Facebook

Přirovnávat <koho k čemu> - synonyma

Celkem nalezeno 11 synonym ke slovu přirovnávat <koho k čemu>.

Význam: Přirovnávat je srovnávat dvě nebo více věcí nebo lidí s ohledem na jejich shodné nebo odlišné vlastnosti.

vyrovnávat (plech)

Vyrovnávat se týká procesu, který vyrovnává nerovnosti na povrchu plechu.

narovnávat

Uspořádat či upravit něco do pořádku, do původního stavu nebo do jiného přijatelného stavu.

křivit

Křivit znamená změnit tvar, vzhled nebo směr čeho, co bylo dříve rovné.

třídit (knihy)

Organizovat knihy do skupin, aby bylo snazší je najít a prohlížet.

řadit

Řadit znamená uspořádat, uspořádat věci nebo informace do určitého pořadí.

pořádat

Organizovat, uspořádat, zařídit, uskutečnit.

porovnávat

Porovnávat znamená srovnávat dvě nebo více věcí mezi sebou z hlediska jejich vlastností.

měřit

Měření je proces stanovení hodnoty veličin, jako je například vzdálenost, velikost, hmotnost nebo objem.

urovnávat (záhon)

Urovnávat znamená zvedat horní vrstvu půdy a zarovnávat ji, aby byl záhon rovný.

uhrabovat

Uhrabovat se dá vyjádřit jako "odnášet či ukrást něco, co patří někomu jinému, často bez jeho souhlasu".

usmiřovat (sousedy)

Usmiřovat znamená zamířit k nápravě, urovnání, a usmíření mezi dvěma stranami. V případě sousedy jde o vyhnutí se konfliktům a narovnání vztahů.

Podobná synonyma

vyrovnávat se (s úkolem)

Vyrovnávat se s úkolem znamená jednat s ním s cílem dosáhnout požadovaného výsledku.

brát si (knihy)

Půjčovat si knihy.

plech

Plech je kovové, tenké, ploché materiál, který se používá k výrobě předmětů různých tvarů.

narovnávat se

Narovnávat se znamená dělat věci správným způsobem a usilovat o harmonii a vyrovnanost.

řadit (knihy)

Uspořádat knihy do pořádku, třídit je do kategorií nebo přidělovat jim čísla, aby se snadno hledaly.

zalít (záhon)

Zalít záhon znamená ho zalévat vodou tak, aby se vysazené rostliny mohly cítit dobře a měly dostatek vláhy.

vyrovnávat

Vyrovnávat znamená dát dohromady nebo usmířit různé strany nebo polohy, aby se dosáhlo rovnováhy či shody.

třídit

Třídit znamená uspořádat a seskupit věci do logických skupin.

řadit <koho k čemu>

Řadit znamená uspořádat něco do určitého pořádku nebo podle určitého klíče.

urovnávat <co>

Urovnávat znamená uspořádat nebo harmonizovat různé strany, situace či vztahy.

obal (knihy)

Obal knihy je obal, který chrání knihu a poskytuje informace o jejím obsahu.

pořádat se

Pořádat se znamená uspořádat, zorganizovat nebo provést nějakou akci nebo činnost.

řadit <koho kam>

Řadit znamená uspořádat či zařadit něco do určitého pořadí.

řadit rychlosti

Organizovat rychlosti, aby bylo dosaženo bezpečného a efektivního pohybu přes různé prostředí.

překotně produkovat (knihy)

Rychle vytvářet knihy; vytvářet knihy rychle a efektivně.

srovnat (knihy)

Srovnat znamená porovnat knihy a vyhodnotit jejich klady a zápory, aby se zjistilo, která je lepší.

urovnávat

Urovnávat znamená přijímat kompromisy a nalézat řešení, která usmíří obě strany.

obstarávat (knihy)

Obstarávat znamená zajistit si potřebné zboží, materiál či služby. V případě knih obstarávat znamená získat pro sebe knihy, např. koupit je.

pořádat <co>

Pořádat: uspořádat, zorganizovat, provést akci/událost/setkání.

řadit se <kam>

Řadit se znamená postupovat pořádku, obvykle ve formě řady či fronty.

řádit <kde>

Řádit znamená uspořádat či organizovat věci, události nebo lidi do určitého pořádku.

řadit (časopisy)

Řadit znamená uspořádat věci do pořádku nebo sledu, např. časopisy do abecedního nebo tematického pořadí.

křivit <co>

Křivit: měnit tvar, formu, směr nebo pozici něčeho.