Facebook

Poštvat <koho na koho> - synonyma

Celkem nalezeno 8 synonym ke slovu poštvat <koho na koho>.

nastrčit <co na co>

Nastrčit znamená postavit, dát nebo vložit něco mezi něčím nebo do něčeho jiného.

přiložit <co k čemu>

Přiložit = připojit jednu věc k druhé, připojit k něčemu dokument, obrázek, soubor apod.

posadit (slepici na vejce)

Přinutit slepici, aby seděla na vejci, aby je snášela.

dát násadu <kam>

Udělit násadu: předložit návrh nebo radu jako vodítko k určitému postupu.

vynaložit (síly)

Vynaložit znamená fyzickou nebo psychickou energii použít k dosažení něčeho.

obětovat (život)

Udělat nebo darovat něco, co je velmi hodnotné, nebo dokonce obětovat vlastní život, aby se dosáhlo nějakého cíle.

začít (růst)

Začít růst znamená začít se vyvíjet, získávat nové schopnosti a zkušenosti.

popíchnout

Popíchnout znamená podnítit, vyburcovat, vyzvat k akci nebo rozhodnutí.

Podobná synonyma

rozumět <čemu>

Pochopit či porozumět čemu, pochopit smysl, význam nebo podstatu něčeho.

vztahovat se <k čemu>

Vztahovat se znamená být v jakémsi spojení s čím; tj. mít s něčím/někým vztah.

vzepřít se <čemu>

Vzepřít se znamená postavit se proti něčemu, odmítnout to nebo bojovat s tím.

dodat <co k čemu>

Dodat znamená přinést požadované nebo očekávané zboží nebo služby.

odhodlat se <k čemu>

Odhodlat se je vyjádření odvahy a odhodlání k něčemu; je to učinit krok k plnění cíle nebo konat činnost, která je obtížná.

vévodit <čemu>

Vévodit znamená být vedoucí, vést nebo vládnout nad něčím.

obětovat

Darovat něco cenného nebo času na úkor vlastního prospěchu, aby se dosáhlo něčeho většího nebo lepšího.

porozumět <čemu>

Porozumět čemu znamená pochopit nebo si to objasnit.

začít <co>

Začít: započít něco, začínat, zahájit, začínat s čímžkoli.

začít provádět <co>

Začít provádět: začít s činností nebo procesem.

vzniknout (život)

Vzniknout znamená vstoupit do života, narodit se nebo být stvořen.

růst^5

Růst je proces zvyšování velikosti, počtu nebo hodnoty.

vyhýbat se <čemu>

Vyhýbat se znamená unikat, obcházet, vyvarovat se.

tíhnutí <k čemu>

Tíhnutí je nedobrovolný pocit přitahování nebo touhy po něčem nebo někom.

bránit <čemu>

Bránit: zabránit něčemu, chránit před něčím, bránit sebe nebo někoho před útokem.

začít

Začít znamená začít s něčím novým, zahájit nebo započít nějakou činnost.

reptat <proti komu n. čemu>

Reptat: protestovat, vyjadřovat nesouhlas proti komu nebo čemu.

přinutit <koho k čemu>

Učinit někoho nuceným k nějakému činu či akci; donutit někoho k něčemu.

přijít <k čemu>

Přijít: přibližovat se k čemu nebo k někomu; dosáhnout konkrétního cíle nebo místa.

vynaložit

Vynaložit znamená investovat čas, úsilí nebo peníze do něčeho, aby byl dosažen požadovaný výsledek.

vzpírat se <čemu>

Vzpírat se znamená odmítnout nebo se bránit čemu.

podnítit <koho k čemu>

Podnítit znamená vyvolat pozitivní reakci, motivaci nebo aktivitu u někoho.

podlehnout <čemu>

Ustoupit, odolat čemu a přiznat si porážku; ztratit odvahu, sílu či schopnost bojovat.

kvůli čemu

Kvůli čemu je výraz, který se používá pro označení jedné nebo více záměrných činností, činů nebo událostí.

růst (strom)

Růst stromu je proces, při kterém se strom zvětšuje a vyvíjí, což je dáno přírůstkem dřeva a otvořením nových listů a větví.