Facebook

Mrzet <koho co> - synonyma

Celkem nalezeno 18 synonym ke slovu mrzet <koho co>.

Význam: Mrzet: litovat, mít žal; cítit smutek nebo lítost nad něčím/někým.

žhnout (slunce)

Žhnout: ohřát na velmi vysokou teplotu působením slunečního záření.

spalovat

Spalovat znamená rychle hořet, štěpit, oxidovat nebo rozkladat sloučeniny pomocí tepla.

chladit

Chladit znamená snižovat teplotu.

mrazit

Mrazit znamená uchovávat potraviny a jiné produkty pomocí nízkých teplot.

štípat (kopřiva)

Štípat: poškozovat tělo drobnými ranami způsobenými kopřivou.

palčivě bolet

Palčivě bolet znamená intenzivní, ostrý a neúnosný bolestivý pocit.

trápit

Trápit znamená ublížit fyzicky nebo psychicky a způsobit bolest, úzkost nebo utrpení.

střílet

Střílet znamená vypouštět rychle střely z palných zbraní nebo děl.

ničit (ohněm)

Ničit ohněm znamená destruovat, zničit nebo zdevastovat něco ohněm.

vypalovat

Vypalovat znamená rychle a intenzivně spalovat, často s plamenem. Může to být fyzické, jako při řezání dřeva nebo chemické, jako při vypalování paliva.

upalovat

Upalovat znamená trestat někoho smrtí za spáchání určitého zločinu tím, že se oběť umístí na hranici a spálí se.

utíkat

Utíkat znamená rychle se pohybovat ode zdroje nebo místa, aby uniknout nebo se vyhnout něčemu.

běžet

Běžet: rychlý a dynamický pohyb dopředu prováděný nohama.

destilovat

Destilovat je proces odpařování a kondenzace kapaliny, který se používá k oddělení různých složek na základě jejich bodu varu.

mučit (ohněm)

Mučení ohněm je formou fyzického týrání, ve které se oběťi přímo přivádí do kontaktu s otevřeným ohněm.

zraňovat

Zraňovat je fyzicky nebo psychicky poškozovat někoho, což může způsobit bolest, utrpení nebo ztrátu.

namlouvat si <koho>

Domlouvat si společné jednání či činnosti s někým.

chodit <za kým>

Chodit "za kým" znamená navštěvovat někoho často, aby se s ním trávil čas.

Podobná synonyma

orodovat <za koho>

Orodovat znamená hájit někoho, bránit jeho jméno, čest a práva.

zahrnout <koho čím>

Zahrnout znamená začlenit, zapojit nebo zahrát někoho či něco do něčeho.

zmocnit se <koho> (strach)

Zmocnit se strachu: obávat se něčeho nebo někoho a vzít to do vlastních rukou.

vroubek (u koho)

Vroubek ukazuje slabost, zranitelnost nebo zranění na duševní úrovni.

předběhnout <koho>

Předběhnout je vyřešit nebo dokončit něco dříve než někdo jiný.

vyloudit <co z koho>

Vyloudit z někoho něco: vyžadovat nebo donutit někoho, aby něco udělal nebo něco odevzdal.

žhnout

Žhnout je proces hoření, který se používá k přeměně jedné látky na jinou.

podpořit <koho>

Podpořit znamená pomoci mu, aby dosáhl jeho cílů a úspěchu.

informovat <koho>

Informovat: poskytnout někomu potřebné informace a odpovědi na otázky.

poslechnout <koho>

Slyšet a vyhovět žádosti, požadavkům nebo názorům dané osoby.

zapsat <koho kam>

Zapsat je vyjádřením příkazu nebo přání někomu něco zapsat, například do seznamu, do knihy nebo do počítače.

pozdravovat <koho>

Pozdravovat znamená vyjádřit úctu a vlídnost někomu, koho znáte.

ctít <koho>

Ctít znamená oceňovat a respektovat někoho nebo něco. Je to projev úcty k vyšší moci, nebo k lidem, které máme rádi.

začínat běžet

Začínat běžet znamená zahájit běh, ať už jde o trénink, závod nebo jinou aktivitu.

obléci <koho>

Připojit oděv k tělu. Například: obléci se, obléci koho.

vystopovat <koho>

Vystopovat znamená zjistit informace o něčím nebo o někom, zjistit jeho pohyby a minulost.

vystát <koho>

Vystát koho znamená trpělivě čekat, vydržet nebo snášet jeho chování.

chodit dokola

Chodit dokola znamená opakovat činnosti, které se nikam neposouvají, ve stejné rutině.

řadit <koho k čemu>

Řadit znamená uspořádat něco do určitého pořádku nebo podle určitého klíče.

uspokojit <koho>

Splnit požadavky, potřeby nebo očekávání někoho, aby byl/a spokojen/a.

snést <co od koho>

Snést: přijmout, trpět či unést břemeno, úkol nebo následky činu od někoho.

zaujmout <koho čím>

Zaujmout: vzbudit pozornost, získat pozornost, přitáhnout pozornost.

začít bolet (zuby)

Začít bolet znamená prožívat bolest zubů, která může být způsobena různými faktory.

vrážet <do koho>

Vrážet do někoho znamená intenzivní fyzickou agresi, kdy se snažíte někomu ublížit.

podvádět <koho>

Podvádět znamená klamat, lhát nebo se dopouštět úmyslného zavádění koho-koli kvůli vlastnímu prospěchu.

opíchat <koho>

Opíchat znamená použít násilí na druhé osobě. Obvykle se to týká bodnutí či zranění pomocí nůže nebo jiného ostrého předmětu.

vypravit <koho n. co>

Vypravit znamená odeslat, dopravit nebo doručit něco nebo někoho na určené místo.

utišit <koho>

Umlčet, utišit kohokoliv; zastavit jeho hlučnou činnost či mluvení.

zaútočit <na koho>

Fyzické nebo psychické napadení, aby se dosáhlo nějakého cíle nebo aby se někomu uškodilo.

oddalovat <koho od koho>

Oddalovat znamená odkládat, odkládat činnost, neplnit požadavky nebo zdržovat se od něčeho.