Facebook

Mrzet <koho co> - synonyma

Celkem nalezeno 18 synonym ke slovu mrzet <koho co>.

Význam: Mrzet: litovat, mít žal; cítit smutek nebo lítost nad něčím/někým.

žhnout (slunce)

Žhnout: ohřát na velmi vysokou teplotu působením slunečního záření.

spalovat

Spalovat znamená rychle hořet, štěpit, oxidovat nebo rozkladat sloučeniny pomocí tepla.

chladit

Chladit znamená snižovat teplotu.

mrazit

Mrazit znamená uchovávat potraviny a jiné produkty pomocí nízkých teplot.

štípat (kopřiva)

Štípat: poškozovat tělo drobnými ranami způsobenými kopřivou.

palčivě bolet

Palčivě bolet znamená intenzivní, ostrý a neúnosný bolestivý pocit.

trápit

Trápit znamená ublížit fyzicky nebo psychicky a způsobit bolest, úzkost nebo utrpení.

střílet

Střílet znamená vypouštět rychle střely z palných zbraní nebo děl.

ničit (ohněm)

Ničit ohněm znamená destruovat, zničit nebo zdevastovat něco ohněm.

vypalovat

Vypalovat znamená rychle a intenzivně spalovat, často s plamenem. Může to být fyzické, jako při řezání dřeva nebo chemické, jako při vypalování paliva.

upalovat

Upalovat znamená trestat někoho smrtí za spáchání určitého zločinu tím, že se oběť umístí na hranici a spálí se.

utíkat

Utíkat znamená rychle se pohybovat ode zdroje nebo místa, aby uniknout nebo se vyhnout něčemu.

běžet

Běžet: rychlý a dynamický pohyb dopředu prováděný nohama.

destilovat

Destilovat je proces odpařování a kondenzace kapaliny, který se používá k oddělení různých složek na základě jejich bodu varu.

mučit (ohněm)

Mučení ohněm je formou fyzického týrání, ve které se oběťi přímo přivádí do kontaktu s otevřeným ohněm.

zraňovat

Zraňovat je fyzicky nebo psychicky poškozovat někoho, což může způsobit bolest, utrpení nebo ztrátu.

namlouvat si <koho>

Domlouvat si společné jednání či činnosti s někým.

chodit <za kým>

Chodit "za kým" znamená navštěvovat někoho často, aby se s ním trávil čas.

Podobná synonyma

zaměstnat <koho>

Zaměstnat znamená přijmout někoho do pracovního poměru s finanční odměnou za práci.

odhalit <koho n. co>

Odhalit: odkrýt, zjistit, objasnit informace nebo skutečnosti o něčem či někom.

obklíčit <koho>

Oblastí nebo skupinou obklíčit koho znamená obklopit ho nebo zablokovat jeho pohyb tím, že obklíčíte jeho pohyb jinou skupinou nebo oblastí.

ničit

Ničit znamená poškozovat, zničit či zrušit něco nebo někoho.

pečovat <o koho>

V starostlivě se postarat o někoho; podpořit jeho zdraví a potřeby; dbát na jeho dobro a pohodu.

oblbnout <koho čím>

Oblbnout: přesvědčit někoho, aby učinil něco, co není v jeho nejlepším zájmu, přesvědčením nebo tím, že jej něco oklamalo.

vyhubovat <koho>

Vyhubovat znamená vyhození někoho z práce, školy nebo jiného místa, kde byl pověřeným úkolem.

útočit <na koho>

Napadat, útočit na někoho fyzicky nebo verbálně, aby se dosáhlo nějakého cíle.

vychystat <koho>

Připravit člověka do stavu připravenosti; přizpůsobit se situaci, zajistit pohodu, vybavit potřebným vybavením.

představit <koho komu>

Představit znamená předložit někomu informace o někom jiném nebo o čemkoli jiném.

pohnout <koho k čemu>

Pohnout: přimět k pohybu, změnit stávající situaci; vyvolat jednání nebo změnu.

probudit <koho>

Probudit znamená vzbudit někoho z jeho spánku nebo ospalosti.

znejistit <koho>

Znejistit znamená vyvolat u někoho nejistotu nebo pochybnosti, čímž se sníží jeho důvěra a sebedůvěra.

hnát^5 <koho> (pryč)

Hnát znamená násilně vyhánět někoho pryč, donutit jej opustit místo.

naučit <koho co>

Naučit: předat informace, zkušenosti nebo dovednosti člověku, aby je mohl použít.

ustanovit <koho> (náčelníkem)

Jmenovat někoho náčelníkem; udělit mu autoritu a odpovědnost.

zamilovat se <do koho>

Zamilovat se do někoho znamená projevit silnou lásku a náklonnost, často s hlubokou touhou být s touto osobou.

kultivovat <koho>

Kultivovat znamená vychovávat, vzdělávat a vyvíjet určitou osobu, aby se stala lepším člověkem.

prozrazovat <co na koho>

Prozrazovat znamená sdělovat něco, co by mělo být tajemstvím, aby bylo známo někomu jinému.

vrhnout se <na koho>

Vrhnout se na někoho znamená rychle a bez přemýšlení se do něčeho pustit.

rozhněvat se <na koho>

Rozhněvat se: projevit hněv, vztek na koho/co.

působit <na koho> (sugescí)

Působit znamená vytvářet vliv na někoho, ovlivňovat jeho myšlení, činy nebo rozhodnutí.

zbavovat <koho čeho>

Odstraňovat, zbavovat někoho něčeho; osvobozovat někoho z něčeho.

svést <na koho> (vinu)

Svést vinu znamená přiřadit odpovědnost za něco k někomu jinému.

přilákat <koho>

Přilákat: vyvolat zájem a přitáhnout pozornost, vyvolat účast či zájem.

obořit se <na koho>

Použít velký hlas s výhružkami a násilím na někoho.

zastrašovat <koho>

Zastrašovat znamená nutit někoho něčím dělat nebo nedělat, vyhrožováním nebo vyvíjením nátlaku.

odsoudit <koho>

Odsoudit znamená udělit jim trest nebo potrestat za jejich činy nebo chování.