávat (plech)

Vyrovnávat se týká procesu, který vyrovnává nerovnosti na povrchu plechu.

narovnávat

Uspořádat či upravit něco do pořádku, do původního stavu nebo do jiného přijatelného stavu.

křivit

Křivit znamená změnit tvar, vzhled nebo směr čeho, co bylo dříve rovné.

třídit (knihy)

Organizovat knihy do skupin, aby bylo snazší je najít a prohlížet.

řadit

Řadit znamená uspořádat, uspořádat věci nebo informace do určitého pořadí.

pořádat

Organizovat, uspořádat, zařídit, uskutečnit.

porovnávat

Porovnávat znamená srovnávat dvě nebo více věcí mezi sebou z hlediska jejich vlastností.

měřit

Měření je proces stanovení hodnoty veličin, jako je například vzdálenost, velikost, hmotnost nebo objem.

urovnávat (záhon)

Urovnávat znamená zvedat horní vrstvu půdy a zarovnávat ji, aby byl záhon rovný.

uhrabovat

Uhrabovat se dá vyjádřit jako "odnášet či ukrást něco, co patří někomu jinému, často bez jeho souhlasu".

usmiřovat (sousedy)

Usmiřovat znamená zamířit k nápravě, urovnání, a usmíření mezi dvěma stranami. V případě sousedy jde o vyhnutí se konfliktům a narovnání vztahů.

Podobná synonyma

uspořádat (knihy)

Uspořádat znamená třídit a vytvářet systém pro usnadnění přístupu a vyhledávání - např. knihy uspořádat podle autora, žánru nebo data vydání.

zalít (záhon)

Zalít záhon znamená ho zalévat vodou tak, aby se vysazené rostliny mohly cítit dobře a měly dostatek vláhy.

rozšlapat (záhon)

Rozšlapat záhon znamená hluboce prohrabat půdu a zbavit ji plevele.

pořádat <co>

Pořádat: uspořádat, zorganizovat, provést akci/událost/setkání.

seřadit (knihy)

Uspořádat knihy do pořádku - od největších až po nejmenší, nebo podle autora, názvu nebo datumu vydání.

řadit <koho k čemu>

Řadit znamená uspořádat něco do určitého pořádku nebo podle určitého klíče.

vytvarovat (plech)

Vytvarovat plech znamená upravit jeho tvar tak, aby odpovídal požadovanému výsledku.

narovnávat se

Narovnávat se znamená opravovat něco, co je v poruše nebo nefunkční, a přinášet do situace pořádek a stability.

řadit se

Řadit se znamená dělat něco v souladu s ostatními, přizpůsobit se a přijmout stanovené pořadí.

vyrovnávat

Vyrovnávat znamená dát dohromady nebo usmířit různé strany nebo polohy, aby se dosáhlo rovnováhy či shody.

urovnávat <co>

Urovnávat znamená uspořádat nebo harmonizovat různé strany, situace či vztahy.

řadit rychlosti

Organizovat rychlosti, aby bylo dosaženo bezpečného a efektivního pohybu přes různé prostředí.

urovnávat (spor)

Řešit, smířit, usmířit a dojít k dohodě ve sporu.

řadit se <kam>

Řadit se znamená postupovat pořádku, obvykle ve formě řady či fronty.

urovnat (knihy)

Urovnat znamená uspořádat knihy tak, aby byly přehledně uspořádány a aby bylo snadné je najít.

exemplář (knihy)

Exemplář knihy je kopie knihy, která je vydána v omezeném počtu jako originál.

uložit (knihy)

Uložit znamená uspořádat a uschovat knihy na jejich místo.

souhrn (knihy)

Souhrn je stručné shrnutí důležitých informací v knize, včetně hlavních myšlenek, postav a událostí.

plech

Plech je kovové, tenké, ploché materiál, který se používá k výrobě předmětů různých tvarů.

srovnat (knihy)

Srovnat znamená porovnat knihy a vyhodnotit jejich klady a zápory, aby se zjistilo, která je lepší.

obal (knihy)

Obal knihy je obal, který chrání knihu a poskytuje informace o jejím obsahu.

rozkmotřit (sousedy)

Vyřešit napětí mezi sousedy, které ohrožuje jejich vzájemnou dohodu.

vzít si (knihy)

Vzít si knihy znamená zajistit si je pro vlastní čtení, studium nebo užívání.

třídit

Organizovat informace do skupin nebo kategorií; rozlišit co patří sem a co tam.

vyrovnávat se (s úkolem)

Vyrovnávat se s úkolem znamená jednat s ním s cílem dosáhnout požadovaného výsledku.

hlava (knihy)

Hlava je obecný pojem pro začátek knihy, kapitoly, článku nebo jiného písemného materiálu. Označuje informace o nadpisu a začátku textu.

urovnávat

Urovnávat znamená uspořádat něco do požadovaného stavu nebo dohodnout vyřešení konfliktu mezi stranami.