Facebook

Poštvat <koho na koho> - synonyma

Celkem nalezeno 8 synonym ke slovu poštvat <koho na koho>.

nastrčit <co na co>

Nastrčit znamená postavit, dát nebo vložit něco mezi něčím nebo do něčeho jiného.

přiložit <co k čemu>

Přiložit = připojit jednu věc k druhé, připojit k něčemu dokument, obrázek, soubor apod.

posadit (slepici na vejce)

Přinutit slepici, aby seděla na vejci, aby je snášela.

dát násadu <kam>

Udělit násadu: předložit návrh nebo radu jako vodítko k určitému postupu.

vynaložit (síly)

Vynaložit znamená fyzickou nebo psychickou energii použít k dosažení něčeho.

obětovat (život)

Udělat nebo darovat něco, co je velmi hodnotné, nebo dokonce obětovat vlastní život, aby se dosáhlo nějakého cíle.

začít (růst)

Začít růst znamená začít se vyvíjet, získávat nové schopnosti a zkušenosti.

popíchnout

Popíchnout znamená podnítit, vyburcovat, vyzvat k akci nebo rozhodnutí.

Podobná synonyma

začít fungovat

Začít fungovat znamená začít pracovat, jednat a přijímat činy vedoucí k dosažení cílů.

protivit se <komu n. čemu>

Bránit se, odporovat, postavit se proti něčemu/někomu.

vynaložit

Vynaložit znamená investovat čas, úsilí nebo peníze do něčeho, aby byl dosažen požadovaný výsledek.

začít jít (průvod)

Začít jít: začít cestu, např. pochod nebo průvod.

obětovat

Darovat něco cenného, často za účelem dosáhnout něčeho vyššího.

přivolit <k čemu>

Povolit konkrétní činnost; dovolit něco, co jinak není povoleno.

věnovat se <čemu>

Věnovat se čemu znamená soustředit se na něco, věnovat tomu času a energii.

přibližovat se <komu n. čemu>

Přibližovat se znamená blížit se k něčemu.

nedostatek síly

Nedostatek síly se označuje jako slabost, která ztěžuje fyzickou činnost, často související s únavou a oslabením.

růst oběživa

Růst oběživa je zvýšení hodnoty peněz v ekonomice, který je způsoben zvýšením množství peněz ve společnosti.

být podobný <komu n. čemu>

Být stejný jako někdo/něco jiného; mít stejné vlastnosti, rysy nebo vzhled.

rozumět <čemu>

Pochopit čemu, udělat si jasno o smyslu a významu věci/situace.

vejce

Vejce je symbol bohatství, obživy a života, má vysokou hodnotu v jídle, obřadech a v mnoha jiných kulturách.

vynaložit (energii)

Vynaložit znamená použít nebo investovat energii, čas, úsilí nebo peníze do něčeho.

směřovat <k čemu>

Směřovat znamená soustředit úsilí nebo energii k dosažení určitého cíle.

dodat <co k čemu>

Dodat znamená přinést požadované nebo očekávané zboží nebo služby.

dojít <k čemu>

Dojít: dosáhnout určitého cíle, místa nebo stavu, který se očekává.

klást odpor <komu n. čemu>

Oponovat, odporovat, namítat; odmítat, stavět se proti čemu/komu.

opravňovat <koho k čemu>

Opravňovat znamená dát někomu právo nebo schopnost provádět něco.

zabránit <čemu>

Zabránit znamená předejít či vyhnout se čemu.

poutat <koho k čemu>

Poutat znamená vázat, vepsat, zajistit někoho k čemu.

růst^5

Růst je proces zvyšování velikosti, počtu nebo hodnoty.

kolotat (život)

Kolotat život znamená být pronásledován neúspěchem, trpět neustálou nespokojeností a být obklopen smutkem.

posadit

Usadit někoho nebo něco na jednom místě, často na židli nebo křesle.

podlehnout <čemu>

Ustoupit, odolat čemu a přiznat si porážku; ztratit odvahu, sílu či schopnost bojovat.

korespondovat <čemu>

Korespondovat = psát dopisy nebo jiné dokumenty, sdílet myšlenky a zkušenosti, komunikovat.

odhodlat se <k čemu>

Odhodlat se k čemukoliv znamená odvážit se překonat strach, obavy a nejistotu a udělat to, co je třeba.

přiřadit <co čemu>

Přiřadit znamená označit určitou věc nebo osobu za danou věc nebo osobu.

začít

Začít znamená začít dělat něco nového, začít používat nebo používat něco jinak.